Konzorciumban a veszprém megyei polgárőrök

2013.01.10

"Az áldozattá válás megelőzését és az áldozatsegítést szolgáló Veszprém megyei komplex rendszer működtetése a társadalmi kohézió erősítésével"

2011. őszi határidővel került kiírásra egy pályázat, melynek célja "Az állampolgárok áldozattá válásának megelőzését és a már bűncselekmény áldozatává vált személyek sérelmeinek kezelését célzó ellátó rendszer hatékonyabbá tétele, az állami és nem állami szervezetek helyi együttműködésének kialakításával, az állami és nem állami szervezetek által nyújtott szolgáltatások fejlesztésén és összekapcsolásán keresztül".

A tervezett projekt lehetőséget ad arra, hogy a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság főpályázóként, konzorciumi partnereivel - a Veszprém Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatával és a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetségével - a meglévő kapcsolati- és együttműködési rendszert felhasználva, új együttműködőket bevonva, a társadalmi kohézió erősítése útján Veszprém megyében az áldozattá válás megelőzését, és az áldozatsegítést szolgáló komplex rendszert valósítsanak meg és működtessenek.

Az országban egyedülálló módon így a veszprémi szövetség részese lett egy kétéves időtartamra tervezett, nagy kaliberű projektnek. A megyében már évek óta nagy hangsúlyt fektettünk az idősek védelmére, a polgárőrség karitatív tevékenységére, így a jelen együttműködésben vállalt feladatok semmiben sem jelentenek új kihívásokat a résztvevő tagegyesületeink részére.

A projekt első nagy eseménye a december 8-9-i hétvégén Bakonybélben, a Hotel Bakony falai között megtartott oktatás. A megye több mint száz polgárőre, köztük egyesületvezetők, régiófelelősök kaphattak részletes tájékoztatást a hosszú nevű (TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0008 számú) együttműködéssel kapcsolatban.

Az előadássorozat nyitányaként Dr. Veress Gáborné projektmenedzser (VMRFK) tálalásában ismerkedhettünk meg a pályázati anyag előkészítésének hátterével, a konzorcium összetételével, a vállalt és vállalható feladatokkal, valamint talán a legfontosabb dologgal: az elnyert támogatási összeggel. Megtudtuk, hogy az országosan benyújtott 38 pályamunkából mindösszesen 9 elképzelés nyert támogatást. Ennek harmadik legjobban támogatott résztvevője a veszprémi partnerség, melynek a fenti három résztvevőjén kívül részesei még a teljesség igénye nélkül: önkormányzatok, bíróságok, egyesületek, iskolák, intézmények.

Tevékenységi területek:

  1. Az idősek sérelmére elkövetett csalások, trükkös lopások, illetve erőszakosabb bűncselekmények miatti áldozattá válás megelőzése, a potenciális áldozatok védelme és az áldozattá váltak segítése.
  2. A lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló, esetenként sorozatjellegű tulajdon elleni szabálysértések és a kisebb kárértékű vagyon elleni bűncselekmények kárvallottjainak védelme és segítése.
  3. Az iskolákban és az iskolákhoz köthető egyéb helyszíneken előforduló erőszakos cselekmények miatti áldozattá válás megelőzése, és az áldozatok segítése.
  4. Az idegenforgalommal kapcsolatos bűncselekmények potenciális áldozatainak védelme és az áldozattá váltak segítése.

A projekt annyiban újszerű, hogy teljes komplexitásában értelmezi az áldozatvédelmi tevékenységet, és széleskörű, eddig nem látott gyakorlati együttműködés alakul ki.

A képzés során Szappan Csaba r. alezredes (Pápa Rendőrkapitányság vezetője) előadásában megismerkedhettünk Veszprém megye bűnözésével, mely a rendszerváltás óta eltelt időszakot állította párhuzamba a legfrissebb statisztikákkal. A rendkívül informatív nap további elemeként "A legkiszolgáltatottabb áldozatok - Az idős személyek sérelmére elkövetett és a kisebb súlyú vagyon elleni bűncselekmények" jellemzőiről szerezhettük új ismereteket, melyeket Futtató Norbert r. őrnagy (MRFK Bűnmegelőzési Osztály vezetője) osztott meg a hallgatósággal.

Szintén nagy érdeklődésre tartott számot a megyében élő idős személyek sérelmére elkövetett bűncselekmények, besurranásos- és trükkös lopások, csalások elhatárolása, az elkövetők módszerei, taktikája, ezen bűncselekménytípusok megelőzésének lehetőségeiről tartott előadás, melyet Orsós Károly r. százados (VMRFK bűnmegelőzési főelőadó) prezentált. Szintén tőle hallhattunk a megye területén az elmúlt években a pénzintézetek, kiskereskedelmi egységek sérelmére elkövetett rablások jellemzőiről, lehetséges megelőzéséről.

Aztán persze jött még sok minden, ami a témában megmutatható. A Személy- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara megyei szervezetének képviselői számos olyan technikai eszközt, újdonságot mutattak be, melyekkel sok-sok bűncselekmény, de akár baleset (pl. szénmonoxid mérgezés, tűz stb.) megelőzhető.

A vasárnapi napon a megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat áldozatvédelmi szakemberétől, Dr. Paulusz Veronikától tudhattuk meg, hogy a szolgálatuk milyen segítséget tud felkínálni az áldozattá vált személyek, vagy hozzátartozóik számára.

Megismerhettünk számos olyan, jelenleg készülő bűnmegelőzési kiadványt, melyeket a projekt támogatásával tudtak megterveztetni, elkészíttetni. Ezek mind az áldozattá válást hivatottak megelőzni az állampolgári gondosság növelésével, hiszen az idős, a bűnözők számára célközönséget kínáló személyeknek is meg kell érteniük, hogy ők is sokat tudnak tenni a biztonságuk érdekében. Ezen kiadványokat lehetőségünk lesz majd terjeszteni a lakóhelyi környezetünkben.

Természetesen a két nap gerincét a polgárőri feladatok, a projektben való vállalási lehetőségek, az azokkal kapcsolatos elvárások, támogatási lehetőségek és persze a beszámolók hogyanja és mikéntje tette ki. Ezen ismeretkör előadója a projekt szakmai vezetője Korponai László, a megyei szövetség elnök-helyettese volt.

A két nap alatt rengeteg új információval gazdagodva, az áldozattá válás megelőzésében végezhető munkáról ötletelve, és persze a házigazdák által prezentált csapatépítő programoktól (kemence parti, szauna stb.) ki-ki megújulva, megfáradva tértünk haza, hogy a megszerzett ismereteket továbbadjuk, és tegyünk sok-sok ember biztonsága, áldozattá válása megelőzésének érdekében.

Köszönjük, és jó munkát kívánok mindenkinek!

Leiner Norbert VMPSZ sajtó