Iskolarendőr program Veszprém megyében

2016.09.10

Veszprém megye 97 közoktatási intézményében vett rész iskolarendőr az évnyitón.

"Az iskola rendőre" program - amelyet 2008. szeptember 1-jén kezdett meg a rendőrség -, a mostani tanévben is folytatódik. Célja a kisiskolások biztonságos, balesetmentes közlekedésének, szabálykövető magatartásának elősegítése, közlekedési ismereteik bővítése, a gyermekek biztonságát veszélyeztető egyéb tényezők felderítése, megszüntetése.

A rendőrség szeptemberben - a napi oktatás kezdetének és befejezésének időszakában - az egyenruhások kiemelt jelenlétét biztosítja azon általános iskolák környékén, ahol ez közlekedésbiztonsági szempontból indokolt. A rendőrség a polgárőrséggel közösen kívánja elősegíteni a gyermekek biztonságos közlekedését, fokozott figyelmet fordítva a gépjárművezetők jogkövető magatartására, különösen a kijelölt gyalogos-átkelőhely megközelítésére, továbbá a biztonsági öv és gyermekülés kötelező használatára.

A tanév során az iskolarendőr rendszeres kapcsolatot tart a tanintézmény vezetőségével, a diákokkal. Meghívás esetén jelen van a jelentősebb rendezvényeken (tanévnyitó, tanévzáró, fogadóóra, szülői értekezlet).

A rendőrség több évtizedes tapasztalattal rendelkezik az iskolai bűnmegelőzési oktatás területén. A DADA program az általános iskolákban, az ELLEN-SZER a középiskolákban van jelen, az Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadók állandó jelleggel a középiskolákban tevékenykednek.

Az iskolai programok összes területén fokozott, kiemelt hangsúlyt kap a prevenciós tevékenység. A programban alkalmazott pedagógiai módszerek azt hivatottak elérni, hogy a gyerekek játékosan vagy szimulált helyzetekben saját élményekhez juthassanak, irányított beszélgetések, viták során megfogalmazhassák gondolataikat.

Tanévkezdéskor a polgárőrség is kiemelt figyelmet kap, hiszen a gyermekek biztonsága elsődleges érték. Az ilyenkor szokásos kampány során a polgárőrök önállóan és a rendőrség állományával is szoros együttműködésben vannak jelen az iskolák és az óvodák környékén, elsősorban bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági feladatok végrehajtásában segédkezve. A polgárőr egyesületek alapfeladatához tartozik a helyi közrend és közbiztonság védelme, melynek keretén belül közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot látnak el, s a tanévkezdés időszakában a bölcsődék, óvodák, általános iskolák közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet ellátva segítik a gyermekek biztonságos átkelését a közúton, s adott esetben biztonságos útjukat az iskolába és onnan haza.

Forrás:https://www.police.hu