Együttműködési megállapodás

2015.04.07

2015.04.01-én a Veszprém Cholnoky Városrész Egyesület elnöke Kun László, és Gyarmati Katalin, Szentkirályszabadja polgármester asszonya, aláírták az együttműködési megállapodást.

Az érintett felek megállapodtak abban, hogy Szentkirályszabadja területén a Veszprém Cholnoky Városrész Egyesület fogja elvégezni a polgárőrség feladatát, mivel a helyi egyesület megszűnt. A megállapodást határozatlan időre kötik és teljes együtt működést ígérnek a közbiztonság érdekében.
A megállapodás szerint, a külterületek biztonsága és megfigyelése ,valamint az idős emberekkel való kapcsolat tartás és segítség nyújtás, és a település környezetében levő erdőségek, termőföldek megfigyelése és védelme. A helyi rendőrségi körzeti megbízottal megállapodva, közös szolgálattal segítsük egymás munkáját. Az idős emberek látogatását elősegítve.

Kiegészítő feladatként a következőket vállalja az egyesület.

 • - Katasztrófa elleni védekezés, helyreállítás, újjáépítés, segítség a polgári védelemnek.
 • - Környezet,természet-és állatvédelem.
 • - Közterületi bűnmegelőzés.
 • - Otthonunkban élő idős egyedülálló segítése védelme.
 • - Állami önkormányzati vagyon megóvása.
 • - Rendezvények biztosítása.
 • - Közlekedésbiztonsági-és baleset megelőzési tevékenység.
 • - Lakossági és önkormányzati kapcsolatok erősítése.
 • - Kőrözőt tárgyak és személyek felkutatása.
 • - Együttműködés a rendvédelmi szervekkel.
 • - Együttműködés a helyi erdészekkel,vadászokkal,mezőőrökkel,erdőőrökkel.
 • - Együttműködés a helyi postai alkalmazottakkal.
 • - Jelzőőri szolgálata területünkön bölcsődék óvodák környékén.


Mindezt 40 fővel szabadidőnkben térítésmentesen végezzük ,egyesületi szinten a lakosság megelégedésére.

Kelt: Szentkirályszabadja 2015.04.01.

Köszönjük az információt Kun Lászlónak az egyesület elnökének, és sok sikert kívánunk a munkájukhoz.

Nagy Zoltán