Éves közgyűlés Badacsonytomajon

2015.03.19

A Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj 2015.03.07-én tartotta éves közgyűlését, a helyi Művelődési Házban.

Mórocz István elnök üdvözölte a meghívott vendégeket, polgárőröket és családtagjaikat, majd jelenlévők néma felállással emlékeztek 2014-ben elhunyt, Bán József és Bolf Károly egyesület alapító polgárőr társaikra.

Az elnökség 2014.évi beszámolójában Arany György, a PEB Ügyvezető elnöke elmondta :

Egyesületük 2014-ben is, részt vett a bűnmegelőzésben, és a közbiztonság fenntartásában. Egyesületük lehetőségeik szerint folyamatosan, közös, rendőr, polgárőr szolgálatot teljesített. A rendőrséggel közösen vettek részt a közúti baleset-megelőzési és más, az általuk kért akcióban. Részt vettek a "TeSzedd" szemétgyűjtési akcióban, a Művészetek Völgye rendezvényein. Csatlakoztak a katasztrófa védelmi együttműködéshez. Az egyesület részt vett a TÁMOP "Az áldozattá válás megelőzését és az áldozatsegítést szolgáló Veszprém megyei Komplex rendszer működtetése a társadalmi kohézió erősítésével" című pályázatban. 2014 évben a TÁMOP üza. támogatás keretében 22 fő polgárőr 126 órát teljesítve 248 alkalommal, 20 fővel vette fel a kapcsolatot és segített. Részt vesznek az "Egy iskola egy polgárőr mozgalom"-ban, és ellátták az önkormányzati rendezvények, sport, turisztikai , civil szervezetek, különböző egyházi és magánjellegű rendezvények biztosítását. Az egyesület tag létszáma 2014-ben : rendes tag 23 fő , pártoló tag 13. fő

2014-ben 289 tervezett szolgálatot adtunk 4.319 órában, melyből a rendőrséggel együtt 1.530 órát teljesítettünk. A nem tervezett, egyénileg vállalt órák száma 783, így mindösszesen 5.102 szolgálati órát teljesítettek. Karitatív tevékenységük során odafigyeltek az idősek, egyedül élők, és a betegek életvitelére és a szükséges segítség nyújtásra, kiemelten a téli időszakban és a nyári hőségriadó idején.

Kimagasló, áldozatkész polgárőr tevékenységük elismeréseként Radulyné Halász Ibolya OPSZ elnöki dicséretben és jutalomban, Arany György az Önkormányzattól, Matócsi Jánosné a VMPSZ elnökségétől elismerő oklevélben részesült, továbbá Csizmazia Pál VMRFK-tól Szent György emlék plakettet, Arany György a VMPSZ elnökétől a polgárőrök Védőszentjéről I.( Szent ) Lászlóról elnevezett, egyedi kivitelezésű, 3 dimenziós üvegkerámia plakettet kapta 2014-ben.

A PEB tevékenységét az OPSZ, A VeMPSZ, Badacsonytomaj Város Önkormányzata, vállalkozók, civil szervezetek, a lakosság anyagilag is támogatja, melyet a PEB minden tagja köszönettel fogadott és fogad a jövőben is.

Az Egyesület gazdálkodásáról szóló előterjesztésében Bolf Károlyné, az Egyesület Gazdasági felelőse hangsúlyozta, hogy a PEB gazdálkodása stabil , majd ismertette ez elmúlt év bevételét és kiadását.Ezt követően a 2015.évi tervezett bevételt és kiadásokat ismertette.

A Felügyelő Bizottság beszámolójának előterjesztésében - az elnök távollétében - Pintér Imre, a Bizottság tagja elismeréssel szólt a PEB törvényes működéséről.

Kovács Imre VeMPSZ elnök hozzászólásában a mintegy 120 megyei polgárőr egyesületből az egyik " tartó-pillérnek" nevezve köszönte meg a PEB munkáját, példa értékűnek tartva megalakulása óta az önállóan és a rendőrséggel együtt folyó tevékenységét. További támogatásról és új gépkocsi pályázati lehetőségről is szólt.

Dézsi János VeMPSZ elnökhelyettes elismeréssel szólt a PEB tevékenységéről. Kiemelte a fiatalítás, a róluk való gondoskodás és foglalkozás lehetőségeit.

Horváth József r.szds. a Tapolcai Rendőrkapitányág nevében A közterületi biztonság és más területeken is kiemelte a polgárőrök tevékenységének jelentőségét, kiválónak jellemezte a PEB és a Rendőrség együttműködését.

Tóth Ferenc a Nemesgulácsi Polgárőr Egyesület elnöke a bűnmegelőzés jelentőségét és annak eredményességét emelte ki.

Mórocz István az elnökség válaszában megköszönve az elismerő szavakat kiemelte,hogy a hozzászólásokat feldolgozva hasznosítják az egyesület munkájában

Arany György a formaruházat további bővítését, és az új gépkocsi pályázat beadását szorgalmazta.

Az aktuális kérdéseknél Mórocz István elmondta, hogy a PEB munkája idő arányosan folyik, együttműködik tavalyi partnereivel, a rendezvényekre tervszerű felkészülés folyik, kiemelten kezeli a tagság fiatalítását, tevékenységéről a sajtó útján is rendszeresen tájékoztatást ad a lakosságnak. A Nőnap alkalmából köszöntve Mórocz István felolvasta a VeMPSZ elnök levelét és a polgárőr férfiak virággal kedveskedtek a jelenlévő hölgyeknek.Az OPSZ elnöke a 2000-ben alakult Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj alapító és15 éve tagjai Arany György, Csik Roland, Márkus Ferenc, Mórocz István, Pintér Imre, Rajzó József, Sipos Ferenc (alapítók ), Berkes Zoltán, Cseh Ervin, Csizmazia Pál, Kovács András, Pál Attila (15 év) részére áldozatkész polgárőr tevékenységéért, személyenként emléklapot adományozott, amelyeket Kovács Imre a VeMPSZ elnöke adott át.

A továbbiakban közös vacsora mellett baráti beszélgetéssel zárult a rendezvény.