Kovács Imre a Veszprém Megyei Polgárőr szövetség elnökének beszámolója

2014.12.05

Beszámoló a Veszprém Megyei Polgárőr Szövetség 2014. január 1.-től, 2014. November 28.-ig terjedő tevékenységéről.

A Veszprém Megyei Polgárőr Szövetség 2014. év tevékenységét az alábbiak szerint hajtottuk végre:

  • tervezés
  • végrehajtás
  • elemzés

A tervező időszakban fontosnak tartottuk a munka és ütemterv sorrendiségét. A polgárőr törvény módosításából fakadó feladataink értelmezését fontosnak tartottuk az egyesületek irányában megfelelően értelmeztetni. A polgárőrség működését két alapvető törvény határozza meg, a gazdálkodásunkat a pénzügyi és számviteli törvény, a szakmai munkákat meghatározza a polgárőr törvény.

2014. Május 14-én Siófokon tartott értekezlet a polgárőrök részére feladatot és irányt szabott a nyári idegenforgalmi időszak megfelelő biztosítása érdekében. A polgárőrök a turisztikai időszakot jóval megelőző hónapokban fontosnak tartották, hogy az idény beindulásáig a települések megfelelő esztétikai és környezetvédelmi célok érdekében hulladékgyűjtést szervezzenek. Fontosnak tartottuk, hogy az idényben ideérkező turistákat rend és tisztaság fogadja. Megemlítem, hogy a BKKB működését megelőző időszakban is térségünkben több alkalommal fokozott rendőri és polgárőri tevékenység zajlott.

A 4 megye polgárőrei kiemelt feladatuknak tartották a nyári időszakban a fokozott szolgálat végrehajtását, hogy a jó szándékkal ideérkező turistákat megfelelő közbiztonság fogadja. Fontos ez azért, mivel a területen lakók többségének megélhetési forrása is a turisztika. Úgy érzem, hogy mindent megtettünk annak érdekében, a rendőrséggel közösen, hogy az idelátogató akár belföldi akár külföldi turisták a Balaton környékének jó hírnevét öregbítsék. A felkészülési időszakban minden megye szórólapokat terjesztett, illetve figyelemfelívásokkal fordultak a lakosság felé.

Fontosnak tartottuk a strandpolgárőri tevékenység fokozását, mivel kevés anyagi ráfordítás mellett hatékony működést eredményezett. Továbbra is kértük a strandüzemeltetőket, hogy ott, ahol még nem volt értékmegőrző, lehetőséget biztosítsanak erre. Azt hiszem ez nagyon fontos javaslat volt. A 2 hetente tartott értekezletek elemző és az azon alapuló feladat megszabása nagyon pozitív reakciót váltott ki. A munkánk hatékonyságát és szervezettségét növelte. El kell mondani, hogy a nyári időszakban az idegenforgalmi rendezvények nem korlátozódtak, csak a Balaton környékére, hanem minden megyében a háttértelepüléseken és a mélységi területek is kiemelkedő számban voltak rendezvények. Ezeken a rendezvényeken a polgárőrök főleg bűnmegelőzési és biztosítási feladatokat láttak el.

A nyári idegenforgalmi idény fő helyszínei Veszprém megyében, kiemelt rendezvények voltak Balatonalmádiban, Tihanyban, Balatonfüreden, Badacsonyban, Tapolcán, Kapolcson, Alsóörsön, és Balatonkenesén.

Térségünkben több kiemelt rendezvény volt, amit magas színvonalon biztosítottak.

A látogatók száma több 10 ezer ember volt. A rendezvény biztosításában a rendőrségen és egy biztonsági cégen kívül a helyi egyesület példásan vett részt. A jó felkészülésnek az eredménye, a minimális cselekmény a rendezvény ideje alatt.

Mit érzékeltünk, a biztosításban résztvevő szervek és szervezetek részéről? Legelőször is a kellő felkészülést, szervezettséget, a kellő bűnmegelőzési propagandát, kitartást, és reagálást.

Polgárőrök részéről a jövőben is tovább kell fokoznunk a nyári időszak oktatási feladatai között az ez irányú tevékenységünket, beleértve a strandpolgárőrséget a kerékpáros és motoros járőrszolgálatot. Megjegyezném, hogy a megye jármű parkja tovább fejlődött az OPSZ által 10-db kerékpárt 3-db személygépkocsit, a Balaton Fejlesztési Tanács 3-db kerékpárt adományoztak.

12 db új személygépkocsi, amit pályázat útján nyertek az egyesületek.

A témában kiadott szórólapokat továbbra is terjeszteni kell. Nagyon fontosnak tartom azt a kapcsolatrendszert, ami a BKKB munkája során érzékelhető volt. A megyék együttműködése át kell, hogy íveljen a turisztikai időszakon, egész évessé kell, hogy váljon. A megfelelő kapcsolattartás, az információ áramlás az együttműködés a bűnmegelőzési tevékenység alappillére.

Összességében megállapítható, hogy a társadalmi összefogás e témakörben is meghozta eredményét. Csökkentek a cselekmények, növekedett a lakosság biztonság érzete is. Az együttműködésnek kézzel mérhető hozadéka volt, a feladatainkat kellő alázattal és kitartással végeztük. Nyári idegenforgalmi időszak alatt 1211-fő 5123-órát teljesített.

Nagyon fontosnak tartottuk az Országos Polgárőr Szövetség "Egy iskola, Egy polgárőr" mozgalom kiszélesítését. Nagy lehetőségeket látunk az iskoláskorúak középiskolások megszólítása vonatkozásában is. A legtöbb iskolánál a polgárőrök személyes kapcsolattal rendelkeznek. Miért fontos ez?

  • A tanulók nevelésében közvetett módon a polgárőrök így részt vesznek. Nemcsak a tanulók, hanem rajtuk keresztül a szülők is megismerik a polgárőrök tevékenységét: lásd: "TISZTELETET AZ ÉVEKNEK, BIZTONSÁGOT AZ IDŐSEKNEK ". A személyes kapcsolat és példamutatás a gyerekek nevelésének fontos eleme. " Jó szóval oktasd, de játszani is engedd". A középiskolások 50-órás közösségi munkájukat letölthessék velünk, és válós képet kapjanak rólunk és a munkánk fontosságáról

A fenti gondolatok jegyében, egész megyére kiterjedően a polgárőrség és a biztonság témakörében rajz pályázatot hirdettünk a tanulók részére, melyen jelentős számban és örömmel vettek részt. Minden pályázó munkáját elismertük, mert munka van benne, a munka pedig érték.

A halottak és mindenszentek napjával kapcsolatban a megye minden egyesülete rész vett a temetők és környékének biztosítási feladataiban, több napon keresztül. Örömmel jelenhetem, hogy a rendőrséggel közösen végrehajtott biztosítási feladatok eredménye az volt, hogy a fenti időszakban a temetők környékén bűncselekmény nem történt. Ezen időszak alatt 1285-fő Polgárőr 5044-órában teljesített szolgálatot.

"TISZTELETET AZ ÉVEKNEK, BIZTONSÁGOT AZ IDŐSEKNEK" program a megyénkben nem korlátozódik csak a téli időszakra, hanem egész éves munkánk kiemelt jelentőségű feladata. A fenti programot továbbra is nagy odafigyeléssel, szeretettel folytassuk tovább.

  • Az egyesületek a lakóhelyükön az önkormányzattal egyeztessenek és keressék meg azokat az embereket, akik a társadalom perifériájára szorultak és fokozott oda figyelést igényelnek. Az önkormányzat közreműködése fontos.
  • A személyeknek is fogadó késznek kell lenni abban a vonatkozásban, hogy igénylik és elfogadják a polgárőrök látogatását. Az érintett személyek gondjait és problémáit a polgárőrök közvetítsék az önkormányzat irányába. Szükség esetén, ha kell a kapcsolattartó polgárőr segítsen a gyógyszer kiváltásában, illetve az élelmiszer megvásárlásában. A téli időjárási viszonyok függvényében, a hó eltakarításában. Ott, ahol a rászoruló személy nem rendelkezik tüzelővel, ott keressek fel az önkormányzatokat, az erdőgazdaságokat segítségnyújtás céljából

A fenti feladatok végrehajtása az elmúlt téli időszakban is részünkről szervezett és eredményes volt, meg kell említenem minden régióvezetőnket, egyesületi elnököt és tagot, akik átérezték a program fontosságát és megtettek mindent annak érdekében, hogy embertársaink ne váljanak az időjárás áldozatává. A teljesség igénye nélkül kiemelném Balatonkenesei Polgárőr Egyesület, ahol rendőr- polgárőr közös járőr intézkedett, hogy a közterületen lévő személyt ellátásban részesítsék. Sümeg Polgárőr Egyesületet, ahol a rendőrséggel közösen szintén több személy életét mentették meg kellő odafigyeléssel.

A 2013-ban elindított "100x100 Biztonság" mintaprogram fő céljai a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése és a jogsértések számának csökkentése volt. A 2013-ban megtartott fórumokon a részt vevők egyértelműen jelezték, hogy a program sikeres és a polgárőrség együttműködése a társzervekkel kiváló. A környezeti illetve a társadalmi bűnmegelőzés nemzetközi és magyarországi "jó gyakorlatait" figyelembe véve a Belügyminisztérium, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és más együttműködési partnereink - kiemelten a rendőrség és az önkormányzatok - kérései, iránymutatásai alapján az Országos Polgárőr Szövetség rendszeresen meghirdet és eredményesen végrehajt bűnmegelőzési programokat. 2014-ben az eddigi eredményes munkának, és kiemelt támogatásoknak köszönhetően az Országos Polgárőr Szövetség, az Országos Rendőr főkapitányság és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács újabb 150 települést von be, így a bűnmegelőzési mintaprogram "250x100Biztonság" néven folytatódik tovább.

Megyénkben 6-új település csatlakozott Hajmáskér, Egyházaskesző, Lovászpatona, Gógánfa, Tüskevár, és Gyulakeszi.