20 éves Jubileumi ünnepséget tartott, a Nagyesztergár Községi Polgárőrség

2021.07.27

A meghívott vendégeket Dülk József az egyesület elnöke, a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetségének, Zirci Járási koordinátora köszöntötte.

A meghívott vendégek között volt, Róka Attila r. őrnagy Zirc Város megbízott őrsparancsnoka, Gárdos László r. ftöm körzeti megbízott, Mezei József Veszprém Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, Szirbek Tiborné Nagyesztergár Polgármester asszonya és Molnár Istvánné a Német Nemzetiség Önkormányzat elnöke.

A köszöntés után Dülk József, az egyesület elnöke tájékoztatta a jelenlévő polgárőröket és a meghívott vendégeket az egyesület eltelt húsz év munkájáról és az elért eredményekről, amik a következők voltak.
Az Egyesület a tevékenykedését 1995-ben kezdte meg, mint Zirc Város Polgárőr Egyesület, külső tag egyesülete. Az 1999-ben a két egyesület szétvált, majd 2000. október 10-én a Veszprém Megyei Bíróság, Nagyesztergár Községi Polgárőrség néven nyilvántartásba vette az egyesületet. Kezdetben nem volt egyszerű, nem mintha most sokkal egyszerűbb lenne, de mindig Markos György Kommunikációs és társadalmi kapcsolatok elnökhelyettese szavai jutnak eszembe,
Idézem:
"Míg nem volt pénz, gépjármű a polgárőrségnél addig nem volt soha problémánk. Felvettük a két 43-mast, és gyalogosan mentünk az önként vállalt társadalmi szolgálat ellátására".

Eleinte mi is ezt tettük kivéve, ha valakinek a szolgálatban lévők közül, volt saját személy autója. Az első közlekedési járművünk, 1 db kerékpár volt, amit az országosan meghirdetett "Te szedd" környezetvédelmi akcióban nyertünk. Később a Veszprém Megyei Rendőrkapitányságtól kaptunk, egy 24 éves Ford Escort gépkocsit, üzembentartói használatra, majd szintén a Veszprém Megyei Rendőr kapitányságtól 2 db használt Robogót. A Földművelődési Minisztérium által kiírt Falugondnoki Pályázaton 2014- benn, egy Skoda Yeti 4x4 gépkocsit nyertünk, ami az egyesület tulajdona lett. Ezt követte 2019- benn, 2 db Polgárőr kerékpár, amit az Országos Polgárőr Szövetségtől kaptunk.
Sajnos sok gond probléma volt a régi használt motorokkal és a kettő közül csak az egyik üzemelt normálisan, éppen ezért az az Országos Polgárőr Szövetségtől kaptunk egy darab új robogót.
Ezzel a gépparkkal, és a különböző pályázatokkal, támogatásokkal végezte, végzi egyesületünk az önként vállalt feladatait, a lakosság biztonságérzetének javítása érdekében. Nagyesztergár Községi Önkormányzattal, a Német Nemzetiségi Önkormányzattal, Általános Iskolával, az Óvodával és a civil szervezetekkel jó kapcsolatot ápolunk és a rendezvényeiken rendszeresen részt veszünk. A helyi Önkormányzat folyamatosan támogatta egyesületünket, anyagilag és erkölcsileg egyaránt, amit az egyesület nevében, ezúton is köszönünk. Rendőréggel a kapcsolat jónak mondható, rendszeres havi megbeszélésen tájékoztatjuk egymást az egymás függetlenségét, önállóságát figyelembe véve. A Nagyesztergár Községi Polgárőrség polgárőrei évi munkáját mindenkor a rend és a szakmaiság jellemezte.

Az egyesület polgárőrei ismerik és elismerik a rendőrség áldozatos, nehéz példamutató munkáját, és nagyban segítik azt. Mivel az Országos Rendőr Főkapitány úr által megfogalmazottak alapján, a rendőrség az elsőszámú stratégiai partnerének tekinti a polgárőrséget, ezért az egyesület tagjai ezt szemelőt tartva, végzik az önként vállalt feladatokat. Átlagosan évente három és ötezer óra között teljesítenek szolgálatot, amihez közel tízezer kilométer gépjármű használat társul. Rendőrséggel, Katasztrófavédelemmel közös szolgálatokban, szükség szerint részt vesznek.


Dülk József gondolataiban elmondta, hogy akkor elfogadott és jó a polgárőrség, ha a település lakossága elfogadja, magáénak érzi és támogatja is. Ennek érdekében mindent meg kell tenni, a település mozgalmi életében aktív szerepet kell vállalni. Nagyon fontos minden polgárőrnek, a segítő családi háttér, amely elősegíti az önként vállalt szolgálat elvégzést, amit szintén köszön.

Fontos a következő évek fejlődési irányának meghatározása, amely a fenntarthatóság megismerésének szempontjából elengedhetetlen, mind pénzügyi, mind a szakmai vonatkozásaiban. A település közbiztonsága jónak mondható. Kisebb szabálysértések kivételével, általában nincs bűnözés a közigazgatási területünkön.
Mindezt figyelembe véve úgy érzem, hogy az egyesület elnökként, mindent meg kell tenni a pályázati lehetőségek felmérésével, hiszen ez fontos a hatékony működéshez, illetve a lakosság szubjektív biztonság érzetének, javításának és fenntartásának érdekében.
Dülk József az egyesület elnöke, köszöni mindenkinek az eddigi munkát és azt kéri mindenkitől, hogy a lendület ne vesszen el a jövőben sem.