Lendületet vesz a Csopaki Polgárőr Egyesület

2021.01.03

A Csopaki Polgárőr Egyesület 2019. januárjában kapta meg újraalakulásához az engedélyeket. Alakuló létszámuk 25 fő. A 2019-es év javarészt a megalakulással kapcsolatos, elinduláshoz szükséges szervezési teendőkről szólt, az alapvető eszközbeszerzésen túl. 2019 októberében az Országos Polgárőrség Parancsnoksága ajándékozott az újjáalakult egyesületnek egy Motowell típusú robogót.

Fő feladataik közé tartozik Csopak település közbiztonságának védelme, a környezetvédelem mind a kül-, mind pedig belterületek tekintetében, a rendőrséggel és közterület felügyelettel közös akciókban való részvétel, illetve a Balaton parti település rendezvényeinek biztosítása. A rendvédelmi szervek munkájának támogatása mellett elsődleges céljuk a lakossággal való minél szorosabb és jó viszony kialakítása és fenntartása. Polgárőreik tapasztalata és tudása széles spektrumból származik, pénzügyben, biztonságtechnikában, jogban, marketingben, harcművészetekben, önvédelemben és műszaki tudományokban jártas szakemberek egyaránt vannak tagjaik között.

2020-as évben 21 fővel kezdték meg a világjárvány szülte új feladatokra való felkészülésük, a lakosság mindennapjait érintő problémák orvoslását. Taglétszámuk alakulása: 4 fő belépésével és 3 bajtársunk elhunytával, 22 polgárőr taggal zárták a 2020-as évet. Jelentős háttérmunkák kapcsán elnyert pályázatokról és eszközparkuk, felszereléseik további bővítéséről is beszámolhatnak. Falusi Civil Alap programon belül nyertek 5.967.741.- Ft-ot, amelyet polgárőr iroda kialakítására terveznek fordítani.

2020 második felében 2 db EDR rádiót nyertek el az Országos Polgárőr Szövetség által kiírt pályázaton, a rádió használatához szükséges oktatást és sikeres vizsgát abszolvált számos polgárőr tagjuk. Jelentős háttérmunkát végeznek, hogy a szükséges eszközpark mellett korszerű, innovatív technológiákkal is szolgálhassák közösségüket. Többek között a járőrautóval, szolgálati rádióval, személyi járőr GPS adatrögzítővel, dróntechnológiákkal kapcsolatban készítik elő az információs csomagokat, tanulmányokat és próbálják összegyűjteni hozzájuk az anyagi hátteret.

A vírushelyzet kapcsán sajnálatosan elmaradó csopaki rendezvények ugyan nem kívántak 2020-ban külön energiákat tőlük, de a járvány egyéb vonzatai, mint pl. a kijárási korlátozások és tilalom többletfeladatokat adott számukra is, mint ahogy mindannyiunknak. Jelentősen növelték az esti, éjszakai járőróraszámot mind kül-, mind pedig belterületen, a járvány hullámaihoz dinamikusan alkalmazkodva. 2020. I. félévében 565 óra, míg II. félévében 773 óra járőrszolgálattal őrizték településük nyugalmát. 14 alkalommal vettek részt közös szolgálatban a Csopaki Közterület Felügyelettel, valamint több alkalommal a Balatonfüredi Rendőr Kapitánysággal. Az ünnepek alatt fokozott jelenlétet biztosítottak a településen, több járőrpár folyamatos és párhuzamos közterületi jelenlétével.

A tavasszal - kezdeményezésükre - szervezett és a Polgárőr Egyesülettel szoros kooperációban lévő Csopaki Önkéntes Segítők Csoport (Csopaki Önkéntes Segítők | Facebook) jelenleg is 42 fővel látja el a feladatokat a lakosság közvetlen, vagy önkormányzaton keresztüli segítségkérésére reagálva. 2020-as évben csak néhány fő önkéntes esetenkénti bevonására került sor, több esetben adódott feladatuk a településünkön az elmúlt évben egyes karanténba kerülteknek történő bevásárlással. Köszönhetően a csopaki lakosok összetartásának, fegyelmezettségének, a csoport minimálisan terhelt és készenlétben várja a továbbiakban is a járványhelyzet szülte feladatokat.

Új kommunikációs csatornákat nyitottak meg a lakosság felé a decemberi hónapra a Facebook és Instagram oldalaik elindításával (Polgárőrség Csopak | Facebook és Csopaki Polgárőr Egyesület (@csopaki_polgarorseg) • Instagram-fényképek és -videók), ahol a lakosságot érintő (elsősorban közlekedés biztonsági és bűnügyi prevenciós) információk kerülnek megosztására. Naprakész tudnivalókkal látják el a csopaki közösséget mind a települést, mind pedig a polgárőri, rendészeti eseményeket illetően. Adott felületeken végzett statisztikai elemzéseik jól mutatják, hogy a Csopaki lakosok, Csopak önkormányzata és Rendőrség között megfelelő hidat képez a Csopaki Polgárőr Egyesület, és e szervek közti kommunikáció, együttműködés jó. Facebook oldaluk teljes követőszáma: 154, bejegyzés elérése átlaga 614, bejegyzéshez fűződő aktivitás 264 (2020 december 11-17. időszak adatai). Instagram elemzésük alapján oldaluk 65 követővel, 9 bejegyzéssel, 72 elért fiókkal és 64 tartalomnál végzett művelettel jellemezhető (2020. december 11-18. időszak adatai) az indulás első hetében.

A megnyitott csatornáikat látszólag szívesen használják a csopaki lakosok, több bejelentésről számoltak be ezen csatornákon keresztül a decemberi hónapban, amik mindegyikét valós időben kezelni is tudták. Azonnali segítséget, beavatkozást igénylő helyzetben, első sorban továbbra is telefonos megkeresésük javasolt a 0670-395-8229 számon, az internetes csatornákon nem garantálható az azonnali reakció (3 adminisztrátor ügyelet tartásával próbálják a legszélesebb idősávot lefedni).

Jelentős időt és energiát fordítanak egyesületi stratégiájuk, a további fejlesztési irányaink, jövőbeni terveink kidolgozására és megalapozására. Céljuk egy stabilan működő, megjelenésében és működésében, valamint képességeiben is korszerű szervezet stabilizálása. A 2021-es évben tervezetten tovább növelik a Közterület Felügyelettel, Rendőrséggel közösen végzett szolgálatok óraszámát. Újjáalakulásuk óta saját járőrautó hiányában a Csopaki Közterület Felügyelet autóját használják az esti járőrözéskhez, így továbbra is tervezik, erőfeszítéseket tesznek saját szolgálati autó beszerzését illetően és járőr robogóik mellett a gyalogos polgárőr járőrszolgálatokat is bevezetni bizonyos időszakokban.

Továbbá 2021-ben fő terveik között szerepel ifjú polgárőr tagozatuk elindítása, amelyre várják csopaki, környékbeli fiatalok jelentkezését.

A rendvédelmi szervek munkájának támogatása mellett továbbra is elsődleges céljuk a lakossággal való minél szorosabb és jó viszony kialakítása és közösségük nyugalmának fenntartása, jó közbiztonságuk megőrzése.

Köszönik Csopak Település Közalapítványnak, hogy az egységes formaruházat vásárlásához 2020 évben biztosítottak 535.508. Ft-ot, valamint külön köszönik a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatalnak a támogatásukat.

"Mi is dolgozó, családos csopaki emberek vagyunk és vállaltuk, hogy közösségünket a lehető legnagyobb mértékben, szervezetten és hatékonyan segítjük szabadidőnket és energiáinkat nem kímélve, így tisztelettel kérjük és köszönjük a lakosság részéről a támogatást, várjuk egyesületünk további támogatóit!

Egészségben és sikerekben gazdag Új Évet kívánunk!

Csopaki Polgárőr Egyesület...együtt a nyugalomért."

Tisztelettel, Bodaki Csaba elnök és a Csopaki Polgárőr Egyesület csapata.


beküldte: Dr. Hodai Zoltán