Közgyűlés Rigácson

2013.02.02

Beszámoló közgyűlés 2012 Meglepetésekkel!

2013 év tervei Rigácsi Polgárőr Egyesület

A személy- és vagyonvédelem érdekében, az önkéntes munka összehangolásából jött létre az egyesületünk 2011-ben, miután központi intézkedésre megszűntek a településőr munkakörök. Az egyesület legfőbb feladata a bűnmegelőzés, az áldozattá válás elkerülése, fiatalok és idősek esetében még fokozottabb figyelem.

A polgárőrség vállalt feladata a falu közbiztonságának elősegítése, rendezvények lebonyolításánál a helyszín biztosítása, rendőrséggel közös szolgálatok szervezése. Jelszavunk: látni és látszani!

2013-tól létszámbővítés és együttműködés keretei között Megyer község területén is járőrözünk, bűnmegelőzési feladatokat látunk el.


A vezetőség és a tagság egyetértésben végzi a feladatait.

Létszámunkat szeretnénk stabilizálni, önkéntességi alapon, csak azokat szeretnénk magunk között tudni, akik ténylegesen szívügyüknek tekintik a polgárőr tevékenységet.

Rendszeresen járunk a megyei szövetség rendezvényeire, gyűlésekre és továbbképzésekre is. Szervezzük az iskolásoknak az "Egy iskola, egy Polgárőr" és a SZEM, "Szomszédok egymásért" mozgalom bevezetését, melynek szintén az ad tartalmat, hogy kölcsönösen vigyázzunk egymásra, előzzük meg a bűncselekményeket és az áldozattá válást. Ehhez anyagi támogatást az a Széchenyi-tervben megvalósuló TÁMOP program ad, amelyet a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége, mint konzorciumi tag, pályázóként megnyert. "Az áldozattá válás megelőzését és az áldozatsegítést szolgáló Veszprém megyei komplex rendszer működtetése a társadalmi kohézió erősítésével" címet viselő program.

Megvalósításában vesz részt a rigácsi egyesület is, mint végrehajtó. Ennek része az időskorúak áldozattá válásának megelőzése, fiatalkorúak védelme, bűnmegelőzésre irányuló tevékenység, olyan programok szervezése a faluban, amely a közösség megtartó és összetartó erejére irányul.

Beneveztünk a lovas járőr programba, 5 fő jelentkezett a kiírt pályázaton való részvételre.

Reményeink szerint ez még vonzóbbá teszi a fiatalok számára a polgárőr tevékenységet.

Társadalmi munkavégzésben szeretnénk elöljárók lenni az Összefogással Rigácsért falumegújító egyesülettel közösen.

Szeretnénk minden olyan tevékenységben részt venni, ami a közösség egységéhez, a falu biztonságához, az idős emberek támogatásához hozzájárul.

2013-ban tervezzük egy honlap készítését és a falumegújító egyesülettel egy havonta megjelenő helyi újság bevezetését.

Ezeket a megvalósítható célokat tűztük ki 2013-as évre, de természetesen az évközben felmerülő feladatokat sem helyezzük háttérbe, a megoldásokra mindig nyitottak vagyunk.

Terveink között szerepel még az öltözékünk hiányosságának pótlása.

Itt a tervek ismertetése véget ért, de szeretnék még egy kis történetet hozzáadni a beszámoló leírásához.

2012 decemberében a TÁMOP projekt továbbképzésén találkoztam egy úgynevezett

"földimmel" akivel közel 40 éve nem láttuk egymást. Azonnal beszédbe elegyedtünk, régi emlékek, történések felelevenítése után megbeszéltük a "hazai földön" való találkozást.

A beszámoló közgyűlés apropóján meghívtuk az egyesület vezetőjével együtt, látogassanak el hozzánk, ebbe a kis aprócska faluba, ahol egy ilyen fiatal, kezdő egyesület bontogatja szárnyait. Örömmel elfogadták meghívásunkat, sőt jelezték, hogy feleségeikkel együtt jönnének. Jelenlétük és a Megyei Szövetség elnökével és a Sümegi Rendőrőrs parancsnokával kiegészülve emelték rendezvényünk színvonalát, melyet ezúton is köszönünk!

Kötöttünk egy lokálpatrióta együttműködési megállapodást, amely segítség és tapasztalat átadás, közös programok, elméleti és gyakorlati tevékenységek sorozatáról szólt.

Ekkor jött a meglepetés!

Ajándékot hoztak nekünk!

Egy hatalmas doboz telis-tele polgárőr ruhával! Téli-nyári felszerelés, sapka, láthatósági mellény, téli vastag, jó meleg kabátok, nadrágok, mellények, ing, stb.

Nagyon jól esett, mert nekünk, az egyesületnek, lévén fiatal kezdő csapat vagyunk, pont ezek a hiányosságaink. Mint a gyerekek a karácsonyi ajándékot, úgy bontogattuk a csomagot!

Igen, jól esett a törődés. Jól esett az érzés, hogy önzetlenül, elvárások nélkül olyan támogatást kaptunk, ami az egyesületnek nagyon hasznos.

Kedves Dózsa városi Polgárőrök! Kórósi Tibor és Szőke István!

Köszönjük, hogy családostól eljöttetek, hogy együtt voltunk, hogy ilyen kellemessé, családiassá alakítottátok a beszámoló közgyűlésünket. Megerősítettétek azt az érzést, hogy jót cselekedni nem anyagi kérdés, hanem elhatározás, hozzáállás kérdése.

Kívánom minden polgárőr társamnak, hogy megérezhesse ezt az érzést, jó helyen vagyok, jót cselekszem!

Rigács, 2013. február 02.

Bán-Czuczai Gyöngyi

Rigács Polgárőr Egyesület