Feladat ellátási terv az év végi ünnepekhez

2014.11.05


FELADATTERV
a 2014. év végi ünnepekkel kapcsolatos polgárőri feladatok végrehajtására

A közterületek, nyilvános helyek, és nyilvánossá tett magánterületek, bevásárlóközpontok, egyéb kereskedelmi egységek környezetének, a szórakozóhelyek rendjének erősítése, az ünnepi bevásárlást végzők, illetve az ünnepi turizmus résztvevői biztonságérzetének javítása, valamint a jogsértő magatartások visszaszorítása érdekében valamennyi polgárőr egyesülettől az alábbi feladatok végrehajtását kérem:A 2014. november 24-étől 2015. január 01-én 24.00 óráig minden egyesület illetékességi területén lehetőségei szerint fokozott szolgálatot lásson el. A fokozott jelenlét biztosítását többségében önállóan, de törekedni kell a helyi rendőri szervekkel történő közös szolgálat ellátásra is.Fokozni kell a kapcsolattartást valamennyi együttműködő szervvel, és minél nagyobb számban indokolt lenne az ellenőrzési feladatokban való részvétel.A hatékony, eredményes feladat végrehajtás érdekében kérem, hogy - az időszakra jellemző sajátosságok, tapasztalatok alapján, valamennyi egyesület készüljön fel a feszített, az év egyéb időszakához viszonyítva nagyobb leterheltséget jelentő szolgálatellátásra. A szolgálatszervezés során figyeljenek arra, hogy ebben az időszakban valamennyi területen megnövekednek az elvégzendő feladatok.
A kiemelt események bekövetkezésének megakadályozása, általában a személy és vagyonbiztonság biztosítása ezen időszakban súlyozottan járul hozzá a lakosság biztonságérzetéhez, melynek elérésében a rendőrség mellett a helyi egyesületeknek jelentős szerepük van.
A bevásárló központok zsúfoltsága, az általánoshoz mérten léptékekkel nagyobb kézpénzforgalom, a szabadságolási hullám, az ezzel együtt járó felszabadultság, az ünnepi készülődés, az időszakra jellemző közúti közlekedési problémák együttesen generálják azt a kockázatot, amely magába foglalja a vagyon elleni bűncselekmények, a lopások, rablások, súlyos közlekedési balesetek bekövetkezésének lehetőségét.Az év végi ünnepi időszakban kért fokozott jelenlét fő célja, a bűncselekmények, szabálysértések, közlekedési balesetek visszaszorítása, azok megelőzése.A fő célkitűzések elérése, az eredményesség, így a hatékonyság biztosítása, a lakosság, ezáltal a helyi polgárőr egyesületek elsődleges érdeke is.Valamennyi polgárőr egyesülettől ezért is az alábbiakat kérjük, illetve kiemeltebb figyelmet fordítsanak:


I.Az előkészítés, felkészülés időszakában:


1./ A rendőrségtől kapott, illetve polgárőrség által készített figyelemfelhívó- a lakosságnak szóló - tájékoztató anyagok minél szélesebb kört érintően kerüljenek kiosztásra, terjesztésre.Határidő: 2014. december 05.
Felelős : Járási koordinátorok, egyesületi vezetők2./ A fokozott jelenlét biztosítása érdekében vegyék fel a kapcsolatot az illetékességi területünkön működő közterület felügyelet, katasztrófavédelmi, illetve rendőri szervek vezetőivel. A meghatározott időszakra vonatkozóan adják le előre (amennyiben lehetséges) a közös szolgálatra kijelölt polgárőrök beosztását ( szolgálatszervezését ) lehetőleg napra, órára pontosítva. A közös szolgálatellátáson túl, lehetőség szerint, az önálló polgárőr szolgálatokra vonatkozó kimutatásokat is - területenként, településenként - el kell készíteni és azt folyamatosan egyeztetni kell az érintett együttműködőkkel. A tervezett közös szolgálatellátás során, elsősorban az 1 fő rendőr mellé lehetőleg, 2 fő polgárőrt biztosítsanak. Az egyeztetések oly módon történjenek meg a helyi rendőri szervek vezetőivel, hogy a szolgálattervezetek helytálló módon megvalósulhassanak.
.
Határidő: 2014. november 30.
Felelős : Járási koordinátorok, egyesületi vezetők3./ A "bronz "( dec. 07.), "ezüst" (dec. 14), és "arany" (dec. 21.) vasárnapokra, valamint az azokat megelőző szombati napokra, és a "Szilveszteri" előkészületek, vásárlások időszakában, valamennyi egyesület biztosítson -a lehetőségeik szerint- fokozottabb jelenlétet.
A szolgálat tervezés során vegyék figyelembe az elmúlt évek során szerzett tapasztalatokat.Határidő: 2014. november 30.
Felelős : Járási koordinátorok, egyesületi vezetők4./ Az önkormányzatokkal törekedni kell a folyamatos kapcsolattartásra az ünnepi időszakra az általuk szervezett rendezvényekre, az ünneppel összefüggésben ideiglenesen szervezett vásárokra tekintettel.
.
Határidő: 2014. december 30-ig folyamatosan.
Felelős : Járási koordinátorok, egyesületi vezetők

II.A végrehajtás időszakában :


1./ A 2014. november 24-étől 2015. január 01-én 24.00 óráig terjedő időszakban, valamennyi polgárőr egyesület illetékességi területén lehetőségei szerint fokozza a közterületi jelenlétét , mely lehetőség szerint igazodjon a lakosság év végi, ünnepi bevásárlásához, az annak kapcsán jelentkező intenzívebb közlekedéshez, és az időszakra jellemző sajátosságokhoz a bűncselekmények, szabálysértések, közlekedési balesetek megakadályozása érdekében.
.
Határidő: 2014. november 24-től 2015. január 01-ig.
Felelős : Járási koordinátorok, egyesületi vezetők2./ A polgárőrség szolgálati gépjárműveinek vezetésére, használatára kijelölt polgárőröket készítsék fel a téli időszakra jellemző közúti közlekedési sajátosságokra. A megváltozott közlekedési körülmények kapcsán jelentkező, biztonságos vezetést biztosító követelményekre vonatkozóan szervezzenek oktatást, melyhez kérjék a helyi rendőri szervek segítségét is.
A szolgálatba lépők figyelmét minden alkalommal hívják fel a téli időjárási körülményekhez igazodó közlekedésre.
A szolgálat ellátáshoz igénybe vett gépjárműveket lássák el hólánccal, hólapáttal, illetve a téli igénybevétel kapcsán szükséges jégoldóval, jégkaparóval. Az igénybevétel előtti, alatti és utáni ellenőrzéseknél kiemelt figyelmet fordítsanak a járművek világító berendezéseinek, fékberendezéseinek, hűtő-fűtő berendezéseinek, ablaktörlőinek működőképességére, a (téli) gumiabroncsok állapotára.
Amennyiben a biztonságos közlekedés feltételei valamely okból nem állnak fenn a szolgálat ellátást gyalogosan hajtsák végre!
.
Határidő: 2014. november 30.
Felelős : Egyesületi vezetők3./ Az illetékességi területünkön megjelenő idegen személyekre fordítsanak kiemelt figyelmet, ezzel kapcsolatos észrevételeiket jelezzék a helyi körzeti megbízottnak.Határidő: 2014. november 24-től 2015. január 01-ig
Felelős : Egyesületi vezetők4./ A fokozott polgárőri jelenlét biztosítása érdekében a megye valamennyi településén egy időben egy alkalommal önállóan, illetve egy alkalommal a rendőrséggel közösen végezzen fokozott ellenőrzést.Határidő: 2014. december 13, illetve december 21-én.
Felelős : VMPSZ Szakmai alelnök, Járási koordinátorok, egyesületi vezetők5./ A területeiken található valamennyi erdészeti gazdálkodást folytató szervvel vegyék fel a kapcsolatot. Lehetőségeik figyelembevételével ajánlják fel a közös szolgálat ellátást. Az önálló szolgálatiak során (az erdészeti szervek ajánlásait vegyék figyelembe) azon külterületeken, erdőrészeken melyek az illegális fakitermelés, fenyőfa lopás szempontjából jelentőséggel bírhatnak.Határidő: 2014. november 24-től 2015. január 01-ig.
Felelős : Járási koordinátorok, egyesületi vezetők6./ A vasúti, autóbusz közlekedés megnövekedett utasforgalmára tekintettel, kérem a vasútállomások, autóbusz-pályaudvarok visszatérő ellenőrzésére is fokozottabb figyelmet fordítsanak.
Ebben az időszakban az átutazóként, vagy célzatosan bűnelkövetési céllal érkezhetnek idegenek területünkre tömegközlekedési eszközzel egyénileg, és csoportosan is. A gyanús személyeket kísérjék figyelemmel és a megállapításiakról a helyi rendőri szerveket tájékoztassák.Határidő: 2014. november 24-től 2015. január 01-ig.
Felelős : Járási koordinátorok, egyesületi vezetők7./ A bevásárló központok jelentős forgalmára való tekintettel az ellenőrzéseket lehetőség szerint napi rendszerességgel végezzék. Amennyiben illegális elárusító helyeket észlelnek azokról soron kívül értesítsék a helyi rendőri szervet.Határidő: 2014. november 24-től 2015. január 01-ig.
Felelős : Járási koordinátorok, egyesületi vezetők8./ A bevásárló központok üzletek mellett kérem kiemelt figyelmet kell fordítani a Posta hivatalok, pénzintézetek, üzemanyagtöltő állomások, pénzváltók, gyógyszertárak, lottózók, éjjel- nappali boltok, zálogházak, ékszerboltok, illetve azok környezetének rendszeres, visszatérő ellenőrzésére is.
Ezek a területek az átlagosnál gyakoribb, hatékonyabb, e területre koncentráltabb ellenőrzést igyekezzenek megvalósítani.
A pénzintézetek, gyógyszertárak, postahivatalok környezetében a járőrözési időszakban a lehetőségekhez mérten legalább 5-10 percet tartózkodjanak.Határidő: 2014. november 24-től 2015. január 01-ig.
Felelős : Járási koordinátorok, egyesületi vezetők9./ Azok a helyi egyesületek akik szolgálati gépjárművel rendelkeznek, és adott napon nem veszik igénybe azt lehetőségeik figyelembevételével helyezzék el jól látható helyen, demonstratív módon (leparkolni) személyzet nélkül, a benzinkutak, bevásárló központok, gyógyszertárak, pénzintézetek környeztében, parkolóiban azok nyitvatartási idejében. A járművek elhelyezésénél fordítsanak figyelmet a járművek biztonságos, felügyelhető parkolására.Határidő: 2014. november 24-től 2015. január 01-ig
Felelős : Egyesületi vezetők10./ A településeken az állandó postahivatalokkal a kapcsolatot tartsák, figyelemmel az együttműködési megállapodásokban vállalt feladatokra. Az ünnepi időszakban a kézbesítők fokozott felügyeletét szervezzék meg.Határidő: 2014. november 24-től 2015. január 01-ig.
Felelős : Járási koordinátorok, egyesületi vezetők11./ Az ünnepi időszakkal egy időben, a hideg téli időjárási körülmények is jelentkeznek. A kiadott ajánlásokra figyelemmel fordítsanak kiemelt figyelmet a hajléktalanok által pihenőként használt közterületek ellenőrzésére. A vidéki településeken az egyedül álló időskorúakra fordítsanak továbbra is kiemelt figyelmet. A kihűlés veszélye a közterületen élőkön túl, a tüzelőanyaggal nem rendelkező, illetve egészségügyi okok miatt korlátozott idős embereket is veszélyezteti.Határidő: 2014. november 24-től 2015. január 01-ig.
Felelős : Járási koordinátorok, egyesületi vezetők12./ Az időszakban - figyelemmel a téli iskolai tanítási szünetre - fel kell készülni a települések közterületein, a bevásárló központok környezetében a gyermekek, fiatalkorúak, az átlagnál magasabb számban történő megjelenésére. A "téli szünet" alkalmával ezen korcsoport gyakrabban marad szülői, pedagógusi felügyelet nélkül. A bűncselekmények, közlekedési balestek sértettjeként fokozottan veszélyeztetett gyermekekre, és fiatalkorúakra kiemelt figyelmet kell fordítani a közterületi járőrszolgálatok során.Határidő: 2014. november 24-től 2015. január 01-ig.
Felelős : Járási koordinátorok, egyesületi vezetők13./ Az ünnepi időszakban a megnövekedett készpénzforgalom, az üzletek, piacok zsúfoltsága okán, a vagyon elleni bűncselekményeken belül a zseblopások kockázata is emelkedik, melyre az érintett időszakokban kiemelt figyelmet fordítsanak. Ezzel kapcsolatban tapasztaltakat soron kívül jelentsék a helyi rendőrségnek.Határidő: 2014. november 24-től 2015. január 01-ig.
Felelős : Járási koordinátorok, egyesületi vezetők
14./ A pénzintézetek, üzletek, pénzváltók, posták, gyógyszertárak, üzemanyagtöltő állomások ellenőrzésének hatékonyságának növelése érdekében növelni kell az önálló, illetve közös szolgálatok számát.Határidő: 2014. november 24-től 2015. január 01-ig.
Felelős : Járási koordinátorok, egyesületi vezetők


III.
Az értékelés időszaka:


1./ A meghatározott feladatok végrehajtását a megyei szövetség kijelölt vezetője a járási koordinátorok bevonásával folyamatosan értékelje az eredményeket, (igénybe vett erők, eszközök, együttműködők, tett intézkedések, eredmények, esetlegesen felmerült problémákat).A végrehajtott feladatokról 2015. január 10-ig az OPSZ részére értékelő jelentést kell készíteni.Határidő: 2015. január 10-ig.
Felelős : VMPSZ által kijelölt vezetőA végrehajtandó tevékenység a fentiekben jelölt célok érdekében történik, azok elérése azonban csak abban az esetben valósítható meg, amennyiben mind a szervezés, mind a végrehajtás a szakszerűség, az időszerűség, a felkészültség és hatékonyság jegyében zajlik.Felhívom az állomány figyelmét, hogy valamennyi meghatározott feladat végrehajtásánál elvárás a törvényes, szabályzóknak megfelelő, lelkiismeretes, hatékony munkavégzés.A közterületeken végrehajtott ellenőrzéseknél a gyalogos szolgálatot kell előtérbe helyezni, melynél kiemelt jelentőséggel bír a polgárőri jelleg kinyilvánítása, így elsősorban a bűnmegelőzési tevékenység is.Az önálló, illetve közös szolgálatok teljesítésénél elvárás a teljes, konfrontáció nélküli együttműködés, valamennyi érintett szervezettel, annak tagjaival.V e s z p r é m, 2014. október 30.

Kovács Imre Készítette/gépelte: Borbély Zoltán r. alezredes
VMPSZ elnök VMPSZ alelnök