A március 23-i kiemelt akció mérlege

2013.04.06

A következőkben a március 23-ára meghirdetett, Húsvét előtti kiemelt akció mérlegét olvashatjátok, melyet Borbély Zoltán r. alezredes, szakmai alelnök állított össze a beérkezett jelentések és a rendőrségi naplók alapján...

É R T É K E L Ő J E L E N T É S

A lakosság szubjektív biztonságérzetének erősítése, a közterületek fokozottabb ellenőrzése, valamint a közelgő húsvéti ünnepekre történő felkészülés érdekében 2013. március 23-án 08.00-24.00 óra közötti időben

a polgárőrség által a rendőrséggel szervezett közös, illetve önálló ellenőrzések végrehajtásáról

A Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége által, a közterületi bűnözés megelőzése, a lakosság szubjektív biztonságérzetének erősítése, a közterületek fokozottabb ellenőrzése, valamint a közelgő húsvéti ünnepekre történő felkészülés jegyében a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területéhez tartozó rendőrkapitányságok állományának bevonásával 2013. március 23-án megtartott fokozott ellenőrzés végrehajtásáról az alábbiakat jelentem:

Az akció céljaként fogalmaztuk meg a húsvéti ünnepekre történő felkészülés jegyében a közterületek fokozottabb ellenőrzését. Az ellenőrzést a megyében működő valamennyi helyi polgárőr egyesület bevonásával szerveztük meg.

A feladat konkrét végrehajtását a régióvezetők, illetve a helyi rendőrkapitányságok közrendvédelmi parancsnokainak bevonásával hajtottuk végre.

A településeken a polgárőr egyesületek tagjainak önálló, illetve a rendőrökkel közös demonstratív jellegű fellépésével erősítettük a lakosság szubjektív biztonság érzetét, igyekeztük visszatartani a bűncselekményt elkövetni szándékozó bűnözőket a jogsértő magatartástól. A közös ellenőrzések során igyekeztük kiszűrni a körözés hatálya alatt állókat és a közlekedés biztonságát veszélyeztető járművezetőket. Több településen önállóan, illetve a rendőrséggel közösen biztosítottuk a lomtalanítással kapcsolatos közbiztonsági feladatokat.

1./ A fentiekben megjelölt célok eredményes teljesülése érdekében a helyi Rendőrkapitányságok:

Ajkai Rendőrkapitányság : 5 fő, (Devecser 3 fő),

Balatonalmádi Rendőrkapitányság : 3 fő,

Balatonfüredi Rendőrkapitányság : 3 fő,

Pápai Rendőrkapitányság : 3 fő,

Tapolcai Rendőrkapitányság : 11 fő,(Sümegi Rendőrős 4 fő),

Várpalotai Rendőrkapitányság : 4 fő,

Veszprémi Rendőrkapitányság : 7 fő, (Zirci Rendőrős 3 fő).

Összesen : 36 fő rendőrt, valamint

a Polgárőr Egyesületeink:

Ajkai Régió : 10 fő, (Devecser 6 fő),

Balatonalmádi Régió : 17 fő,

Balatonfüredi Régió : 3 fő,

Pápai Régió : 3 fő,

Tapolcai Régió : 22 fő,(Sümegi Rendőrős 8 fő),

Várpalotai Régió : 12 fő,

Veszprémi Régió : 18 fő, (Zirci Rendőrős 6 fő).

Összesen : 85 fő polgárőrt biztosítottak.

A közös ellenőrzésben a két szervezet részéről 121 fő vett részt.

2./ Az értékelt időszakban összesen 415.5 óra közterületi szolgálatot láttak el, melynek során az alábbi rendőri intézkedésekre került sor:

- 8 fővel szemben 80.000,-Ft. helyszíni bírságot,

- 1 fővel szemben közigazgatási eljárást,

- 11 fővel szemben szabálysértési feljelentést (ebből 7 közlekedési, 2 tulajdon elleni, 2 garázdaság miatt),

-1 fővel szemben bűntető feljelentést,

- 2 fő körözött személy elfogását,

-3 fő előállítását (ebből: 1 mintavétel, 2 egyéb).

A fenti intézkedések kapcsán külön kiemelést érdemel, hogy a 2 fővel szemben tulajdonelleni szabálysértés miatt kezdeményezett eljárás, mivel az intézkedésre a Sümegi Polgárőr Egyesület két polgárőrének - Slabár Géza és Kovács Zoltán- jelzése alapján került sor. A polgárőrök önálló járőrözése során 15.00 órakor Sümeg belterületén, a volt vásártéren a Sarvaly utca és Hunyadi utca közti bokros, erdős területen állampolgári jelzés alapján érték falopáson tetten a két feljelentett személyt. A személyeket cselekményük abbahagyására szólították fel és a helyszínen visszatartották a rendőr járőr helyszínre kiérkezéséig, akik nevezett személyeket elfogták.

A fentiek mellett említést érdemel még, hogy két kapitányság területen (Csopakon, illetve Somló hegyen) lomtalanítási akció meghirdetése miatt, a területek ellenőrzése ennek figyelembevételével történt. A közterületi jelenlétüknek köszönhetően a területen jogsértés nem történt, míg a korábbi időszakban több eljárás megindítására került sor.

Mindezek mellett a három Balaton-parti Rendőrkapitányság területét érintő Balaton -Maratón futóverseny kapcsán a vasúti átjárók biztosításában további 26 fő polgárőr vett részt.

Kiss Sándor a futóverseny szervezője a polgárőri szolgálattal kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy a jelezett vasútátjárókban szolgálatot teljesítő polgárőrök munkája kifogástalan, példaértékű volt, mely nagymértékben hozzájárult, hogy a rendezvényüket balesetmentesen tudták megtartani.

3./ A közös szolgálatok mellett az Egyesületek településeiken önálló szolgálatot az alábbi létszámmal teljesítették:

Ajkai Régió : 45 fő, 207 órában,

Sümegi Régió : 37 fő, 124 órában,

Devecser : 39 fő, 122 órában,

Balatonalmádi Régió : 24 fő, 120 órában,

Balatonfüredi Régió : 16 fő, 54 órában,

Pápai Régió : 30 fő, 211 órában,

Tapolcai Régió : 60 fő, 211 órában,

Várpalotai Régió : 30 fő, 195 órában,

Veszprémi Régió : 35 fő, 93 órában,

Zirci Régió : 29 fő, 116 órában.

Összesen : 345 fő, 1453 órában.

Mindösszesen: 456 (ebből 26 fő biztosító járőr volt) fő polgárőr 1868,5 órában látott el önálló, illetve közös szolgálatot (36 fő rendőr mellett) a megye településein.

4./ Az akcióban résztvevők szolgálat ellátása:

2013. március 23-án 08.00-24.00 óra közötti időben a szolgálatteljesítést a rendőri igényekhez, illetve a településen történt eseményekhez igazítottuk.

A közös ellenőrzésekbe bevont járőrök eligazítását a rendőrkapitányságok szolgálatban lévő parancsnokai, míg az önálló szolgálatot teljesítőkét az egyesületek vezetői, illetve régióvezetői tartották a Megyei Polgárőr Szövetség elnökének iránymutatása szerint.

5./ Az akcióban résztvevők öltözete, felszerelése:

Az akcióban résztvevő rendőri állomány az évszaknak megfelelő szolgálati öltözetben és szolgálati felszereléssel, a jól láthatósági mellényt viselve, míg polgárőreink a lehetőségeik szerint a rendszeresített polgárőr formaruhában, és minden esetben jól láthatósági mellényben látták el feladatukat.

6./ Ellenőrzés:

A fokozott szolgálatellátást valamennyi régióban a régióvezetők végezték.

7./ A fokozott ellenőrzés az alábbi területeket érintette:

- a jelentősebb közlekedési csomópontokat - ezzel igyekeztük elősegíteni a közrendvédelmi-közlekedésrendészeti megelőző tevékenységet,

  • a rendőrkapitányságok által jelzett nagy tömeget vonzó helyszíneket,

frekventáltabb helyek, bevásárló központok, parkolók, vasútállomások, autóbusz pályaudvarok -demonstratív járőrözéssel a területek közbiztonságának, bűnügyi helyzetének erősítése,

  • a jelezett területeken a rendezvények zavartalan biztosítását,

az illegális hulladéklerakó helyek felszámolását,

  • az ellenőrzés alá vont településeken a közúti jelzőtáblákról, forgalomtechnikai berendezésekről, melyeket meg rongáltak, elhasználódtak, kidőltek, vagy más okból nem töltötték be rendeltetésüket, akár azért, mert a táblák nehezen értelmezhetőek rendeltetési helyükön, jelzésadás.

Az ellenőrzés tapasztalatait értékelve megállapítható, hogy az mindenképpen elérte célját, a tervezett célkitűzéseket sikerült megvalósítani.

A rendelkezésre álló erők hatékony kihasználása révén az értékelt időszakban bűncselekmény, lakosságot irritáló cselekmény nem történt.

V e s z p r é m , 2013. március 27.

T i s z t e l e t t e l :

Borbély Zoltán r. alezredes

osztályvezető

szakmai alelnök

E g y e t é r t e k:

Kovács Imre

VMPSZ elnöke

Tisztelt Régió Vezető Urak!

A Megyei Polgárőr Szövetség Elnöksége, illetve a Veszprém MRFK Vezetése nevében ezúton is köszönjük önkéntes, odaadó, áldozatos munkátokat.

Munkátokhoz további sok sikert, erőt, egészséget kívánunk!

V e s z p r é m , 2013. március 28.

Kovács Imre Borbély Zoltán r. alezredes VMPSZ elnöke osztályvezető

szakmai alelnök

Az akció mérlege