A legnagyobb áldozat az emberektől, ha saját idejüket áldozzák fel.

2023.03.26

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség március 25-én tartotta meg a 2022. évi évértékelő közgyűlését Miskolcon, a Városi Rendőrkapitányságon.

Az eseményen megjelent Dr. Túrós András r. altábornagy, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, Szerencsi Árpád r. alezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendészeti főkapitány-helyettese, Macz János Zsolt tű. ezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, Dr. Lipusz Brigitta r. ezredes, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Észak-magyarországi Regionális igazgatója, Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke, Túri Zsolt, a Magyar Posta Zrt. Kelet-Magyarországi Biztonsági Osztály vezetője.

Csóra György, a Megyei Polgárőr Szövetség elnöke az elmúlt évet értékelve elmondta, hogy a több mint 30 éves Polgárőrség fejlődése során kivívta a magyar társadalom megbecsülését, mert polgárőreink tudják, hogy az ország, a vármegyénk, a lakókörnyezetünk, az emberek biztonsága nem magától értetődő, a közbiztonság megóvásáért nap mint nap tenni kell, és a polgárőrök tesznek is, még abban az időben is, amikor a közrend, közbiztonság szilárd talajon áll.

Azonban a 2022. év sem volt veszélyektől, előre nem látott eseményektől mentes. Ha visszatekintünk az elmúlt két és egy negyed évre, akkor a polgárőröknek olyan feladatokat kellett ellátnia, ami sok esetben a korábbi években nem volt.

A polgárőrségnek az alap- és kiegészítő feladatai teljesítése mellett szembe kellett nézni a több mint 100 év óta nem tapasztalt egészségügyi válsághelyzettel, az ismeretlen vírus által okozott járvány újabb és újabb hullámával. A lakosság számíthatott a polgárőrökre – főleg kistelepüléseken -, ha kellett, vitték a gyógyszert, az élelmet, az ebédet az idős embereknek, ha kellett, kórházba szállították a betegeket, tűzifát vágtak a rászorulóknak, illetve ellenőrizték a járványügyi szabályok betartását (kijárási korlátozások).

E tevékenységeken túl szembe kellett nézni országosan a migránsválsággal, mentek a polgárőreink a déli határszakaszra, ahol mélységi szolgálatot láttak el, és ezzel is teljesítették hazafias kötelességüket.

És hogy teljes legyen a kép a tevékenységünkről, a kitört orosz-ukrán háború következtében elindult egy menekülthullám Ukrajna felől hazánkba, amit szintén kezelni kellett, és amikor Cigánd kijelölésre került, mint regisztrációs pont, a rendőrség, katasztrófavédelem, az OIF Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság munkatársai a polgárőrökkel és a helyi Önkormányzattal közösen 24 óra alatt felállították és üzemeltették a Záhonyból buszokkal szállított menekültek regisztrálását, valamint polgárőreink a karitatív szervezetekkel közösen fogadták az ország területéről érkező segélycsomagok tárolását, célhelyre történő szállítását.

A polgárőreink azonban sokszor saját egészségüket is veszélyeztetve jól szervezett csapatként tették a dolgukat, teljesítették önként vállalt szolgálataikat, szolgálták a hazát, segítették az embereket.

A polgárőrségre nemcsak a teljesített feladatok sokaságából és sokrétűségéből, hanem létszámából adódóan is a sokszínűség a jellemző. Sokan vagyunk – az egyik legnagyobb létszám a miénk az országban –, sokfélék vagyunk.

Amitől azonban mégis egységes a Megyei Polgárőr Szövetség, az nem más, mint a Szövetségünk küldetése, a biztonságos Borsod-Abaúj-Zemplén megyénkért, és természetesen hazánkért, Magyarországért való cselekvés.

Dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke hozzászólásában elmondta, hogy a Borsod vármegyei polgárőrök továbbra is az élenjárókhoz tartoznak, ténylegesen rendben és egységben vannak, és kiválóan teljesítenek.

Az elnök nagyra értékeli, hogy a Megyei Polgárőr Szövetség vezetése egységes, harmóniában van, és ami rendkívül fontos, hogy ez a vezetés folyamatosan működik. A Megyei Polgárőr Szövetség egy nagyon fontos pillérje az Országos Polgárőr Szövetségnek.

Az elnök utalt rá, hogy arra törekednek, hogy növekedjen a polgárőr egyesületek száma a megyében és országosan egyaránt. A létszám kapcsán elmondta, hogy rendkívül magas a vármegyében a polgárőrök létszáma, amely közel 6200 fő – az országban lévő polgárőröknek közel a 10 százaléka itt, Borsod vármegyében van ­–.

"A határvédelemben való részvételért tényleges dicséret jár a vármegyei polgárőröknek. A 2022. év a határvédelem éve volt, a polgárőrök a határvédelem lázában éltek, s végül nagyot alakított a Polgárőrség, amelyre nagyon büszkék vagyunk."

Továbbra is támogatják a Polgárőrséget

Magyarország Kormánya és Belügyminiszter úr úgy döntött, hogy a Polgárőrség működési támogatását nem csökkentik 2022-höz képest. Ez egy óriási dolog. – tette hozzá Dr. Túrós András.

Elmondta, hogy az idei évre további százmillió forintot biztosít a polgárőrök részére, a működésre.

"Magyarország Kormánya gondoskodik a Polgárőrség további működéséről."

A Polgárőrség 12 pontjával kapcsolatban elmondta, hogy az Országos Polgárőr Szövetség előre megfogalmazta azt a 12 pontot, javaslatot, amit alkalomszerűen érdemes elővenni. Az egyesületi elnökök nézzék meg, hogy melyikhez lehet alkalomszerűen csatlakozni, a saját területeken melyek azon a pontok, amiket hasznosítani lehetne az egyesület életében.

Az elnök a tizenkettő pontból külön kiemelte a fiatalítást, ami szerinte elengedhetetlen.

"Valamit tenni kell annak érdekében, hogy vonzóbb legyen a polgárőrség. A polgárőr tudatot erősíteni kell, még inkább, még jobban kötődni kell az egyesülethez, a polgárőrséghez, a polgárőrség eszméjéhez, küldetéséhez. Mert ez az alapja a mi tevékenységünknek."

Felvetette, hogy érdemes kialakítani Polgárőrség baráti körét, megyei, települési és egyesületi szinten. Javasolta, hogy keresni kell azokat a személyeket, önkormányzatokat, értelmiségieket, akik nem akarnak polgárőrök lenni, de azért szimpatizálnak polgárőrök tevékenységével.

Keresni kell az új módszereinket

Egy új bűnözési forma kezd tömegesség válni: az internetes csalás. Nyilvánvalóan a polgárőrség ennek a megelőzéséhez nem alkalmas még. De meg kell keresni azokat az önkénteseket, akik ebben segíthetnek, mert a jövő bűnmegelőzése e felé kell, hogy forduljon.

Az állatvédelem, az elesettek segítése mind része az idei év Gondoskodó Polgárőrség évének.

"Amit tettünk a Covid ideje alatt, azt próbáljuk meg intézményesen a jövőben is kialakítva együtt megoldani és segíteni ezt a szociális hálót, amit részben az önkormányzat, részben az állami szervek működtetnek."

Zárszóként gratulált Borsod vármegye valamennyi polgárőrének, mint mondta, büszkék lehetnek a 2022-es évre.

Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke köszöntötte a vármegye valamennyi polgárőrét. Visszaemlékezésében kitért rá, hogy amikor 1991-ben elindult a Polgárőrség, az törvényszerű és szükségszerű volt a lakosság részéről a bűnözésben történt mennyiségi és minőségi változásra. A polgárőrség sikeressége vitán felül áll, nélkülözhetetlen bűnüldöző szerv, amely méltó módon egészíti ki a rendőrség munkáját.

"A sikerhez szükség van arra a hatvanezer polgárőrre, akik önkéntes munkájukkal napról napra hozzájárulnak Magyarország köznyugalmához. A sikerhez kellett a polgárőrök képzési rendszerének kialakítása, a Polgárőr Akadémia létrehozása, a nagy sikerű szakmai programok, amelyek azt bizonyítják, hogy a polgárőrség az elmúlt években professzionális bűnmegelőzési szervezetté vált. Ehhez természetesen kellett a polgárőrségről szóló törvény is, egy egységes formaruha, és polgárőr igazolvány, illetve a járművek egységes megjelenése is."
"Magyarországon csak a Polgárőrséggel együtt van közbiztonság és bűnmegelőzés. Ennek a szervezetnek köszönhetően beszélhetünk a közbiztonság javulásáról, a bűnmegelőzés eredményességéről. Az elmúlt évtizedek egyértelműen megmutatták, hogy a polgárőrökre szükség van a hétköznapjainkban, éppúgy, mint hétvégeken, vagy ünnepnapokon, illetve a különböző rendezvényeken."

Az elnök asszony köszönetet mondott ezért az áldozatos munkáért, amit a polgárőrök végeznek a helyi közösségekért, vármegyénk lakosságáért.

"Az elmúlt évek sokféle tekintetben próbára tették, és teszik ma is Magyarországot, a vármegyénket, illetve a településeket, s ezen belül a különböző szervezeteket. A polgárőrség egy lényeges eleme volt az elmúlt éveknek, hisz segítségével eredményesen ugrottuk át az elmúlt években elénk gördített akadályokat."

Bánné dr. Gál Boglárka reményét fejezte ki, hogy ez az egység nem évül el, és hosszú évtizedek múlva is számolhatnak majd a hétköznapi hősök munkájára, akik minden nap a lakosságért, illetve értünk dolgoznak.

Szerencsi Árpád r. alezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendészeti főkapitány-helyettese elmondta, hogy az az eredmény, amit elért a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság, az a Borsod vármegyei polgárőrök nélkül nem teljesült volna be.

A főkapitány-helyettes beszédében kitért rá, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság a Borsod Vármegyei Rendőr-főkapitányságot kivételesre értékelte a munka tekintetében.

Ez egy ritka elismerés, amit eddig öt megye érdemelt ki. Ezt a rendőrök és polgárőrök együttműködése nélkül nem lehetett volna elérni.

"A rendőrség az elmúlt évben önökkel olyan feladatot oldott meg, amit soha nem hittünk volna. Karanténos, migrációs, háborús helyzetekbe kerültünk, s így kellett a mindennapjainkban helytállnunk.
A Tour de Hongrie Borsod vármegyei szakaszán 460 fő polgárőr látott el szolgálatot, de az időskorúak védelmétől a közlekedési szolgálatokig, a szürke hétköznapok napjain, amikor csak napról napra szolgálatokat adtunk, elmondhatjuk, hogy teljesítettük azt a feladatot, amit vállaltunk."
"A tavalyi évről egy dolgot szeretnék kiemelni. Amikor kitört a háború, és március másodikán már Cigándon voltunk egy üres sportcsarnokban, ahol létre kellett hozni egy olyan befogadó központot, állomást, ami soha nem volt még a megyében, akkor minden hivatásos szerv és a polgárőrök is tették a dolgukat becsületesen. Emberségből mind a polgárőrök, a rendőrök és tűzoltók jelesre vizsgáztak. Ez egy olyan mérföldkő volt, amit nagyon ritkán és nagyon kevés korosztály tud megélni, hogy egy ilyen összefogás mellett, egy ilyen nehéz feladatot kellett végrehajtani."
"Egy közös hajóban, egy közös csónakban ülünk, s egy a feladatunk, a közrend és közbiztonság biztosítása. Az idei évben is van bőven feladat, amit közösen kell megoldanunk, és kívánom azt, hogy ez a kis hajó jó ütemben, jó lendülettel, minden hullámot meglovagolva az idei évben is sikeresen teljesítse az útját."

A hozzászólások után az alapszabály módosítása következett, miután 2023. január 01-vel módosult Magyarország Alaptörvénye, amely a vármegye fogalmát hozta vissza.

Dr. Szemán Ákos, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség elnökhelyettese – a közgyűlés levezető elnöke – ismertette a vármegye fogalom átvezetését az alapszabályzatban.

A szavazás után a Megyei Polgárőr Szövetség új neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Polgárőr Szövetség.

A beszámolók elfogadása után elismerések és kitüntetések átadására került sor.

A kitüntetett személyek névsora az alábbi linken olvasható:


Forrás: Hladon Sándor