Magyarpolányt is új autóval védik.

2015.11.02

Magyarpolány Polgárőr egyesület is átvette, a 2015-évben meghirdetett EMVA gépjármű pályázaton nyert autót.

Támogatás igényelhető volt, új gépjármű beszerzésére és az alábbi célokra:

  • kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan,
  • kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan.

Egyéb szolgáltatás: "a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 57. § (1) bekezdésében meghatározott szociális alapszolgáltatások, továbbá bűnmegelőzési célú, valamint egyéb közösségi célú szolgáltatások"

Keretösszeg: legalább 15 milliárd Ft országosan
A 2. § (1) bekezdésében foglalt tevékenységekhez kapcsolódóan a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100 százaléka.
Egy támogatási kérelem keretében a támogatás alapját képező elszámolható nettó kiadások összege az alábbi gépjármű-kategóriák esetében:

  • terepjáró személygépjármű esetében legfeljebb 5 000 000 forint;
  • mikro- és kisbusz esetében kevesebb, mint 8 000 000 forint.

A Magyarpolány Polgárőr Egyesület, a szigorú pályázati követelményeknek eleget téve, sikeresen továbbjutott, és hazavihette az új SUZUKI terepjárót.

Gratulálunk nekik, és baleset mentes közlekedést kívánunk az új gépjárművel.

Nagy Zoltán