Az idegenforgalmi szezont értékelték

2016.09.24

A Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság 2016. szeptember 20-án, Tihanyban tartotta meg szezonzáró ülését, melynek házigazdája idén a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság volt.

Dr. Halmosi Zsolt rendőr vezérőrnagy, rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes az értekezleten sikeresnek értékelte a rendőrség szakmai tevékenységét a turisztikai idényben: csökkent az elkövetett bűncselekmények és jogsértések száma.

A Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság (BKKB) a nyári idegenforgalmi szezonban céljaként fogalmazta meg a Balaton régióiban és a Velencei-tó térségében - hagyományosan együttműködve a társ- és civil szervezetekkel - a lakosság és az idelátogatók szubjektív közbiztonságérzetének fokozását, a közlekedés rendjének fenntartásával az üdülőkörzetekbe irányuló közúti forgalom folyamatosságát, hozzájárulva az idegenforgalmilag frekventált területek turisztikai vonzerejének megőrzéséhez. Ebben az esztendőben a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese kapott arra felhatalmazást, hogy a turisztikai idényben a négy érintett megye - Fejér, Somogy, Zala és Veszprém - rendőri szerveinek tevékenységét összehangolja. A bizottság tevékenységét előre kidolgozott munkaprogram alapján végezte. A meghatározott feladatok célja a régióban a rendőri munka hatékonyságának növelése volt - ezzel összefüggésben bűnügyi, közbiztonsági, bűn- és baleset-megelőzési koordinációt, tapasztalatokra alapozó ajánlásokat fogalmazott meg. Az idény során kiemelt hangsúlyt kapott a közvélemény tájékoztatása, a prevenciós jellegű tanácsok célba juttatása.

Anda György rendőr ezredes, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság megbízott vezetője kiemelte, hogy a megyék több éve tartó, hagyományosan jó együttműködése ez évben is meghozta gyümölcsét.

A bizottság által felügyelt turisztikai területeken 17%-kal csökkent a nyomozás elrendelések száma. A nyaralókból történt lopások száma az előző évihez képest összességében 33%-kal volt kevesebb.

A gépkocsi feltörések tekintetében szintén kedvezőek az eredmények, azok száma összességében 55%-kal csökkent. A szezonban az erőszakos-garázda jellegű jogsértések körében azonban emelkedett a garázdaságok, kismértékben a súlyos testi sértések száma.

A megbízott főkapitány elmondta: Nagy hangsúlyt fektettünk a sebességet túllépők, az ittasan közlekedők forgalomból történő kiszűrésére, amely eredményesnek bizonyult, az előző évi adatokhoz képest, 41%-kal több személlyel szemben kezdeményeztünk eljárást ittas járművezetés miatt. Az idegenforgalmi területek baleseti helyzetét tekintve emelkedett a könnyű sérüléses és az anyagi káros balesetek száma. Elmondta továbbá, hogy az idei szezon olykor szeszélyes, viharokkal tarkított időjárása azt eredményezte, hogy az előző évhez képest összességében 22%-kal nőtt a vízből kimentett személyek száma.

Kiemelte, hogy a rendőrkapitányságok a nyári időszakban jelentkező feladatainak végrehajtásában a rendészeti fakultációs középiskolák tanulói - a bűnmegelőzési osztályok koordinálásával - diákjárőr tevékenységet és általános prevenciós tájékoztató jellegű feladatokat láttak el. Mind a négy megye ezen felül a városokban működtetett bűnmegelőzési mini-centrumokban, megelőzési tanácsokkal látta el az oda látogatókat.

A BKKB záróülésén dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke tájékoztatást adott a polgárőr szervezetek idegenforgalmi idényben végrehajtott tevékenységéről.

Dr. Hatala József, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke elismerését fejezte ki a sikeres feladatellátásért a koordinációs bizottság tagjainak és felhívta a figyelmet a jövő évi bűnmegelőzési feladatok tervezésére.

Az együttműködő szervek, az önkormányzatok és civil szervezetek képviselői egyaránt kiemelték a rendőrség munkáját, aminek eredményeként a térségben nőtt az emberek szubjektív közbiztonságérzete.

Dr. Halmosi Zsolt rendőr vezérőrnagy beszédében köszönetet mondott Papp Károly rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány és az Országos Rendőr-főkapitányság vezetése nevében a BKKB tagjainak, az együttműködő partnereknek a közbiztonság érdekében végzett munkájukért.

Anda György rendőr ezredes, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság megbízott vezetője tárgyjutalomban részesített két rendészeti fakultációs középiskolai diákot, a nyári idegenforgalmi idényben szakmai gyakorlatukon nyújtott magas színvonalú bűn- és baleset- megelőzési teljesítményükért.

Dr. Túros András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke négy Polgárőr Egyesületet dicséretben valamint működési támogatásban, továbbá három polgárőrt jutalomban részesített.

Az ülés végén a BKKB jövő évi elnöki tisztségét jelképező vándorzászlót a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság képviseletében, Nagy Zoltán rendőr ezredes, megbízott bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes vette át.

Forrás:https://www.police.hu