Legyél te is Polgárőr az 50 órás közösségi szolgálat alatt!

2014.08.21

Szigorítanak az érettségi feltételein! Csak az vizsgázhat, aki közösségi munkát végez! Azoknak a diákoknak, akik 2016. január elseje után érettségiznek, közösségi munkát kell végezniük.

Amit az 50 órás közösségi szolgálatról tudni kell

A "közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása." (Értelmező rendelkezés 4.§ (13.) bekezdés)

Tehát a következő tevékenységi területek jönnek szóba:

a) egészségügyi,

b) szociális és jótékonysági,

c) oktatási,

d) kulturális és közösségi,

e) környezet- és természetvédelemi,

f) polgári- és katasztrófavédelmi,

g) közös sport és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel.

Lehet az 50 órát több projekt keretében, több év alatt teljesíteni. Ennek az az előnye, hogy többféle dolgot tudtok kipróbálni. Arra is van lehetőség, hogy egy nagy projekt keretében, vagy több egy év alatt lefutó program keretében teljesítsétek az 50 órát.

Ha valaki polgárőrnek szeretne jelentkezni,az keresse a helyi polgárőr egyesület vezetőjét.

FONTOS TUDNIVALÓK!

A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú személy olyan közérdekű önkéntes tevékenységet folytathat, amely megfelel életkorának, testi, értelmi és erkölcsi fejlettségének, illetve képességeinek, valamint amely nem veszélyezteti egészségét, fejlődését és tankötelezettségének teljesítését.

A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes és a korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet külföldön nem végezhet.

A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 20 óra és 6 óra között nem végezhet.

A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg:

a) tanítási szünet ideje alatt a napi három órát és a heti tizenkét órát,

b) tanítási időben a heti hat órát és

ba) tanítási napon a napi két órát.

bb) tanítási napon kívül a napi három órát.

A tizenhatodik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg a napi négy és fél órát és a heti tizennyolc órát.

A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes részére a közérdekű önkéntes tevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább tizennégy óra pihenőidőt kell biztosítani.

FIGYELEM!

A közösségi szolgálatodról kötelező az önkéntes napló vezetése! Az igazolás csak a közösségi szolgálati naplóval együtt érvényes! Az érettségiig meg kell őrizni! A közösségi tevékenységről az igazolást két példányban kell kiállítani, az egyiket a naplódban őrizd, a másikat az osztályfőnöködnek add le! A szolgálatodról beszámolót kell készíteni, melyhez az útmutatást a naplódban találhatod meg!

Ha jól készítitek elő, és szívvel végzitek feladataitokat rájöttök, hogy egy fantasztikus programnak, és egy életre meghatározó élménynek lesztek részesei. Legyetek kreatívak és mérjétek fel környezetetekben, hogy miben lehettek hasznára másoknak, helyi közösségeteknek, környezeteteknek.

Közkívánatra a VMPSZ idáig a Veszprém - SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉP ISKOLA, valamin a TÁNCSICS MIHÁLY SZAKKÖZÉP ISKOLA,SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM, és A VMPSZ Együtt működési megállapodást kötött, Diák közösségi munka elvégzésének a lehetőségéhez. Ha más iskolával is kellene együtt működést kötni kérem, hogy jelezzék.