Jegyzőkönyv

2014.10.18

OPSZ FEB által meghatározott cél ellenőrzés, a 2013. évi és a 2014. első félévi működés és az OPSZ pénzügyi támogatások felhasználása.

Jegyzőkönyv

Készült: A Veszprém Megyei Polgárrőségek Szövetségének hivatalos helyiségében,

8200. Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2.

Jelen vannak:Pákozdi István OPSZ Felügyelő Bizottság tagja

Kovács Imre Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetségének elnöke

Trombitásné Hegyaljai Éva VMPSZ irodavezető

Tárgy: OPSZ FEB által meghatározott cél ellenőrzés, a 2013. évi és a 2014. első félévi működés és az OPSZ pénzügyi támogatások felhasználása.

Megállapítások:

Pákozdi István FEB tag az OPSZ FEB által előírt ellenőrzési szempontok alapján megállapítja, hogy a Veszprém Megyei Polgárőrségek szövetsége a 2013-es évben a G-122/19/2013. BM támogatás elszámolása rendben és határidőre megtörtént. Az egyesületek a támogatási szerződésben foglaltaknak eleget tettek, és pénzügyileg elszámoltak. Az elszámolási problémákat határidőn belül, időben korrigálták. 2013-es évben a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége

Egyesületek normatív támogatására 19.800.000,-

Szövetség normatív és működési támogatására 5.249.000,-

Postai támogatás 808.500,-

100x100 program 1.250.000,-

Cégautóadó 1.518.000,-

Rendkívüli támogatás 12.000.000,-

Összesen: 31.900.000,- Ft-ot kapott.

2013 évben a BM-től kapott támogatásra pályázat lett kiírva és a pályázati feltételeknek a 122 egyesületből 94 egyesület felelt meg.

Az ellenőrzés megállapította, hogy a pénzügyi döntéseket a VMPSZ elnöksége hozta meg, amelyek a "Határozatok" nevű nyilvántartásban rögzítve van. A döntések időrendileg sorszámmal vannak ellátva.

A VMPSZ a 2013-es évet szervezetileg s pénzügyileg rendben zárta le.

A megyei szövetség a megyei rendőrkapitányságtól kapott irodahelyiséggel rendelkezik, egy főállású irodai alkalmazottat foglalkoztat.

A pénzügyi elszámolások a 2013-es évben az alkalmazott tekintetében is a szabályoknak megfelelően történt meg.

2013-ben a VMPSZ közgyűlése a 2013. 02.23-án volt.

A 134 egyesületből 124 egyesület kérte felvételét az Országos Polgárőr Szövetségbe, amit az Országos szövetség el is fogadott. A fennmaradó egyesületek döntő többsége szándékát fejezte ki, hogy a közgyűléseik megtartása után továbbra is az OPSZ tagjai kívánnak lenni.

A bemutatott dokumentumok alapján a FEB ellenőrzés megállapítja, hogy a megyei szövetség pénzügyi bizonylatolása az előírásoknak megfelelő. A bizonylati rend, a bankszámla kivonatban feltüntetett pénzforgalom, és a csatolt számlák tartalmazzák az utalványozót, és az ellenjegyzőt. A 2014-es évnyitó egyenlege 17.019.160Ft volt. A VMPSZ-nél kézpénzforgalom elenyésző, a házipénztár egyenlege 73.620 Ft.

A normatív támogatások elszámolása az előírásoknak megfelelően történt.

A megyei szövetség házipénztár kezelése a pénzügyi szabályzat előírásainak megfelelően történik.

A megyei szövetségnél foglalkoztatott irodavezető az OPSZ munkaszerződése alapján van foglalkoztatva.

A tagegyesületek adatait elektronikus formában nyilván vannak tartva. A nyilvántartás tartalmazza az egyesületek nevét, székhelyét, posta címét, az elnök nevét, bírósági bejegyzés számát, elnök telefonszámát, e-mail címét, taglétszámát, igazolványszámát.

A megyei szövetség 10 területi egységre, járásra oszlik. A járási koordinátorok a megyei szövetséggel 2 havonta ülés keretében találkoznak. Az egyesületek irányában a napi kapcsolat inkább e-mail formájában történik, illetve telefonon.

(A Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége FEB ellenőrzést alakalomszerűen végez, a felvetett problémák függvényében.

2014. évi OPSZ támogatása folyamatban van. Eddig a beérkezett dokumentációk alapján 111 egyesület felelt meg a pályázati feltételeknek.

Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetségének szakmai komfortja kiválóra minősíthető, az OPSZ által biztosított irodavezető munkája nagymértékben az egyesületek és a szövetség közötti kapcsolattartás minőségi és szakmai növekedéséhez vezetett, amely megnyilvánul a pályázatok ügykezelésével, nyilvántartásával, elszámolásával, területi felelősökkel, egyesületi elnökökkel együtt működő társszervek vezetőivel való kapcsolattartás feltételeinek javulásában és dokumentálásban. A szövetség munkája példaértékűnek minősíthető.

Mint a Veszprém Megyei Polgárőr Szövetség elnöke a fentiekkel kapcsolatban elmondom, hogy a megyei szövetség és a tagszervezetek elmúlt időszakban végzett munkáját szakmaiság és az elkötelezettség jellemezte. A jegyzőkönyvben leírtakban kitűnik, hogy a tevékenység, a polgárőr törvény, valamint pénzügyi és a számviteli törvény alapján előírásszerűen történt meg. Nagyon pozitívnak tartom, hogy a megyei szövetség 2013-as évben végzett munkáját a szakmaiság jellemezte. A fenti eredményeket akár szakmai akár pénzügyi a megyei szövetség és tagszervezetek folyamatos konstruktív együttműködése tette lehetővé.

A fenti ellenőrzést tény és tárgyszerűnek, és az ellenőrzés végrehajtását barátinak ítélem meg.

Veszprém, 2014-09-30

Kovács Imre Pákozdi István

Elnök OPSZ FEB tag