Dokumentumok

Jelen útmutató segítséget nyújt az Országos Polgárőr Szövetség által továbbadott valamennyi támogatással kapcsolatos szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás (a továbbiakban együtt: beszámoló) elkészítéséhez, mind a területi polgárőr szövetségek, mind a polgárőr egyesületek részére (továbbiakban: Kedvezményezett).

Letölthető az új típusú Bizonylatösszesítő, ami a számlaösszesítő helyett lett bevezetve.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete (a továbbiakban: Általános adatvédelmi rendelet), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) szabályaival...

Tájékoztató

2017.07.21

Tájékoztató az egységes európai és a nemzeti segélyhívó számok használatával kapcsolatos tudnivalókról!

2017. január 1. napjával módosultak a Ptk. egyesületekre, míg 2017. március 1. napjával az Ectv. és a Cnytv. valamennyi civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetekre vonatkozó szabályai.

2016 Május 28-án, Herenden a Művelődési Házban rendezett közgyűlést a Veszprém Megyei Polgárőr Szövetség, ahol a küldötteknek a korábbi megyei elnök, Kovács Imre halála miatt új elnököt is kellett választani. Az itt készült jegyzőkönyv a cikkben olvasható.

A jelen szabályzat az Országos Polgárőr Szövetség tulajdonában levő vagyontárgyak rendszeres feltárására, hasznosítására, leértékelésére és selejtezésére vonatkozó eljárási szabályokat rögzíti.

Itt az új, minden eddiginél kedvezményesebb Telekom akció! Nagyon alacsony árak csak polgárőröknek!

A gépjárműadóról szóló, módosított törvény értelmében a polgárőr egyesületek, illetve szövetségek a tulajdonukat képező gépjárművek után cégautó adót kötelesek fizetni.