A 250x100 Biztonság nevű program szeptember 20-án indult

2014.09.24

Újabb 150 településsel bővül a Polgárőrség nagy sikerű "100x100 Biztonság" elnevezésű bűnmegelőzési mintaprogramja.

Az elmúlt két évtizedben teljesített polgárőr szolgálatok, egyesületi-, szövetségi tapasztalatok - összhangban a kriminológiai tudományos kutatások eredményeivel - megerősítették, hogy a bűnözés összetett társadalmi jelenség, amely ellen hatékonyan küzdeni csak minden egyes állampolgár és a helyi közösség közreműködésével lehet - állapítja meg a Polgárőrség "250x100 Biztonság" elnevezésű programjának elindításáról szóló ismertető. Az anyagban az is olvasható, miszerint a környezeti illetve a társadalmi bűnmegelőzés nemzetközi és magyarországi "jó gyakorlatait" figyelembe véve, a Belügyminisztérium, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és más együttműködési partnerek - kiemelten a rendőrség és az önkormányzatok - kérései, iránymutatásai alapján az OPSZ rendszeresen meghirdet és eredményesen végrehajt bűnmegelőzési programokat. A szakmai értékelések, fórumokon elhangzott vélemények alapján megállapítható; a védekezési hatékonyságot döntő mértékben befolyásolták, hogy a bűnesetek megelőzését, a biztonságérzet fokozását célzó cselekvési tervek /programok/ menyire voltak összhangban az adott település, városrész helyi sajátosságaival, a bűnözést elősegítő helyzetek pontos (részletes) feltárásával, a megelőzésre rendelkezésre álló és bevonható erők-, anyagi források mennyiségével, minőségével valamint az együttműködési készségekkel. A komplex biztonság megteremtése és fenntartása, az állampolgárok életminőségének, közérzetének, hangulatának javítása az általános intézkedéseken túl megköveteli, hogy nagyobb hangsúlyt fektessünk a település, a környezet helyi adottságaira és ezek alapján határozzuk meg a közbiztonságot érintő intézkedéseket, és alkalmazott bűnmegelőzési módszereket.

Az eredményes hagyományos programokat folytatva ("Kistelepülések biztonsága"; Tiszteletet az éveknek - biztonságot az időseknek"; Egy iskola - egy polgárőr"; SZEM...) Belügyminiszter úr kiemelt támogatása mellett és együttműködve a rendőrséggel és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal az OPSZ elnöksége kezdeményezte megyénként öt település (településrész), Budapesten négy kerület (kerületrész) közbiztonságát erősítő, differenciált, a szubszidiaritás elvét alkalmazó, polgárőr mintaprogram meghirdetését 2013-2014. évekre. Az elért sikerek tapasztalatai alapján további 150 település csatlakozását kezdeményezzük a polgárőrség kiemelt bűnmegelőzési programjához 2014-2015. évekre.

A 250x100 Biztonság nevű program hivatalosan szeptember 20-án indult.

A "250x100 BIZTONSÁG" polgárőr program célja

A lakosság biztonságérzetét hangsúlyozottan figyelembevevő, az átlagtól eltérő közbiztonsági kihívásokkal rendelkező településeken (településrészeken) megvalósítható (megvalósítandó) középtávú polgárőr cselekvési célok, illetve prioritások kijelölése, a végrehajtás módjainak meghatározása, kiemelt támogatása és a fejlesztés folyamatos biztosításával hozzájárulni az életminőséget javító közbiztonság fenntartásához.
A speciális jellemzőket, helyi sajátosságokat prioritásként kezelő konkrét programhoz 2013. - 2014. - 2015. évekre elnyerni a Belügyminisztérium és más együttműködő szervezetek, valamint az állampolgárok kiemelt támogatását.
Az OPSZ, a megyei szövetségek és egyesületek hatékony közösségformáló, közbiztonságot fenntartó, biztonságérzetet javító programjainak gyakorlati eredményeivel hozzájárulni az egyenlőtlenségek felszámolásához, a társadalomban elfogadott normák, viselkedési szabályok megismertetéséhez és elfogadtatásához, valamint a polgárőrség népszerűsítése, elismertségének fokozása, a polgárőr egyesületek számának és létszámának növelése.
Az együttműködési lehetőségek gyakorlati megvalósítása, tapasztalatok értékelése, hasznosítása.
A program végrehajtásának, főbb mozzanatainak, eredményeinek dokumentálása (írásban, hang- és képfelvételeken) és javaslatok megtétele a hatáskörrel rendelkező intézmények, szervezetek valamint az állampolgárok és közösségeik részére.

A "250x100 BIZTONSÁG" polgárőr program rövid ismertetője itt olvasható.pdf

250x100 Biztonság" programban részvevő települések listája itt található.doc


A 250x100 PROGRAM Teljes ismertetője .doc