Berhida Városi Pogárőrség féléves beszámolója

2014.07.29

Tisztelt Polgárőr Kollégák!

Ezúton szeretnélek tájékoztatni benneteket a polgárőrség I. félévi munkájáról.

Mint tudjátok 2013 óta a támogatott egyesületeknek félévenként írásbeli beszá-

molót kell küldeniük a megyének az addig végzett tevékenységükről. Ezt az in-

formációt szeretném veletek megosztani.

Az egyesület tagjai az I .félévben 90 nap járőrszolgálatot teljesítettek

1812 órában. Ebből autóval 779 órát, kerékpárral 428 órát, gyalogosan

kutyával 357 órát, lovon 117 órát, rendőrökkel közösen pedig 131 órát.

Autóval 3304 km-t tettek meg .Ez szép eredménynek mondható ,de a tavalyi

félévhez képest ( 2276 óra ) némi csökkenés tapasztalható. Azért,hogy a vállalt

évi 4000 óra körüli teljesítményünk megmaradhasson a II. félévben magasabb

óraszámot kell,hogy felvállaljunk. Ezért kérlek benneteket, hogy a februári közgyű-

lésen elfogadott havi 2 szolgálatot a lehetőségeitekhez képest próbáljátok meg tel-

jesíteni. Szükség is van rá, mert a nyári időszakban a lopások száma megszapo-

rodott. Főleg idős,egyedülálló, hiszékeny emberek sérelmére követik el ezeket.Elin-

dult ezeknek a személyeknek a feltérképezése és fokozottabb figyelése is. Javasla-

totok alapján jó lenne, ha sikerülne megvalósítani azt a tervet is,hogy emelkedjen a

hajnali járőrszolgálatok száma .Ebben még nem történt előrelépés néhány alkalom

kivételével. A kerékpáros és gyalogos szolgálatok száma szintén csökkent a félév

során. Szeretném, ha ebben is lehetne előrelépés, hiszen a kerékpárokat is ezért

kaptuk. Új szolgáltatásként június 1-től 24 órás telefonos ügyeletet biztosítunk a

város lakói részére. Szükség esetén a járőr a helyszínre megy és segít a probléma

megoldásában Eddig 8 esetben kértek segítséget a lakosok. Szerencsére minden

esetben kezelni tudtuk a helyzetet és megoldottuk az adott problémát.

A rendőrkapitányság is új rendszert vezetett be június 1-től. Minden nap napi 3

órában rendőrjárőr tartózkodik városunkban s ha szükséges ezen időszak alatt fel-

kérésre polgárőr kolléga segítheti munkájukat.

Az elmúlt időszakban 21 olyan esemény történt amiben aktívan közreműködött

az egyesület. Ezeket szeretném röviden bemutatni nektek:

1./ 01.11.-01.00:Pmarton:Verekedők szétválasztása a buszmegállóban

2./ 01.21.-22.00:Pmarton:Benzinkúton lopás történt.-Megfigyelő szolgálat

3./ 02.07. Berhida:Fakivágás felfedezése,elkövetők átadása a rendőröknek

4./02.18.-23.00:Berhida,Meggymagos kocsma:Kötekedő viselkedés feloldása

5./ 03.08.22.30:Pmarton,DISCO: Verekedés-rendőrség értesítése,feljelentés

6./ 03.19.13.00:Pmarton:POSTA-rosszullévő embernek történő segítségnyújtás

mentő hívása, helyszín biztosítása

7./ 03.20.22.00: Pmarton,Benzinkút:Gyanús személy tevékenységének megfigyelése

8./ 03.26. Berhida:Kerékpártolvajok elfogása-rendőri intézkedés kérése

9./ 04.02.18.00:Berhida:Súlyosan alkoholos állapotban lévő személynek történő

segítségnyújtás, mentők, rendőrség értesítése

04.02.21.00:Pmarton:Jázmin u. 5. alatti nyitott garázs helyszínének biztosítása

tulajdonos megkeresése

10./04.18. Berhida: Volt csecsemőotthon helyszínén frissen fektetett kábelek el-

lopásának megakadályozása megfigyeléssel

11./05.06.15.00:Berhida Kifizetések miatti csoportosulás megakadályozása.Hang-

adók kiemelése, helyszín biztosítása

12./05.08.20.00:Pmarton:Játszótéren elveszett telefon keresése-rendőri intézkedés

kérése

13./05.17.16.00:Berhidai út-baleset helyszínének biztosítása,helyszínelés segítése

14./05.23.18.00:Berhida: Behatolás egy ingatlanba, elkövetők keresése.

15./05.31.10.00-14.00Berhida: Szelektív gyűjtés alatt gyanúsan viselkedő járművek

mozgásának megfigyelése rendszám alapján

16./06.05.-15.00:Berhida-Pét: Baleset helyszínének biztosítása,helyszínelés segítése

17./06.15.-20.00:Berhida:Bem u.1.Udvaron történő égetés megfigyelése,rendőri

intézkedés kérése

18./06.20.-19.00:Berhida Arany J.u.8.Családi verekedés megakadályozása,

19./07.04.-Pmarton:Megrongált emléktábla helyszínének hétvégi megfigyelése

20.//07.05.- Berhida:Lakossági bejelentés alapján:Szemetes kukák felgyújtása-tűz

terjedésének megakadályozása,tűzoltók értesítése

21.//07.06.:Pmarton:Lakossági bejelentés alapján:Rezeda utcában veszekedők,

hangoskodók megfigyelése,rendőri intézkedés kérése

Végezetül szeretném megköszönni Nektek azt a felelősségteljes munkát amelyet

vállaltatok a családotok és a munkátok mellett ebben a félévben. Örömmel mond-

hatom, elértük,hogy a lakosság jobban figyel ránk, egyre többen kérik a segítségün-

ket problémáik megoldásában. Kérlek benneteket,hogy továbbra is ilyen aktívan és

toleránsan végezzétek munkátokat. Ehhez erőt, egészséget és kitartást kívánok!

Peremarton, 2014. július 29.

Tisztelettel:

az egyesület elnöke