A Jelölő és Választási Bizottság elnökének levele

2016.05.09

A Jelölő és Választási Bizottság (JVB) elnökéhez a közelgő /elnök/választással kapcsolatban több megkeresés érkezett a napokban, melyben elnök/vezető tisztségviselő (elnökségi tag) jelölés beérkezési dátumát félreérthetőnek vélték.

Tisztelt Egyesületi Elnök Asszony/Úr!

A Jelölő és Választási Bizottság (JVB) elnökéhez a közelgő /elnök/választással kapcsolatban több megkeresés érkezett a napokban, melyben elnök/vezető tisztségviselő (elnökségi tag) jelölés beérkezési dátumát félreérthetőnek vélték.

Erre reagálva időrendi sorrendbe állítva a JVB által kiadott közleményeket, a következők mondhatók el:

A VeMPSZ elnöksége 2016. április 12-én elnökségi ülést tartott, ahol döntés született az aktuális megyei közgyűlés dátumának módosításáról és arról, hogy a közgyűlés a közelmúltban elhunyt Kovács Imre megyei elnök úr helyére új elnököt válasszon.

1.

2016. április 15-én Dézsi János megyei elnökhelyettes keresett meg és kérte fel a JVB-t a választás előkészítésére. Előzetesen április 30-i jelölés beérkeztetési határidőben állapodtunk meg.

2.

2016. április 17-én a JVB elnökeként e-mailben elküldtem 3 dokumentumot a megyei irodához - továbbításra minden megyei egyesületi elnök felé. A dokumentumok:

a.) Körlevél elnökökhöz

b.) JVB ügyrend

c.) Bemutatkozó levél-minta

A 2/a és 2/b dokumentumok leírják az előzményeket és a JVB-re háruló feladatokat. A "JVB ügyrendje" c. dokumentumban a vezető tisztségviselő/elnökségi tag jelölések beérkezési határidejeként 2016. május 4. lett megjelölve. Úgy gondoltam, ez hosszabb határidő az április 30-nál. Kellően elegendő (14-15 nap) a jelölteknek a bemutatkozó anyag határidőre történő beküldésére.

3.

2016. április 18-án Dülk József megyei elnökhelyettes megbízásából a megyei iroda a 2. pontban megadott dokumentumokat továbbította az egyesületi elnökök felé.

4.

2016 április 23-án jelezte a megyei irodavezető a FEB elnöke, FEB két tagja lemondását.

5.

2016. április 24-én a JVB elnökeként e-mailben elküldtem 3 dokumentumot a megyei irodához - továbbításra minden megyei egyesületi elnök felé. A dokumentumok:

a.) Körlevél elnökökhöz FEB

Az 5/a dokumentumban a lemondott FEB és a hiányosan működő JVB tagok jelölésére kértem az egyesületek elnökeit. A jelölések beérkeztének határideje 2016. május 10. A levél NEM TARTALMAZ UTALÁST a megyei elnök/vezető tisztségviselő jelöltek bemutatkozó anyagának beérkezési határidejének módosítására!

6.

2016. április 25-én a megyei iroda az 5. pontban megadott dokumentumot továbbította az egyesületi elnökök felé.

7.

Az elnök/vezető tisztségviselő jelöltek bemutatkozó anyagát 2016. május 5-én a reggeli órákban megjelentettem a www.halaporseg.hu oldalon. Minden eddigi esemény nyomon követhető volt az említett weboldalon!

8.

2016. május 5-én du. két újabb elnök-jelölt bemutatkozó anyaga érkezett meg elektronikus úton. A bemutatkozó anyaguk késedelmes beadását a határidők félreérthetőségével magyarázták. Ők a május 10-i időpontra figyeltek.

9.

Ezt követően a JVB tagjait telefonon kerestem, hogy a félreértett határidő miatt késve beadott bemutatkozó anyagok is érkeztek, mi legyen ezekkel. Ezeket a lehetőségeket mérlegeltük:

a.) megismerhetőek legyenek a honlapon,

b.) ne legyen megemlítve, hogy további jelölés érkezett

c.) jelezzük, hogy van még 2 személy, aki határidőn túli jelölést adott be a megyei elnök/vezető tisztségviselő posztra.

A JVB tagjai) 4:3 arányú szavazattal úgy döntöttek, hogy a C.) név nélkül legyen megemlítve (a 8 fős JVB tagok közül egy személyt nem értem el telefonon).

Ezt követően a két személyt hívtam telefonon (egyiküket nem értem el) és jeleztem a JVB kialakult állásfoglalását. Azt is jeleztem, hogy a szavazás napján az kerülhet fel a szavazólapra, akit a küldöttgyűlés ott szavazataival arra érdemesnek tart -és nem ellentétes az alapszabály ezen hivatkozásaival- így az ő jelölésük is megtörténhet az adott választási napon.

10.

2016. május 5. 19:20 - 19:21. A két jelölt részére a következő tartalmú levelet küldtem:

Kedves XXXX!

Jelentkezésedet tartalmazó leveled megkaptam. Az április 18-án Dülk József megbízásából kiküldött levélben a JVB a vezető tisztségviselő jelölés beérkeztének határidejét május 4. határidőben állapította meg.

A határidőn túl beérkezett jelöléseket a weblapon tájékoztató jelleggel -név nélkül- megemlítjük.

Jelen döntésünk a kérdésben hozott JVB 4:3 arányú szavazatát tükrözi.

Üdvözlettel:

Tóth Miklós JVB elnök

Figyelemmel a VeMPSZ Aalapszabály 76./3/ alábbi pontjára- lehetővé teszem a további jelöltek bemutatkozó anyagának megismerését és a beérkezési határidőt 2016. május 13-ra módosítom.

76. ...

/3/ Az elnökségi vagy bizottsági tagságra jelölt, a választást megelőzően legkésőbb 15 nappal írásban bemutatkozó levélben tájékoztatja küldötteket polgárőr szakmai múltjáról, a szövetségben tervezett munkájáról, melyet a jelölő bizottság elnökéhez elektronikus levél útján kell megküldeni. A jelölő bizottság elnöke a bemutatkozó levelet megismerhetővé teszi.

Ezt követően jelöltnek kell tekinteni."

Remélem, ezen levelem hozzájárul ahhoz, hogy esélyegyenlőséget teremtsek a tekintetben, miszerint minden jelöltnek egyformán lehetősége legyen a tagság előtt megismertetni magát, -vállalandó feladatát, céljait -bemutatkozó anyagának nyilvánosságával.

Kérek mindenkit, hogy a feladat komolyságához méltó módon -tisztelve mások véleményét- készüljön a küldöttgyűlésre.

Tisztelettel: Tóth Miklós JVB elnök

Zalahaláp, 2016. május 8.

Eredeti dokumentum