Indul az iskolaszezon

2016.08.31

Polgárőr Egyesületek! Vigyázzunk az iskolásokra! A Rendőrséggel közösen szeptember 1-jétől vegyünk részt az iskolák környékén az iskolakezdési baleset-megelőzési akciókban.
Ennek során figyelmetekbe ajánljuk az alábbiakat:

A területi szövetségek:

Polgárőrök a Tanévkezdés Biztonságáért

A tanévkezdés biztonsága érdekében meghirdetett akció során a polgárőrök önállóan is és a rendőrség állományával is szoros együttműködésben, elsősorban bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági feladatok végrehajtásában vesznek részt.

Az akció kiemelt céljai:

 1. az óvodák és iskolák környékén a gyermekbalesetek megelőzése
  1. a gyermekek sérelmére irányuló jogsértő cselekmények (kábítószer, alkohol, dohány, és pornográf termékek terjesztése, pedofília és egyéb, erőszakos jellegű események) megakadályozása
  2. nyújtsanak segítséget a gyermekekre veszélyt jelentő személyek távoltartásához, a jogsértő magatartásokról adjanak jelzést az illetékes hatóságoknak és az oktatási intézmények vezetőinek
  3. feladatok és intézkedések összehangolása a rendőrökkel, pedagógusokkal és a Szülői Munkaközösség képviselőivel, valamint a szülők aktivizálása a tervszerű, megelőzés érdekében
  4. a helyi írott és elektronikus sajtóban az iskola vezetése és az önkormányzat segítségével - a rendőrséggel egyeztetve - rendszeresen adjanak tájékoztatást a bűncselekmények és a közlekedési balesetek megelőzése, az ifjúság védelme érdekében tett tevékenységekről és kezdeményezéseik eredményeiről
  5. az "Egy iskola - egy polgárőr" és az ORFK által kezdeményezett, az "Iskola rendőre" programok összehangolása
  6. a programban résztvevő polgárőrök járjanak élen a tennivalók végrehajtásában és a feladatok megoldásában törekedjenek a felső tagozatos diákok és a szülők bevonására
  7. az akcióban részt vevő polgárőrök feladataik végrehajtása során legyenek példamutatóan körültekintőek és fegyelmezettek. Felhívjuk a polgárőrök figyelmét, hogy a feladatok teljesítésénél tartsák be a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény előírásait, különös tekintettel az alábbiakra:
   1. a 3. § (1) bekezdése szerint: a polgárőr egyesület alapfeladatként a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben valóm közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot, a közúti baleset helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda, általános és középiskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet lát el.
   2. a 20 § (4) bekezdése szerint:a jelzőőr nappal jelzőtárcsával, éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén piros fényt adó lámpával irányítja a forgalmat. Munkáját jól látható és hallható jelzésekkel köteles összehangolni. A jelzőőri tevékenységet végzőnek és jelzéseinek a megállási látótávolságból folyamatosan láthatóknak kell lenniük.
   3. a 20 § (6) bekezdése szerint: a jelzőőri feladatokat ellátó polgárőr e tevékenysége során láthatósági mellénnyel kiegészített formaruhát visel. A láthatósági mellényen jól láthatóan fel kell tüntetni a "polgárőrség" megjelölést.
A területi szövetségek:
 • mozgósítsák a szövetségükhöz tartozó polgárőr egyesületeket az akcióban való részvételre;
 • vegyék fel a kapcsolatot az oktatási intézmények fenntartóival, a rendőrséggel egyeztetve szervezzenek közös szolgálatokat az általános iskolák, óvodák környékére bűnmegelőzési, közlekedés-biztonsági és baleset-megelőzési célból;
 • A jelen körlevél tartalmát tagegyesületeikkel közösen, és/vagy az egyesületeken keresztül ismertessék az akcióban résztvevő együttműködő partnerekkel, valamint a helyi lakossággal a média (sajtó, TV, rádió, internetes honlapok) útján.


Forrás:https://www.opsz.hu