Egy tragédia ami az egész országot megrázta

2014.10.05

2010, október 4.,délután 15 óra: futótűzként terjedt a hír, hogy az ajkai timföldgyár zagytárazó fala átszakadt, Kolontár és Devecser veszélyben van. Emlékezzünk mi történt négy évvel ezelőtt.

Soha nem látott csapás sújtott számos települést október elején,emberek veszítették el hozzátartozójukat,és veszett oda pillanatok alatt életük munkája.

Drámák sorozatainak lehettünk a tudósítások nyomán szemtanúi, de látszott, akár mekkora a segítség, vannak olyan sebek, melyek soha, vagy csak nagyon hosszú idő múltával enyhülnek, vagy gyógyulnak be. A polgárőrök remek helytállásukkal megint bebizonyították, megkerülhetetlen tényezői a települések életének. Tallózó összeállításunk az ő híradásainak alapján készült.

2010, október 4.,délután 15 óra: futótűzként terjedt a hír, hogy az ajkai timföldgyár zagytárazó fala átszakadt, Kolontár és Devecser veszélyben van. Matting István a Veszprém Megyei Polgárőr Szövetség alelnöke tájékoztatta Kovács Imre elnököt a helyzetről.

Az első napok

Rövid tanácskozás következett, riasztották Ajka, Devecser, Pápa, Sümeg, Tapolca régiófelelőseit, hogy az elérhető polgárőrökkel készüljenek a katasztrófahelyzetben lévők megsegítésére. 17 órára derült ki, hogy igen szükség van a polgárőrökre, miközben a helyi polgárőrök már szembetalálkoztak a borzalommal a házak és más ingóságok pusztulása láttán. Mentették a lakosságot, sok volt a sérült, lúgmart ember, és jó néhányan eltűntek, feltehetően elsodorta őket az iszapár. Ez később be is bizonyosodott. A borzalom volt maga, amit a pusztító folyam végigrontott a kis falun, Kolontáron és Devecser egy részén. Ők kapták a javát, de jutott még más településeknek is. A vörösiszap két méter magasban mindenkit és mindent magával ragadott. A polgárőrség részéről segítséget először Pápa és Sümeg régió megerősített járőrei adtak a települések kétségbeesett lakóinak. Késő este a régiók jelezték a készségüket és a támogató állományok létszámát. A segítés koordinálását Matting István és Korponai László régiófelelős végezte.

Megkezdődött az érdemi munka. A polgárőrök a forgalomirányítást végezték, valamint együtt a Vöröskereszt és más szervezetek önkénteseivel, kreatív segítségnyújtásban vettek részt. Védőruhát, vizet, védőeszközöket osztottak a lakosság számára. Kolontár, Devecser, Somlóvásárhely, Tüskevár, polgárőrei éjt nappallá téve dolgoztak, hogy mentsék ami még menthető.

Három nap alatt 340 polgárőr 31 gépkocsival vett részt a mentésben, a polgárőrök 18 egyesület tagságából jelentkeztek munkára. Nem lehet elfeledkezni arról sem, hogy Kolontáron öt polgárőr háza tönkrement. A látvány még az első három nap elteltével is borzasztó volt. Felvetődött a kérdés, hogy a polgárőrök hogyan tudnak még segíteni a bajbajutottakon. Jó érzéssel töltötte el őket a tudat, hogy sok megye polgárőrei jelentkeztek élőerős segítséggel, illetve adományokat ajánlottak fel. Csongrád megyéből Csanytelek, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Fejér, Somogy, Vas és Zala megyéből ajánlottak fel segítséget.

Nyugtató elnök

- Először csak keveset tudtunk a tényleges állapotokról, de azt igen, hogy mielőbb oda akarunk menni minél többen. Aztán mikor odaértünk nem akartunk hinni a szemünknek. Pedig addigra az ár már levonult, de ami maradt utána az leírhatatlan. A helyi polgárőrelnök testvérét Zsoltot, miközben a többiek segítségére sietett, autójával együtt elragadta az áradat. Már nem tudtak segíteni rajta. Az emberek kétségbe voltak esve, aki élt és mozgott a mentésben és a kárelhárításon dolgozott-számolt be az első tapasztalatokról Kovács Imre megyei elnök. - Ott leszünk ameddig csak kell - nyugtatott meg mindenkit már az elején. - Mindenkinek köszönetemet és hálámat fejezem ki, akik a legnagyobb bajban legfőbb segítőim voltak. A már említetteken kívül Kristóf János régiófelelősnek (Kerta), Pados Szabolcsnak (Kolontár), Magyar Gézának (Ajka) és Ványik Lászlónak (Somlóvásárhely), akik mindannyian településünk polgárőr vezetői.

Üres lett a falu

Október 9-én 11 órára befejeződött Kolontár evakuálása. Az érintett lakosságot nagyobb részben Ajka, a többieket a környező falvak, Csabrendek, Gógánfa, Sümeg, Zalagyömörő települések fogadták. A hivatalos szerveken kívül a polgárőrök is folyamatosan figyelemmel kísérték a befogadottak igényeit. Segítséget nyújtottak az orvoshoz jutáshoz, gyógyszerbeszerzéshez is. A polgárőrség a befogadó helyeken folyamatos szolgálattal biztosította az emberek nyugalmát. A társ régiókból vezénylés szerint érkeztek a szolgálatok. Devecserben tovább folyt a mentesítő munka az evakuálási készenlét mellett. Tolna megyéből 20 polgárőr vett részt a mentesítési és biztosítási feladatokban. A Veszprém megyei polgárőrök Devecser területén járőröztek, valamint az érkező segélyadományokat rakták le a gépkocsikról. Ezen a napon 57 Veszprém megyei polgárőr tevékenykedett Devecserben. A munkák koordinálását továbbra is Matting István, Veszprém megyei alelnök irányításával Ajka, Tapolca, Sümeg régióvezetői végezték. A Veszprém megyei szövetség megköszönte a Tolna megyei polgárőrök önkéntes munkáját. A szövetség a bajbajutottak megsegítésére szánt adományokat elkülönítve vette át Ajkán, a Mikes Kelemen utcai általános iskolában. A pápai polgárőrök a környező települések polgárőreivel a megyehatáron belül, a Marcal folyónál teljesítettek szolgálatot, munkájukat Bitai Sándor régióvezető irányította. A megye polgárőrei továbbra is figyelemmel kísérték a fejleményeket, részt vettek mindenféle karitatív munkában, adományok elosztásában, rakodásában, ivóvíz és ruházat elosztásában.

Jött a váltás

Devecserben október 10-én tovább folytatódott az iszapmentesítés, 23 polgárőr az adományok gyűjtőhelyein és a polgármesteri hivatalban teljesített segítő szolgálatot. Aznap Fejér és Vas megyéből is érkeztek polgárőrök, hogy egy kicsit tehermentesítsék Veszprém megyei társaikat. Ajkán 20 polgárőr a rendőrséggel együttműködve az adományok gyűjtőhelyein és az ideiglenes szállásnak kialakított sportcsarnokban ügyelt a rendre. Az ajkai régió vezetője az átmeneti szálláson tartózkodókkal elbeszélgetett, és felajánlotta a város polgárőreinek segítségét. Kerta, Kamond, Somlóvásárhely és Tüskevár településekről 35 polgárőr a Marcal folyó gátján teljesített szolgálatot, valamint a településeken az iszap eltakarításban vettek részt. Sümeg régióban a szervezetlenül áttelepült emberek biztosítására 70 polgárőr volt szolgálatban.

Átmeneti szállás

Ajkán a befogadó és adománygyűjtő helyeken október 11-én is a terv szerint folyt a munka. Az ajkai régió vezetője Halász Józsefné és a katasztrófavédelem képviselői meglátogatták Juhász Zoltánné Kolontári lakost az ajkai kórházban. A szerencsétlenül járt asszony beszélt a családjáról, és a szintén korházban ápolt gyermekéről. Elmesélte a szívszorító történetet, amikor a legkisebb gyermekét az iszap kiragadta a karjai közül. A látogatók az ajándékok átadása után jobbulást kívántak. Halász Józsefné régióvezető átadta a Kolontári polgárőr elnök, Pados Szabolcs jókívánságait, aki mielőbbi gyógyulást kívánt az anyának és gyermekének. Devecserben aznap 21 polgárőr teljesített szolgálatot, őrzéssel, rakodással és információbiztosítással foglalkoztak. Ajkán hat polgárőr ügyelt az átmeneti szállás körüli rendre. A Marcal folyó menti egyesületek a gátépítési és mentesítési munkában 22 polgárőrrel vettek részt. Ezt a csoportot Kristóf János régióvezető irányította.

Devecseri helyzet

A polgárőrség számára október 13-án Devecserben az őrzésen és a rakodáson kívül új feladat jelentkezett az adományok csomagolása. Ez új erők felhasználását igényelte, amivel a szervezők sikeresen megbirkóztak. A katasztrófavédelmi igazgatóság a Veszprém megyei szövetséget felkérte további adománytároló helyek éjszakai őrzésére, aminek a polgárőrség eleget tett. Kovács Imre megyei elnök és Balogh Endre alelnök meglátogatta a Devecserben dolgozó polgárőröket, és megelégedéssel nyugtázták, hogy megfelelő a szervezés és aktívitás. Aznap megnyílt Devecser központjában a tudósítók számára berendezett sajtóiroda, ahol idegen nyelvet ismerő polgárőrök kezdték el az információs és ellenőrző munkájukat. Megindult a városban a tüdőszűrés is, polgárőrök segítettek az orvosi munka nyugalmának biztosításában. Ezen a napon 34 polgárőr dolgozott Devecserben és Ajkán.

Asszonyok a vártán

Devecserben a katasztrófa óta már a megszokott élet zajlik. Október 14-én reggel 7 órakor, a munkára érkező segítők eligazítás után elfoglalták kijelölt helyeiket, és részeseivé váltak a mozgalmas napnak a polgárőrök is. Az emberek türelmesek voltak, polgárőreink is előzékenyen válaszolva igazították útba az érdeklődőket. A hírekre mindig éhes sajtó is visszavonult, csak néhány tévéstáb mozgott a városban, és egy-két későn ébredő tudósító. A dolgok a tervek szerint haladtak. Somogy megyéből a polgárőrök szállítottak a Devecseri konyhára két konténer almát, amit Mattin István megyei alelnök fogadott és irányított a befogadó helyre. Ott a polgárőr asszonyokra volt nagy szükség, az érkező ruhaadományokat kellett átválogatni különböző szempontok szerint, hogy csak tiszta és használhatóruhák legyenek előkészítve a hétfőn kezdődő, a Vöröskereszt által felügyelt ruhakiosztásra. A szorgos kezek sok konténer ruhát válogattak át, most látszott, hogy tényleg nincs szükség ruhaadományokra. Aznap 35 polgárőr vett részt a segítő munkában.

Megmutatták a megyék

A katasztrófát követő 12. napon, október 16-án önkéntesek tömegei vették fel a munkát a városban. A polgárőrök a már rendszeressé vált feladataik - információadás, pakolás irányítása, beléptetés - mellett nagy létszámban az előző napokban felhalmozódott adományok rendezését, rakodását, válogatását végezték. Aznap ott 45 polgárőr dolgozott, a csapat igazán vegyes volt, jöttek Pest, Somogy, Zala megyéből is polgárőrök. Az izzasztó, nehéz munka közben igen sok információ cserélt gazdát az egyesületi élettel kapcsolatban. A segítséget a Veszprém megye polgárőrei is megköszönték a kollégáknak. Az OPSZ adománygyűjtő felhívása kapcsán a munkában résztvevők is kérték polgárőr társaikat, hogy gyűjtsenek pénzt az öt Kolontári, szerencsétlenül járt polgárőr megsegítésére. Ezzel a cselekedettel a polgárőrség az egységét is kifejezte.

Itt a vég

Október 19-én Devecserben a polgárőrök tovább folytatták a raktárak előkészítését és takarítását, valamint az adományok átválogatását, rendezését. A polgárőr asszonyok a katasztrófa nyomainak hatása ellenére a munkába feledkezve jókedvűen végezték a munkájukat. A munkanap végén büszkén számoltak be arról, hogy mennyi ruhát, cipőt válogattak át. Az ügyeletet és más szolgálatot adókat a nedves, hideg idő tette próbára, mindenki helyt állt. Aznap 38 polgárőr vett részt a munkákban. Délután a Veszprém Megyei Polgárőr Szövetség Devecserben irányító operatív részlege a megyei elnök vezetésével megbeszélést tartott. Áttekintették az elmúlt napokban teljesített feladatokat. Vizsgálva a jelenlegi helyzetet, a körülményeket, és tudomásul véve a lehetőségeket, a csoport javaslatára a megyei elnök úgy döntött, hogy október 20-án 18 órától az operatív irányítást megszünteti. A továbbiakban a polgárőrök a települések önkormányzatának szervezésében vagy önállóan vehettek részt a mentési munkáiban.

Részletes összefoglaló

2010. október 4 - 13-a között az alábbi települések polgárőr-egyesületei képviseltették magukat a katasztrófa következményeinek felszámolásában: Adorjánháza, Ajka, Ajkarendek, Ajka-Padragkút, Badacsonytördemic, Balatonalmádi, Balatonederics, Berhida, Borszörcsök, Doba, Gógánfa, Gyulakeszi, Halimba, Kamond, Kapolcs, Karakószörcsök, Kerta, Kisszőlős, Magyargencs, Malmosok, Marcalgergelyi, Marcaltő, Nagyalásony, Nemesgörzsöny, Nemeshany, Öcs, Ősi, Öskü, Pápa, Sümeg, Sümegprága, Szentbékálla, Szentkirályszabadja, Szigliget, Taliándörögd, Tapolca, Várpalota, és természetesen a károsult települések, Devecser, Kolontár , Somlószőlős, valamint Tüskevár polgárőrei. Veszprém megyéből tehát 41 egyesület tagjaiból jelentkeztek segíteni a bajbajutottakat. A megyén túli települések közül Budapest Alfa Egyesület, Debrecen, Dunaföldvár, Garabonc, Gencsapáti, Egyházasrádóc, Lajoskomárom, Magyarhertelend, Magyarkeszi, Nemeskocs és Tamási segített a munkában. Eddig 52 egyesület 416 fő 3960 órai munkáját köszönjük.

A 2010. október 4-12.-e között a katasztrófa következményeit felszámoló munka segítésében részt vett állományról és elvégzett feladatokról az alábbi adatokat tesszük közzé: október 5-8.-áig a polgárőrök Kolontár, Devecser, Somlóvásárhely, Tüskevár térségében forgalomirányításban, rakodásban, karitatív segítségnyújtásban vettek részt. Ez alatt az idő alatt 470 polgárőr dolgozott a mentésben és mentesítésben. Már ebben az időben a környező megyék jelezték segítő szándékukat. Október 9-én a feladatok pontosabbá válásával egy időben a polgárőrök is jobb szervezéssel próbálták a segítségnyújtást fokozni. Aznap123 polgárőr dolgozott. Október 10-én 59 polgárőr igyekezett segíteni Somlóvásárhely, Kamond, Tüskevár lakóit, Devecserben a szokott feladatokat végezték. Október 11-étől az adománygyűjtő helyeken a rakodás és őrzés volt a kiemelt feladat. Összesen október 12-éig 779 polgárőr segített a katasztrófa következményeinek elhárításában. A polgárőrség a kezdeti időszakban komplexebb feladatok elvégzésére készültek fel, de belátva azok szerteágazóságát, igyekezett a kisegítő tevékenységben kamatoztatni szervezettségét.

Levél az elnököknek

,,Tisztelt Elnök Úr!

Kolontár és Devecser térségét sújtó katasztrófa elhárításában való aktív és önzetlen részvételét megköszönöm. Az egész ország polgárőr társadalma átérezte az érintett települések lakóinak fájdalmát és elkeseredését. Egy emberként mozdultunk meg, hogy próbáljunk segíteni, legyen az kárelhárítás, közbiztonsági feladat vagy karitatív tevékenység. Ebben a feladatban nemcsak Veszprém megye polgárőrei, hanem majdnem minden megye képviseltette magát. A végzett feladatok összegzése után, számszakilag is ismertetem azt. Jó eső érzés volt tudni, hogy bajban számíthatunk egymásra. Úgy gondolom hogy ez a polgárőrség egyik legnagyobb erénye.

Veszprém, 2010. október 20.

Tisztelettel: Kovács Imre elnök"

Élet a katasztrófa után videó itt:

Készítette: Nagy Zoltán