A Fejér Vármegyei Polgárőr Szövetség közgyűlése -kiváló eredmények a 2022-es esztendőben

2023.04.16

A Fejér Vármegyei Polgárőr Szövetség április 15-én Székesfehérváron, az Árpád Szakképző Iskola és Kollégium éttermében megtartotta a 2022-es esztendőt értékelő közgyűlését.

Cseh István vármegyei elnök köszöntötte az esemény résztvevőit, köztük dr. Túrós Andrást, az Országos Polgárőr Szövetség elnökét, Szabó Vendel rendőr ezredest, rendőrségi főtanácsost, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetőjét, főkapitányt, Rabóczki Zsolt tűzoltó alezredest, a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság polgári védelmi főfelügyelőjét és Márton Zoltánt, a Fejér Vármegyei Polgárőr Szövetség titkárát.

Cseh István tartott beszámolót a 2022-es esztendő sokrétű munkájáról. Mindjárt az elején leszögezte, hogy a tavalyi év a vármegyei szövetség kiemelkedő esztendője volt. A Fejér Vármegyei Polgárőr Szövetség tagegyesületei az alapfeladataikat színvonalasan, a korábbi évekhez hasonlóan, jó hatékonysággal teljesítették, a rendelkezésre álló erőforrásokat tervszerűen és jól hasznosították. Az OPSZ irányelveinek megfelelően elsősorban a kistelepülések biztonsága került előtérbe.

A polgárőrök munkájukkal bizonyították, hogy képesek válságos időszakban is helytállni, embertársaikon, különösen az időseken segíteni. Ez az akaraterő megmutatta, hogy Fejér Vármegye polgárőrei egységesek.

A határvédelmi munka során 59 fő összesen 8448 órát teljesített az illegális migráció visszaszorításában, megfékezésében. Polgárőreik bátrak voltak, jól ellátták hazafias kötelességüket. Tavaly a vármegye 104 egyesületében 4017 polgárőr 770699 szolgálati órát teljesített. Az egy polgárőrre jutó szolgálati óraszám 192 óra volt. A Magyar Falu 100 Program megvalósulása során 5 egyesület alakult újjá. Hatékonyan elvégezték közterületei járőrszolgálataikat, a szükséges és igényelt mértékben, a rendőrségi körzeti megbízottakkal együtt. Az igényeknek megfelelően folyamatosan el láttak rendezvénybiztosítási feladatokat is.

Huszonöt iskolával van együttműködési megállapodásuk. A katasztrófavédelemmel is kitűnő a kapcsolatuk. A mezőrökkel és a halőrökkel is együttműködnek. A Velencei tavi idegenforgalmi munkában hét egyesület vett részt. A Gárdonyi Városi Rendőr-kapitányságtól óriási támogatást kaptak ezek az egyesületek, amelyeknek polgárőrei 2398 szolgálati órát teljesítettek. A külterületek biztonsága, környezetünk védelme programot is jól teljesítették. Kiemelt szerepet vállaltak lovasaik. Hat egyesületükből a 22 lovas polgárőr összesen 5460 szolgálati órát teljesített a múlt esztendőben. A vármegyei egyesületek Mindenszentek ünnepén és a halottak napján folyamatosan biztosítási feladatokat láttak el a temetőkben.

A vármegyei elnök kiemelte: a rendőrségi együttműködés során mindig számíthattak a rendőrség támogatására, a rendőri vezetés, illetve a közvetlen szolgálatot ellátó rendőrökre, körzeti megbízottakra. Sokat fejlődött és hatékonyabb lett az együttműködésük, számítanak a polgárőrökre a közös munka során.

A katasztrófavédelemmel is kitűnő a kapcsolatuk, továbbképzésen is részt vettek a polgárőrök. A Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Vármegyei Igazgatóságával is jól együttműködnek, mérkőzéseket biztosítanak, ezért tavaly négy egyesület kapott támogatást. Ugyancsak együttműködnek a NAV-val és a Magyar Postával. A múlt év rendkívül eredményes volt a szövetség életében, köszönhetően a 104 egyesületben önkéntes bűnmegelőzési munkát végzett 4017 polgárőrnek, közülük 104 az ifjú polgárőrök száma.

Cseh István ismertette az idei sokrétű feladatokat is. A nehéz gazdasági helyzetben minden bizonnyal megnő a vagyon elleni bűncselekmények száma, erre fel kell készülnie a polgárőröknek is. Rendkívül fontos a Gondoskodó Polgárőrség program, a 12 pont szerinti tevékenység. Előtérbe helyezik a demonstratív gyalogos, kerékpáros, robogós szolgálatokat, a külterületeken pedig a lovas szolgálatokat. Tovább erősítik együttműködésüket a stratégiai partnerekkel, különösen a rendőrséggel és az önkormányzatokkal.

2023 egyben a takarékosság éve is. A rendelkezésre álló költségvetési források, a takarékos gazdálkodás mellett, kielégítően biztosítják majd a polgárőrség működésképességének a megőrzését. A közgyűlésen Ábele Márton, a Fejér Vármegyei Polgárőr Szövetség Felügyelő Bizottságának elnöke tartott beszámolót a múlt évi gazdálkodásról. A közgyűlés egyhangúan elfogadta a tavalyi évről szóló beszámolót, és az idei költségvetést.

A közgyűlésen dr. Túrós András, az Országos polgárőr Szövetség elnöke köszöntötte a vármegye polgárőreit és megköszönte a 2022-ben végzett kiváló tevékenységüket.

Hangsúlyozta, hogy a vármegye élen jár a dunántúli szövetségek közül, de országos viszonylatban is dobogós helyet érdemel tavalyi munkája alapján. Országosan az egy polgárőrre jutó szolgálati órák száma tavaly 144 volt, Fejérben viszont 192! A múlt év a polgárőrség arany korszakának tekinthető mindenképpen, A kormányzat minden szükséges támogatást megadott az OPSZ-nek, az idei költségvetést is biztosította számukra. Takarékos gazdálkodással minden bizonnyal teljesíteni tudják az idei sokrétű feladataikat is. Arra kérte Fejér vármegye polgárőreit, hogy az idén is tegyenek meg mindent a megnövekedett feladataik maradéktalan teljesítésért.

Szabó Vendel rendőr ezredes, vármegyei rendőr-főkapitány is elismerését és köszönetet fejezte ki a polgárőröknek és családtagjaiknak a tavalyi önzetlen és eredményes munkájukért. Továbbra is fontos szövetségesüknek tekinti a rendőrség a polgárőrséget és közösen dolgoznak majd az idén is nem könnyű feladataik végrehajtásáért.

Rabóczki Zsolt tűzoltó alezredes, polgári védelmi főfelügyelő, a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság köszönetét és elismerését tolmácsolta a polgárőröknek. Együttműködésük kifogástalan és továbbra is számítanak a vármegye polgárőreire. Tavalyi munkájukat megköszönve Elismerő Oklevelet nyújtott át Pintér Lászlónak, a Székesfehérvári Városi Polgárőrség elnökének és Paál Andrea városi titkárnak.

Az eseményen dr. Túrós András, Szabó Vendel és Cseh István kitüntetéseket és elismeréseket adott á a kiváló munkát végző polgárőröknek:

Dr. Túrós András az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, Elnöki Dicséretben részesítette:

 • Fehér Istvánt, a Velencei Polgárőrség elnökét,
 • Horváth Istvánt, a Perkátai Polgárőrség elnökét.

Dr. Túrós András az Országos Polgárőr Szövetség elnöke a polgárőr mozgalomban végzett eredményes munkájáért, Polgárőr Érdemkereszt Arany fokozat kitüntetésben részesítette:

 • Ambrus Ferencet, a Pázmándi Polgárőr Egyesület elnökét,
 • Zámbó Jánosnét, a Zichyújfalui Községi Polgárőr Egyesület elnökét,
 • Bognár Jánost, az Alba Regia Polgárőr Egyesület elnökét.

Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke a Polgárőr Érdemkereszt Ezüst fokozat kitüntetésben részesítette:

 • Krizsák Szabinát, a Zichyújfalui Községi Polgárőr Egyesület elnökhelyettesét,
 • Stockinger Dávidot, a Velencei Polgárőrség tagját,
 • Baráth Jánost, a Kincsesbányai Polgárőrség elnökét.

Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke a Polgárőr Érdemkereszt Bronz fokozat kitüntetésben részesítette:

 • Novozánszky Csabát, a Ráckeresztúri Vagyon és Polgárőrség elnökét,
 • Csere Kinga Izménét, a Perkátai Polgárőrség tagját
 • Bartók Bélát, a Rácalmási Szent György Polgárőr Egyesület tagját.

Szent István Plakettet tizenhatan, az Év Polgárőre elismerést heten, Elnöki Plakettet pedig huszonketten vehettek át. Tárgyjutalomban pedig hatan részesültek.

Kép és szöveg: Csató József