"Községünkért" kitüntetést kapott Leiner Norbert Öskü önkormányzatától

2017.07.02

Öskü Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017-ben a "Községünkért" kitüntetést, az ezzel járó emlékplakettet és pénzjutalmat Leiner Norbertnek adományozta

Leiner Norbert 2002 és 2006 között a kulturális, ifjúsági és sportbizottság tagjaként segítette az önkormányzati munkát. 2003-tól több mint egy évtizeden át volt az önkormányzat havilapja, az Ösküi Hírek felelős szerkesztője. 2002 óta aktívan részt vesz a település rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában. Kiváló előadókészsége, szervezői tevékenysége nagymértékben segíti a település kulturális életének fejlődését. 2005-ben közreműködött a Várpalotai Kistérség Bűn- és Baleset-megelőzési Koncepciójának kidolgozásában.

Az itt szerzett tapasztalatai alapján előkészítette Öskü Község Önkormányzatának Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepcióját, amelyet a testület egyhangúan fogadott el 2006. szeptember 26-án. Azóta is rendszeresen sor kerül a Várpalotai Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumra, amelyen Ösküt mindig képviseli valaki.

Leiner Norbert folyamatosan jó kapcsolatot ápolt és ápol a Várpalotai Rendőrkapitányság kapitányaival, vezetőivel és munkatársaikkal, ezzel is elősegítve e két koncepció fő céljának megvalósulását: az életminőséget javító közbiztonság megteremtését.

A rendőrséggel való kiváló együttműködés alapján kapott önkormányzati kitüntetést 2006-ban Lakatos József, a péti KMB csoport vezetője, illetve 2009-ben, nyugdíjba vonulása alkalmából, Sashalmi Ferenc rendőr törzszászlós, Öskü körzeti megbízottja. Sashalmi Ferenc és Leiner Norbert felvetése alapján került sor 2004-ben az ösküi polgárőrség megalakításának előkészítésére.

Mindketten aktívan részt vettek a szervezőmunkában, amelynek eredményeként 2004. november 30-án, 32 fővel megalakult Öskü Község Polgárőr Egyesülete, amely Leiner Norbertet egyhangúan választotta meg az egyesület elnökének. Bár a tagság nagy százaléka aktív dolgozó, a jó vezetői szervezés eredményeként, minden évben számos alkalommal, magas óraszámban látnak el gyalogos- ill. gépkocsis járőrszolgálatot, mind a település belterületén, mind a faluhoz tartozó külterületeken.

Folyamatos a temetések alatti figyelő- és járőrszolgálat, A tagok gyakran látnak el közös szolgálatot a Várpalotai Rendőrkapitányság munkatársaival, és több alkalommal nagyobb létszámmal vettek részt kiemelt akciókban. Leiner Norbert elnöki vezetésével, rendszeresen részt vesz a polgárőrség a helyi rendezvények biztosításában, például: a március 15-i ünnepség, az Ösbő Vezér Napok, az augusztus 19-i ünnepség, a Szüreti Mulatság, a Márton Napi Vigasság. Számos nagyszabású rendezvény biztosításában, például a Pannónia Fesztivál, Balatonfüredi Futóverseny, Tájkerékpár Világbajnokság és Világranglista Futam.

Elnökként a karitatív tevékenységre is nagy figyelmet fordít, kiemelendő a 2010. évi részvételük az árvíz sújtotta szendrői térség megsegítésére szervezett gyűjtésben, illetve a kolontári vörösiszap katasztrófa rászorultjainak történt gyűjtésben. Pályázatok írásával elősegíti, hogy az egyesületnek rendelkezésére álljon a munkájához szükséges pénzügyi fedezet. Tevékenységét azzal az elkötelezettséggel végezte, amelyet Beethoven fogalmazott meg, és amely gondolat mottóként a Várpalotai Kistérség Bűn- és Balesetmegelőzési Koncepciójának címlapján olvasható: "Az ember hivatása, hogy megismerje az igazságot, szeresse a szépet, kívánja a jót és cselekedje a legjobbat!"

Forrás:https://veol.hu/