300X100 - Kiterjesztette bűnmegelőzési mintaprogramját a Polgárőrség

2016.09.18

További ötven településsel bővíti sikeres 250x100 Biztonság Kiemelt Polgárőr Mintaprogramját az Országos Polgárőr Szövetség az Országos Rendőr-főkapitánysággal és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal egyetértésben - jelentette be szeptember 16-án a Rendőrség Igazgatási Központjában megrendezett tanácskozáson dr. Túrós András, az OPSZ elnöke.

Aki felidézte: 2013-ban dr. Pintér Sándor belügyminiszter kezdeményezésére 100 településen indították, később, 2014-től már 250 településre hirdették meg a projektet, amelynek célja az volt: százszázalékos biztonságot céloznak meg az érintett településeken, együttműködve a Rendőrséggel, az önkormányzatokkal, a közterület-felügyeletekkel, a mezőőrökkel. Megállapította: kiváló eredmények születtek a program megindulása óta a 100, majd 250 településen, hiszen a részt vevő falvak és városok mintegy 90 százalékában jelentősen csökkent a bűncselekmények száma.

Hogy sikert könyvelhetünk el, azt mi sem bizonyítja jobban: az ismertté vált bűncselekmények száma a 2012-ben volt 472 ezerről 2015 végére 280 ezerre mérséklődött országosan, s ez olyan eredmény, amire senki nem számított, s amiben vastagon benne van a Polgárőrség tevékenysége is. Ennek is köszönhetően javult a lakosság biztonságérzete. Magyarországon kiegyensúlyozott közbiztonság van, s ehhez hozzájárult ez a mintaprogram is. Úgy tervezzük, hogy a kibővített projekt 2017. december 31-éig tart - tette hozzá.
A továbbiakban az OPSZ elnöke arról szólt: meghozta gyümölcsét az új típusú együttműködés a Rendőrséggel, az önkormányzatokkal, összehangolt lett a körzeti megbízottak és polgárőrök szolgálata, megduplázódott a közös rendőr-polgárőr szolgálatok óraszáma. Bevonták az önkéntes bűnmegelőzők e tevékenységbe a közterület-felügyelőket, mezőőröket, természetvédelmi őröket, s egyre nagyobb szerepet kapnak az új típusú és tartalmú együttműködésben az Ifjú Polgárőrök is. Nem véletlen, hogy Magyarország Kormánya is a sikeres programok közé sorolta a Polgárőr Mintaprogramot.

Ugyanakkor - tette hozzá dr. Túrós András - nehezítette az önkéntes bűnmegelőzők tevékenységét, hogy részt kellett venniük az erőszakos migráció okozta kihívások kezelésében is. Ami természetes, hiszen hazafias kötelességünk, hogy felzárkózzunk a kormány migrációs politikájához. Szólt arról is: a 288 település és a 12 fővárosi kerület 309 polgárőr egyesületének 11 500 polgárőrétől elvárás, hogy évente legalább 200 órát töltsenek el közterületi szolgálatban, ily módon is bizonyítva, hogy a Polgárőrség Magyarország egyik legnagyobb és legszervezettebb civil szervezete.

Dr. Hatala József, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke mindehhez hozzátette: a Polgárőrség közmegbecsülésnek örvend! Nem véletlenül mondtam korábban, s mondom most is: ez a program sikerre ítéltetett! Hozzáteszem: soha jobbkor nem lehetett volna e bővítést bejelenteni, hiszen az illegális migráció miatt is új helyzet van Magyarországon. S mert a Polgárőrség szerves része a magyar közrend, közbiztonság megteremtésének, nem romlott, mi több, néhány helyen javult is a közbiztonság a polgárőröknek is köszönhetően! Merthogy a migrációs kihívások miatt sok rendőrt vezényeltek a déli határra, így az önkéntes bűnmegelőzőkre fokozottabb terhet rótt az ország belsejében a közrend, a közbiztonság fenntartása. Javaslattal is élt az NBT elnöke: a Polgárőrség bevonásával alakítsanak helyi, járási és megyei bűnmegelőzési szervezeteket, s indítsanak a Polgárőr Akadémia mintájára Regionális Bűnmegelőzési Szabadegyetemeket.
A felszólalók sorát Dunai Mónika országgyűlési képviselő nyitotta, aki a Rendőrség meghosszabbított kezeként aposztrofálta a polgárőröket, mert ha biztonsági kérdésekről esik szó, kihagyhatatlanok az önkéntes bűnmegelőzők.

Akik kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekek, az idősek és az egyedül élők biztonságára. "Lélekemelő és szívmelengető Önöket látni szolgálat közben!" - jegyezte meg. Önök példaképek, s ezt bizonyították a határon különleges körülmények között szolgálatot teljesítve is. Nem véletlenül az állam komoly és megbízható partnerként tekint a Polgárőrségre! Jó helyre került az állami támogatás, mert a mindennapok hősei ezt sokszorosan megszolgálják!

A tanácskozáson több polgármester és egy polgárőr egyesületi vezető osztotta meg gondolatait a jelenvoltakkal. Szót emeltek azért: még többet kell tenni a biztonság növelése érdekében, s ebben a kormány és a Belügyminisztérium pályázatok - járőr gépkocsik, térfigyelő kamerák stb. beszerzésére - meghirdetésével és a cégautó polgárőrök számára eltörlésével segíthet elsősorban. Röszke polgármesterasszonya, Borbásné Márki Márta felvillantotta azokat a nehézségeket, amiket a település lakosságának és polgárőreinek át kellett élnie a 2015-ös erőszakos migrációs hullám időszakában - amikor például a város díszterén egyik éjszaka sátrat vert az illegális migránsok tömege -, majd arról szólt: a határzárnak köszönhető, hogy mára nyugalomban élnek az emberek - a rendőrök és katonák mellett a polgárőröknek is köszönhetően - a Csongrád megyei településen.

Kiegyensúlyozott, szélsőségektől mentes ma Magyarország közbiztonsága a migrációs nyomás ellenére is - állapította meg Papp Károly r. altábornagy, az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője hozzászólása elején. Hogy ez így van, abban az összefogás, a közös gondolkodás, a párbeszéd játszanak főszerepet, no meg a Polgárőrség programjai, amelyek helyi szinten a Rendőrséggel közösen kezelik a problémákat, s ezek alapozzák meg a lakosság szubjektív biztonságérzetét. A 300x100 Biztonság Kiemelt Polgárőr Mintaprogram a polgárokért van, de helyben kell tartalommal megtölteni.

Amihez sikeres önkormányzatok, polgárőr egyesületek kellenek, s a Rendőrség koordinációs tevékenységére is szükség van. Sikeresek ugyanis csak közösen tudunk lenni - hangoztatta a főkapitány, aki a továbbiakban kiemelte, hogy a Rendőrség maximális támogatást nyújt e program sikeréhez. Javasolta: 2017 tavaszán tartsanak regionális értékelőket, hogy világossá váljon, mennyiben változott a 300 településen élők biztonsága, hiszen ez közügy. Végezetül arra kérte a polgárőröket: segítsék a határvadászok toborzását szűkebb pátriájukban.

(Szöveg: Tóth Zoltán, fotó: Sebestyén Jenő)

100X100 programban először Kapolcs, Nagyesztergár, Kerta, Bánd, Devecser,
250X100 programban csatlakozott: Egyházaskesző, Hajmáskér, Lovászpatona, Tüskevár, Gógánfa, Gyulakeszi,
300X100 programban csatlakoznak: Berhida, Nagyvázsony, Nyirád települések.

Veszprém megyéből a következő települések csatlakoztak a programhoz:

100X100 programban először Kapolcs, Nagyesztergár, Kerta, Bánd, Devecser,
250X100 programban csatlakozott: Egyházaskesző, Hajmáskér, Lovászpatona, Tüskevár, Gógánfa, Gyulakeszi,
300X100 programban csatlakoznak: Berhida, Nagyvázsony, Nyirád települések.