Alakuló közgyűlés Monostorapátiban

2015.01.08

A 2014-es év végén, szinte az utolsó napon a hónapok óta szerveződő Monostorapáti polgárok összehívták polgárőr alakuló közgyűlésüket.

A szervezésbe jelentős szerepet vállalók meggyőzték azon lakosokat, akik tenni szeretnének a község biztonságáért, s ezért vállalják az önkéntes szolgálat ellátást.
A község önkormányzatának tanács termében 2014. december 29-én 18:00 órára 20 fő jelent meg, akik a jelenléti íven aláírásukkal is igazolták az alakulási szándékot.
Az alakuló ülésen jelen volt Kovács Imre a VeMPSZ Elnöke, Ungor Sándor a Tapolcai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Vezetője és Molnár Tibor helyi körzeti megbízott.


A felkért levezető elnök Dézsi János a VeMPSZ elnök-helyettese köszöntötte az alakuló közgyűlést, majd ismertette a napirendi pontokat. Jegyzőkönyv vezető és hitelesítők megválasztása után, az alakuló egyesület alapszabály tervezetét ismertette, majd a jelenlévő alapító tagok azt megvitatták.
Az alapszabályt a tagság egyhangú szavazással elfogadta.
Második napirendként szerepelt az alakuló polgárőr egyesület vezető tisztségviselőinek a megválasztása. A szavazás eredménye alapján egyhangú igen szavazatokkal :


Elnök: Rompos József

Titkár: Németh István

Gazdasági vezető Czerenc Zoltán


A Veszprém Megyei Polgárőr Szövetség Elnöke a szavazást követően gratulált a megalakult polgárőr egyesületnek, és a megválasztott vezetőknek. Munkájukhoz kitartást és jó egészséget kívánt.


Dézsi János elnök-helyettes, a keletkezett dokumentumok átadásával gratulált a megválasztott vezetőknek, és tájékoztatta a további feladataikról. a bejegyzéssel kapcsolatban.
Zárásként a megválasztott Németh István titkár, megköszönte a szervezésben és annak időszakában végzett szolgálatokat, és a következő időszak feladatait ismertette.

Sok sikert kívánunk az egyesületnek!

Forrás: Dézsi János

/elnök-helyettes, Járási koordinátor/