Alapszabály módosítás, választás

2016.06.07

Az Országos Polgárőr Szövetség 2015. november 28-ai küldöttgyűlésén elfogadta Alapszabályának szükségszerű módosítását. A Fővárosi Törvényszék a benyújtott dokumentumok alapján az Alapszabály kiegészítését rendelte el, ezért június 4-én újabb, rendkívüli küldöttgyűlést kellett tartani a Rendőrség Igazgatási Központjának auditóriumában.

A Himnusz elhangzását követően dr. Barnucz Szilvia, az OPSZ igazgatási elnökhelyettese levezető elnökként állapította meg: 136 jelenlévő küldöttel a küldöttgyűlés határozatképes. A szokásos formaságok után dr. Túrós András, az OPSZ elnöke a Polgárőrség aktuális kérdéseiről tájékoztatta a jelenvoltakat. Ezek sorában hallhattunk arról: lassan kilábalunk abból a gödörből, amelybe a sikkasztó polgárőr vezetők miatt kerültünk.

Működik a Polgárőrség, dolgozik a létrehozott belső ellenőrzés, amely újabb csontvázakat "borított" ki egyes szekrényekből. Ezek korántsem jelentős szabálytalanságok, de mert egyre több a névtelen be- és feljelentés, a panasz - okkal, vagy ok nélkül - ezekkel a kérdésekkel is foglalkozni kell. Ám a polgárőrök döntő többsége becsülettel, elkötelezettséggel végzi munkáját. Szólt arról is: a járőr gépkocsikat a szabályzatnak megfelelően kell üzemeltetni, sok helyen tapasztalni ettől is eltérést.

A továbbiakban az OPSZ elnöke azt hangsúlyozta: az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága előtt nagyon jó volt a Polgárőrséget képviselni, hiszen a képviselők szuperlatívuszokban beszéltek az önkéntes bűnmegelőzőkről. Szó szerint felolvasta Kósa Lajosnak, a bizottság elnökének az ország polgárőreihez intézett köszönő szavait. Bejelentette azt is: lezárult a közbeszerzési eljárás a láthatósági mellények készítésével kapcsolatban, aláírták a megállapodást a Vizuátor Kft.-vel, s ennek köszönhetően ősz elejéig több mint 32 ezer új láthatósági mellényt szállít le az alsózsolcai cég.

Így a polgárőrök mintegy 60 százaléka jut majd hozzá az új mellényekhez. Kiemelten hívta fel a jelenlévők figyelmét az Aegon Biztosító évente mintegy 20 millió forintos támogatására, hiszen ingyenesen nyújtanak baleset- és életbiztosítást valamennyi szolgálatban lévő polgárőrnek!
Az OPSZ idén alapításának 25. évfordulóját ünnepli, amelyről szerény keretek között már megemlékeztünk - folytatta az OPSZ elnöke, aki a továbbiakban azt hangsúlyozta: a Polgárőrség szakmaiságát, egységét senki nem veszélyeztetheti! Együttműködésre képtelen vezetőkre nincs szükségünk, harmóniában kell működnie az egyesületeknek, a megyei szövetségeknek és az OPSZ-nek!A továbbiakban dr. Fekecs Dénes, az OPSZ gazdasági elnökhelyettese a gazdasági problémákat vette górcső alá, azt emelve ki: vannak még megoldandó kérdések ezen a téren.

Az OPSZ gazdasági szervezete és a belső ellenőrzés azon dolgozik, hogy ezeket a problémákat mielőbb közösen megoldják. Később a küldöttek elé terjesztette az OPSZ költségvetésének módosítási javaslatát, amire azért volt szükség, mert további megyék állíthattak be gazdasági ügyintézőt a jobb és eredményesebb gazdálkodás reményében. Ezt a javaslatot egyhangúan elfogadta a küldöttgyűlés. Az Alapszabály már említett, a Fővárosi Törvényszék által kezdeményezett módosításait dr. Soós László Károly, az OPSZ jogásza terjesztette a küldöttek elé, akik egy tartózkodás mellett fogadták el a javaslatot.Végül személyi kérdésekben döntöttek a jelenlévők.

Dülk József, az OPSZ Felügyelő Bizottságának tagja lemondott tisztségéről, helyére egyhangúlag a Veszprém megyei Korosi Tibort választották meg. Kovács Imre Veszprém megyei elnök halála miatt megüresedett az OPSZ Elnökségében a megye képviselete. Miután a küldöttek egy perces néma főhajtással emlékeztek a volt elnökre, s az előző küldöttgyűlés óta elhunyt polgárőrökre, egyhangúlag megválasztották az OPSZ Elnöksége tagjának Veszprém új elnökét, Dézsi Jánost. Jász-Nagykun-Szolnok megyében is új elnököt választottak a lemondott Kolozsi József helyére, aki nem csak elnöki posztjáról, de OPSZ elnökségi tagságáról és alelnöki megbízatásától is visszalépett.

Az OPSZ Elnöksége tagjának az újonnan megválasztott elnököt, Szabó Zoltánt is egyhangú szavazattal választották meg. A levezető elnök, dr. Barnucz Szilvia is bejelentette lemondását elnökségi tagságáról és igazgatási elnökhelyettesi posztjáról. Helyére az OPSZ Elnökségébe egyhangú szavazással került be Erdős Viktória.

E szavazások után őszinte, meleg szavakkal köszönt el a jelenlévőktől Kolozsi József, aki hosszú éveken át volt gazdasági elnökhelyettes, 23 éven át vezette a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárőr Szövetséget, s negyedszázada a Törökszentmiklósi Polgárőr Egyesület elnöke. Ez utóbbi funkcióját továbbra is ellátja, nem szakad tehát el az önkéntes bűnmegelőzőktől. Búcsúzó szavai után dr. Túrós András javasolta: a küldöttgyűlés határozatban fejezze ki elismerését és köszönetét Kolozsi Józsefnek - ezt meg is szavazták a küldöttek -, s bejelentette azt is: elnöki tanácsadóként számít továbbra is munkájára.

Ezek után arra tett javaslatot: dr. Barnucz Szilvia a jövőben az OPSZ főigazgatójaként lássa el feladatait, ez a beosztás később főtitkára funkcióvá alakul majd át. Igazgatási elnökhelyettesnek dr. Korondán Katalint javasolta, míg környezetvédelmi alelnöknek Erdős Viktóriát jelölte. Mindketten egyhangúlag kaptak bizalmat a küldöttektől.
Végül Szabó Tiborné, a Polgári Polgárőr Egyesület elnöke kért szót, tisztázandó egy félreértést. Az OPSZ elnöke ugyanis nehezményezte több megyei elnök és küldött távolmaradását. Hajdúban hónapokkal korábban döntöttek arról, hogy éppen ezen a napon rendezik a 24. Megyei Polgárőr Napot. A rendkívüli közgyűlést jóval ez után írták ki, ezért jöttek kevesebben a hajdúságból - hangoztatta, megértést kérve ezért a jelenlévőktől.

Szöveg: Tóth Zoltán, fotók: Sebestyén Jenő