Elnökségi tag jelöltek bemutatkozása

2016.05.08

A VeMPSZ elnökségén belül a vezető tisztségviselők száma -haláleset miatt- 2 főre csökkent, így ezen tisztség betöltésére kell jelöltet állítani.

Elnökségi tag jelöltek bemutatkozó levele:

(Dézsi János és Dülk József továbbra is vezető tisztségviselők)

A megüresedett tisztségre az alábbi jelölések érkeztek:

Elnökségi tag jelöltek bemutatkozó levele:

1. Balogh Csaba Balatonalmádi


2. Borbély Zoltán Veszprém


3. Kórosi Tibor Veszprém


4. Korponai László Tapolca


Módosított határidő: 2016. május 13.

A VeMPSZ Alapszabály és a PTK. egyesületekre vonatkozó jogszabály kivonata:

Alapszabály

A VeMPSZ elnöksége

75. A VeMPSZ ügyvezetését az elnökség látja el.

Tagjai:

  • Vezető tisztségviselők:

elnök.

elnökhelyettes gazdasági

elnökhelyettes szervezési

  • Tisztségviselők:

alelnökök négy fő.

elnökségi tagok kettő fő

Összesen: 9 fő az elnökség létszáma.

PTK

3:77. § [Az ügyvezetés ellátása]

Az egyesület ügyvezetését az egyesület ügyvezetője vagy az elnökség látja el. Az egyesület vezető tisztségviselői az ügyvezető vagy az elnökség tagjai.

3:78. § [Elnökség]

(1) Az elnökség három tagból áll. Az elnökség az elnökét maga választja tagjai közül.

Forrás: 2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvről

Megjelent: M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 31. szám

Új ptk Harmadik könyv - Második rész - Egyesület

Forrás:https://www.halaporseg.hu