A gépkocsira felhelyezett készülékek használatának szabályai

2012.12.17

A Belügyminisztérium, Szabályozási és koordinációs helyettes államtitkárság által kiadott jogi iránymutatás.A polgárőri szolgálat ellátása során igénybe vett gépjárműre felhelyezett figyelmeztető jelzést adó készülék használatának szabályairól


A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Pőtv.) 17. § (2) bekezdése alapján a polgárőri szolgálat ellátása során a gépjárművön figyelmeztető jelzést adó készülék - jogszabályban meghatározottak szerint - működtethető.

A Pőtv.-ben hivatkozott, jogszabályban meghatározott rendelkezések az alábbiak:

· a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet (a továbbiakban: R.)

- 9. § (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy a polgárőri szolgálat ellátása során használt járműre - hatósági engedély nélkül - figyelmeztető jelzést adó készüléket helyezzenek fel. Csak mozgatható üzemmódú (mobil) figyelmeztető jelzést adó készülék használható, amelyet az adott feladat végrehajtásához szükséges időtartamra lehet a járműre felhelyezni;

- 11. § (3) bekezdése szerint a járműre felszerelt figyelmeztető jelzést adó készüléket az R.-ben, az engedélyben foglalt feltételek és a külön jogszabályban meghatározott rendelkezések megtartásával lehet működtetni;

- 11. § (4) bekezdés alapján a figyelmeztető jelzést adó készülék azon a járművön használható, amelyet a polgárőr szervezet a készülékhez rendszeresített indítási naplóban meghatározott.

b) a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 50. § (1) bekezdés j) pontja értelmében a jármű figyelmeztető jelzést adó berendezését működtetni kell aközterületi polgárőri szolgálat ellátása során e tevékenységet végző járművön a feladat végzése közben.

Fentiek alapján rögzíthető, hogy a polgárőri feladat ellátása során

- nem kötelező a gépjárműre megkülönböztető jelzést adó készüléket felhelyezni, a polgárőr maga dönti el, hogy kíván-e élni ezen jogosultságával,

- ha a polgárőr figyelmeztető jelzést adó készülék használata mellett dönt, a feladat végrehajtásának megkezdése előtt mobil eszközt helyezhet fel a gépjárműre, melyet a feladat befejezését követően el kell távolítania,

- amennyiben a polgárőr a figyelmeztető jelzést adó készüléket a feladat ellátása érdekében a gépjárműre felhelyezte, azt a tevékenység végzése alatt működtetnie kell. [A KRESZ 50. § (3) bekezdésben meghatározott jogosultság is csak ez alapján vehető igénybe.]