Körlevél a polgárőröknek a Mindenszentek és Halottak napi időszakra vonatkozó, fokozott közterületi szolgálatára

2016.10.27

Az Országos Polgárőr Szövetség valamennyi megyei (fővárosi) polgárőr szövetsége és a szövetségek valamennyi polgárőr egyesületei elnökeinek
Székhelyeiken

Tisztelt Elnök Asszony/Úr!

Tekintettel a Mindenszentek és Halottak Napja időszakában hagyományosan jelentkező polgárőri feladatokra tekintettel kérem az alábbiak végrehajtását:

  • Mindenszentek és Halottak Napja időszakában (október 27. és november 5. között) a polgárőr egyesületek a rendőrséggel és más együttműködőkkel (önkormányzati rendészeti szervekkel, biztonsági szolgálatokkal) közös- és az önálló, polgárőri szolgálatok tervezésénél kiemelt feladatként kezeljék a temetők és környékük fokozott bűncselekményi veszélyeztetettségét, illetve vegyenek részt a kapcsolódó rendezvények biztosításában.
  • A helyi sajátosságok figyelembevételével - a rendőrség szakmai felkérésének megfelelően - szervezzék, és az együttműködésben részvevőkkel koordinálják:
    • a parkolók és a temetők belső rendjét, az odalátogató személyeket veszélyeztető bűncselekmények megelőzése, megakadályozása érdekében végzendő, valamint
    • a közlekedés biztonságának javítása, a baleseti veszély mérséklése érdekében végzendő, polgárőri szolgálatokat;
    • segítsék - a rendőrség szakmai irányítása szerint jelzőőri feladatok ellátásával is - a temetői látogatással megnövekedett forgalomnak megfelelő, biztonságos közlekedést és a parkolás rendezett végrehajtását.
  • A közös és az önálló szolgálatot teljesítő polgárőrök ismerjék és tartsák be a Polgárőr törvényben, az Alapszabályban és a Polgárőrség Szolgálati Szabályzatában, Etikai Szabályzatában előírt (formai és magatartási) követelményeket. Megjelenésükkel, szolgálatellátásukkal erősítsék a Polgárőrség, a Rendőrség iránti közbizalmat és az állampolgárok biztonságérzetét.
  • A megtervezett szolgálatokról és az aktuális bűnmegelőzési tanácsokról, valamint a végrehajtott feladatokról és eredményekről a helyi lehetőségeknek megfelelően, (média, internet, fórumok) - az együttműködésben résztvevőkkel egyeztetve - közösen vagy önállóan tájékoztassák a lakosságot.

Budapest, 2016. október 25.Tisztelettel:
Dr. Barnucz Szilvia
Főigazgató
Országos Polgárőr Szövetség

Körlevél itt olvasható: