Elnöki elismerő oklevél a 15 éves Balatoni Vízi Polgárőr Egyesületnek

2024.02.04

Az OPSZ elnöke elismerő oklevéllel és 300 ezer forintos támogatással köszönte meg az idén 15 éves Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület munkáját a szervezet február 3-án, Balatonberényben megtartott tisztújító közgyűlésén, amelyen ismét Kerekes Pétert választották a szervezet vezetőjének.

Hagyományosan Balatonberényben tartotta éves közgyűlését a Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület, amely gyakorlatilag egy gyűjtőegyesület, ezért a megjelent 50 tag a különböző polgárőr egyesületek képviseletében volt jelen. A közgyűlésre meghívást kaptak a térség önkormányzati vezetői mellett, a Balaton parti vármegyék polgárőri, rendőri, vízirendőri és vízügyi vezetői is.

Az elmúlt év feladatait összegző beszámolójában Kerekes Péter elnök egyebek közt elmondta, a vízi polgárőrök jelenleg 9 járművel, köztük három kishajóval teljesítenek szolgálatot a Balaton teljes vízfelületén.

Tagjaik közül már 16-an rendelkeznek kisgéphajó-vezetői képesítéssel. Rendszeresen látnak el közös szolgálatot a vízi rendőrök mellett a halőrökkel is. Az egyesület tagjai tavaly április és november között összesen valamivel több, mint 4700 órát teljesítettek önállóan, vagy közös szolgálatban. Az egyesület vezetője arról is beszámolt, hogy tavaly folytatták a 2022-ben megkezdett munkát, így a gyenesdiási és vonyarcvashegyi önkormányzat felkérésére a két település közti vízfelületen segítettek teljesen felszámolni a jogszabályellenes építményeket és eltávolították az élet-és balesetveszélyes horgászkarókat. A bontásokat minden esetben a vízügy munkatársai hajtották végre, hiszen a jogszabály szerint, erre csak a mederkezelő jogosult – emelte ki Kerekes Péter, aki hozzátette, tavaly a keszthelyi és a balatonmáriafürdői önkormányzattal kötöttek szerződést, de idén már több északi és keleti parti település jelezte tárgyalási szándékát. Az egyesületi elnök végül megköszönte a polgárőrség, az önkormányzatok, valamint a helyi adományozók pénzügyi segítségét, mert mint hangsúlyozta, anyagi támogatás nélkül nem tudták volna ilyen magas színvonalon ellátni a feladataikat.

Az elnöki, pénzügyi és a felügyelő bizottsági beszámolót követően a közgyűlés elfogadta az egyesület idei költségvetését és megválasztotta a tisztségviselőket, köztük az elnököt, Kerekes Pétert, akinek az eltelt két év után most öt évre szavaztak bizalmat.

Dr. Túrós András OPSZ elnök – aki maga is tagja az egyesületnek – köszöntőjében hangsúlyozta, Kerekes Péter megvalósította az OPSZ terveit és integrálja a három vármegye partján működő balatoni polgárőr egyesületek vízi tevékenységét. "Szeretném, ha olyan illetékessége lenne ennek az egyesületnek, amely a tagozatoknak van. Ha kell, módosítjuk az alapszabályt, hogy az egyesület ne csak a nyugati medencével, hanem az egész balatoni vízfelülettel foglalkozhasson" – fogalmazott az OPSZ elnöke. Dr. Túrós András nagyra értékelte Kerekes Péter "fantasztikus és eredményes" lobbi tevekénységét, amelyet az egyesület érdekében végez, valamint azt is, hogy újfajta kapcsolatot alakított ki a Balaton parti önkormányzatokkal. Az OPSZ elnöke az idei feladatokról szólva kiemelte a kormány felkérését, hogy a polgárőrség vegyen részt az illegális hulladéklerakók felderítésében. Mint mondta, a programban résztvevő egyesületek anyagi támogatásban részesülnek majd, így a Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület is, hiszen a nádasok sem mentesek az illegálisan lerakott hulladéktól.

Az OPSZ elnöke beszéde végén Elismerő Oklevelet és 300 ezer forint támogatást adományozott az idén immár 15 éves egyesületnek.

Hozzászólásában a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője elmondta, 2021-ben új fejezet kezdődött a rendőrség és a polgárőrség kapcsolatában, a kialakult szoros együttműködésnek pedig a tónál élők és az itt pihenők a nyertesei. Horváth László r. ezredes megköszönte a Balatonon szolgálatot teljesítő önkéntesek egész évi munkáját, mint fogalmazott, a polgárőrök az egyik legértékesebb dolgot a szabadidejüket áldozzák a köz érdekében és ez becsülendő.

Megköszönte a vízi polgárőrök munkáját a közgyűlésen ugyancsak felszólaló Balatonfenyves, valamint Gyenesdiás polgármestere is, akik további támogatásukról biztosították az egyesületet.

Poór Gyula, a Somogy Vármegyei Polgárőr Szövetség elnöke köszöntőjében üdvözölte, hogy elindult egy jó és hasznos folyamat a Balatonnál, de mint mondta, az a cél, hogy előbb-utóbb minden partmenti polgárőr egyesületnek legyen motoros hajója.

A köszönet mellett arra kérte az egyesületet, hogy ha nincs hajózási időszak, akkor fordítsanak nagyobb figyelmet a kikötőkre, járőrözzenek és figyeljenek a szárazföldön, ahol szükség van a téli időszakban is a bűnmegelőzési tevékenységre.

A köszöntőket követően az egyesület tagjai egyhangú szavazással döntöttek arról, hogy csatlakoznak a Balatoni Civil Egyesületek Szövetségéhez.

A közgyűlés végén vármegyei és országos elismeréseket adtak át.

Az OPSZ elnöke a polgárőrmozgalom támogatásáért Polgárőr Érdemkereszt arany fokozata kitüntetésben részesítette:

Kravinszkaja Gabriellát, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Kirendeltségének vezetőjét;

Polgárőr Érdemkereszt ezüst fokozata kitüntetésben részesítette:

Dóczi Péter r. főtörzszászlóst, a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság Keszthelyi Vízirendészeti Rendőrőrs járőrvezetőjét;

Polgárőr Érdemkereszt bronz fokozata kitüntetésben részesítette:

Futó Endrét, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. Keszthelyi Kirendeltségének halőrét.

Bakonyi Ágnes, OPSZ