Karácsonyi üdvözlet

2013.12.20

Kovács Imre elnök Úr karácsonyi üdvözlete:

Tisztelt Polgárõrök, Barátaim!

A Veszprém Megyei Polgárõrségek Szövetsége nevében megköszönöm azt az áldozatos munkát, amit
2013. évben nyújtottatok. Elmondhatom, hogy dolgosévet zártunk.
Úgy értékelem, hogy ezt a tevékenységet legjobb tudásotok alapján végeztétek.

A megye minden polgárõre hozzátette a magáét az elért kiemelkedõ eredményhez. Elmondhatom,hogy országosan is becsülettel és kitartással végeztétek az önként vállalt feladatitokat.
A hívó szóra ott voltatok mindenhol a tavaszi, a karácsony
elõtti szolgálatoknál, akár önállóan, akár rendõrrel. Ott voltatok a nyári idegenforgalmi idõszakokban végrehajtott fokozott szolgálatoknál.
Ott voltatok a mindenszenteket megelõzõ, elsõsorban a temetõk környékét megcélzó
akciókban. Tettétek a vállalt dolgotokat. A bûnmegelõzõ feladatok mellett megértettétek és vállaltátok azt a karitatív feladatot, hogy a társadalom perifériájára szorult embereket
szólítsuk meg, és segítsük õket azzal, hogy látogatjuk õket, közvetítjük gondjaikat az
önkormányzat felé, de nem utolsó sorban, hogy ne váljanak bûncselekmény áldozatává.
Mi polgárõrök tevékenységünket küldetésnek tekintjük, és szolgálatnak a szó legszorosabb és legnemesebb értelmében, embertársaink és hazánk javára.
E gondolatok jegyében ismételten megköszönöm a kiemelkedõ és példamutató munkátokat,valamint a családtagjaitok támogatását, hogy lehetõvé tették és segítették munkátokat.
Továbbra is kérlek benneteket, hogy segítsétek és támogassátok egymást.
Fogadjátok jelképes kézfogásomat, büszke vagyok rátok!

Békés Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben És Egészségben Gazdag Boldog Új Évet Kívánok minden polgárõrnek és családtagnak!

Baráti üdvözlettel: Kovács Imre elnök