Megtartotta a rendkívüli tisztújító küldött gyűlését a Veszprém Megyei Polgárőr Szövetség

2014.09.08

2014, szeptember 6.-án 09:00- órakor Herenden került megrendezésre a küldött gyűlés ahol a küldöttek Kovács Imrét választották a Veszprém Megyei Polgárőr Szövetség elnökének.

elnök

Kovács Imre VeMPSz elnöke

A résztvevők 08:00-órától 09:00-óráig regisztráltak majd megkezdődött a küldött gyűlés. Elsőként Kovács Imre elnök úr köszöntötte a gyűlésen résztvevő polgárőröket és megköszönte Herend polgármesterének, hogy biztosították számunkra a helységet. Ezek után köszöntötte OPSZ elnök helyettesét Csóra György urat és megkérte, hogy köszöntse a gyűlésen résztvevőket.

elnök

Csóra György OPSZ elnök helyettes

A köszöntő után a gyűlés megszavazta, hogy a gyűlést levezető elnök Dézsi János járási koordinátor legyen,mivel a felkért Borbély Zoltán nem tudott jelen lenni.

elnök

A folytatásban Dézsi János ismertette, hogy a 226 meghívott személyből 156 fő jelen van és így meg van a 2/3-os többség így a gyűlés határozatképes. Ezután felkérte jegyzőkönyv vezetőnek Trombitásné Hegyaljai Évát és két fő hitelesítőt Szarka László és Piros József személyében,akiket a gyűlés egyhangúan megszavazott. Ezek után Dézsi János ismertette a napirendi pontokat ahol egy módosítást terjesztett elő, hogy az "5. Alapszabály beterjesztése/módosítása, elfogadása" napirendi pontot előre hoznák a 3.-napirendi pontra és onnan minden változatlan. Ezzel kapcsolatban Korponai Lászlónak volt ellenvetése, de felszólalt még Czigány Róbert és Harsági Endre is a módosítással kapcsolatban. Ezért szavazásra került az "5. Alapszabály beterjesztése/módosítása, elfogadása", hogy ne a mostani küldöttgyűlésen legyen erről határozat hozva hanem egy másik alkalommal. Ezt a gyűlésen résztvevők egyértelműen leszavazták és a Dézsi János által előterjesztett napirendi pontokat elfogadták.

elnök

Ezt követően a küldött gyűlés vissza hívta az elnököt és az alelnököket. Visszahívták az elnökségi tagokat a Felügyelő bizottsági elnököt és tagokat és az Etikai bizottság elnökét és tagokat. Ezt követően Dézsi János ismertette az új alapszabályt és felvázolta a módosításokat.

elnök

Ez elég sok hozzá szólással és véleménnyel járt, de a küldöttek módosításokkal elfogadták az új Alapszabályt. Volt, aki nehezen viselte a hosszú hozzászólásokat az SZMSZ előterjesztése közben, de arra szólították fel a módosítást benyújtókat,hogy ne az időt húzzák, hiszen volt elég idő áttanulmányozni ezt a dokumentumot. A küldött gyűlés elfogadta a 9 fős elnökséget a 3 fős felügyelő bizottságot.

elnök

Tóth Miklós

A folytatásban Tóth Miklós ismertette a szavazás menetét a küldötteknek és tájékoztatta őket, hogy akár több fordulós is lehet a szavazás. Ezt a küldöttek tudomásul vették és elfogadták. Ezután megkérdezte az elnök jelölteket, hogy fent tartják e még a jelölést. Ezt követően a szavazólapok nyomtatása történt majd elkezdődött az elnökválasztás.

A szavazás eredménye:

 • Kovács Imre 109 szavazat
 • Korponai László 21 szavazat
 • Nagy Jenő 16 szavazat
 • Ritter József 8 szavazat
 • Rézműves Károly 2 szavazat
elnök

Ezután Tóth Miklós megkérdezte az elnökségi tagokat, hogy fent tartják e a jelölést és a következő személyek léptek vissza:

Balogh László , Grúber Sándor , Horváth Endre , Kórosi Tibor

elnök

Az elnökségi tagok szavazatás eredménye név szerint:

elnök


A következő lépés a Felügyelő Bizottsági elnök megválasztása volt, itt a Grúber Sándor és Rézműves Károly vissza lépet. Így a küldöttség nyílt szavazással a Felügyelő Bizottsági elnökének Wölfinger Gyulát választotta. Ezt követően az Etikai Bizottsági elnök választása történt, de itt is visszalépet Grúber Sándor.

A szavazás eredménye:

 • Gombás Zoltán 110 szavazat
 • László Mihály 15 szavazat
 • Rézműves Károly 4 szavazat

Ezután a küldöttség az Etikai Bizottsági tagokat választották meg nyílt szavazáson,de itt is visszalépett Grúber Sándor és Horváth Endre .

elnök

Az Etikai Bizottsági tagok a következő személyek lettek:

 • László Mihály
 • Marton Tibor
 • Rézműves Károly
 • Szabó Aladár
 • Szalai József

Már csak a Felügyelő Bizottsági tagok voltak hátra, őket nyílt szavazáson választotta meg a küldöttség.

A Felügyelő Bizottsági tagok a következő személyek lettek:

 • Fülöp Zoltán
 • Madár Tibor

A gyűlés végén Kovács Imre elnök úr ismertette az elnökségi tagokat és a betöltendő pozíciójukat,amiket a résztvevők egyhangúan elfogadtak.

 • Dülk József Szervezési elnökhelyettes
 • Dézsi János Gazdasági és oktatási elnökhelyettes
 • Bitai Sándor Általános alelnök
 • Borbély Zoltán Szakmai alelnök
 • Hajdár József Koordinációs alelnök
 • Kristóf János Koordinációs alelnök
 • Piros József Elnökségi tag
 • Valente József Elnökségi tag

A küldött gyűlés végén Kovács Imre elnökúr meg köszönte Tóth Miklósnak és Dézsi Jánosnak a gyűlésen végzett munkát. A gyűlésen résztvevőknek a magas számban való részvételt és a bizalmat. És az OPSZ elnök helyettesének Csóra György úrnak is megköszönte,hogy megtisztelte a jelenlétével a mai gyűlést. Az OPSZ elnök helyettese Csóra György úr is megköszönte a meghívást és megjegyezte,"hogy jó volt itt lenni egy ilyen fegyelmezet gyűlésen"majd elköszönt a küldöttektől.

Zárás ként Dézsi János is megköszönte mindenkinek a fegyelmezett részvételt és a küldöttek hozzászólását.

Írta: Nagy Zoltán

2014.09.07

Kovács Imre elnök úr köszönő levele a közgyűlésen való részvételért.

Tisztelt Elnök Asszony/Úr!

Levélben is szeretném megköszönni mindenkinek aki fontosnak érezte, hogy a közgyűlésünkön megjelenjen, jelenlétével elősegítette az Alapszabály és a választás végrehajtását.Fontos és üzenetértékű volt, hogy egy ilyen szép napon vettétek a fáradságot és eljöttetek a közgyűlésre.Szeretném megköszönni azt a fegyelmet amit közel 5 órában tanúsítottatok. Úgy gondolom, hogy már mindenki várta ezt a napot. Én megköszönöm azoknak a tisztségviselőknek az eddigi munkáját akik a szavazataitok alapján nem kerültek be az elnökségbe. Nekik az egyesületüknél további jó munkát, erőt és egészséget kívánok. A közgyűlésen ítéletet hirdettetek a szavazataitokkal. A tisztségbe került munkatársainknak kitartást kívánok, hogy tőletek a ránk ruházott bizalmat megfelelően használjuk fel. Az egyesületektől nem hatalmat, hanem bizalmat kaptunk, hogy az eddigi munkánkat becsületesen, tisztességesen a legjobb tudásunk szerint folytassuk tovább. A tisztségviselők ugyanúgy, mint a többi polgárőr, térítés nélkül végzik az önként vállalt feladatokat, mint a többi polgárőr.Mint az életben, mindenben, itt is kettő nagyon fontos elem van, a fegyelem és az összefogás. Megfelelő fegyelem nélkül ezt a munkát nem lehet végezni. Az összefogást nem kell méltatnom, elengedhetetlen.

Polgárőr Társaim!

A honlapunkat észrevehettétek, megújítottuk. Rajta keresztül mindenkihez szólunk. Kiszélesítettük a a témáját úgy a kultúra és aktuális otthoni dolgok tekintetében.Szeretnénk elérni, hogy sokrétű, tartalmas, irányadó és segítőkész legyen a honlap. Ez az alapvető feladata.Színesebbé gazdagabbá akkor tudjuk tenni, ha Ti is hozzájárultok véleményeitekkel, cikkeitekkel, javaslataitokkal a szerkesztéshez.A sokat emlegetett pénzügyi támogatás nyilván mindenkinek jár aki a törvényi alapfeltételnek megfelel. Eddig is és ezután is az újonnan alakult elnökség minden tisztességes polgárőrre számít. Egy a cél egy az akarat, az embertársaink segítése.Legyen az az áldozattá válás megelőzés, illetve karitatív segítség irányukba.

Az én szívemben minden polgárőr egyforma, és egyformán szükség van mindenkire.

Minden ledolgozott óraszámot meg kell becsülni, és meg kell köszönni. Ez a küldetésünk.Én nagyon jól tudom, hogy sokatoknak ez már hivatásszerű és életformává vált.Kérlek Benneteket, hogy segítsétek és támogassátok a járási koordinátorok és az elnökség munkáját.Nélkületek nincsenek eredményeink, Ti a polgárőrség alappillérei vagytok, Rátok épül minden.A jövőben nagyon fontos, hogy megyei polgárőr napot tartsunk. Ennek a napnak ünnepnek kell lenni. Ünnepnapnak a lelkünkben és a szívünkben. A polgárőr nap közösségformáló és megtartó erő.

Barátaim!

Gondoljátok el, hogy néhány polgárőr társunknak ez az egyszeri kikapcsolódás egész évben.Megvallom sértett, amikor valaki azt gondolta, hogy az utcáról csak bejön a közgyűlésünkre és Ő megyei elnök akar lenni. Hol volt idáig? Vagy mivel nem jött össze számára, ezután is polgárőr akar lenni? Nem gondolom, hogy mi ilyen rosszul végeztük volna a feladatunkat.Nem ugyanazok voltatok amikor bejöttetek a közgyűlésre, mint amikor eltávoztatok.A közgyűlésre szorongva jöttetek, kétségekkel tele, de a bölcs és tisztességes szavazataitoknak meg lett a gyümölcse. Jó volt látni, hogy távozáskor felszabadultan és mosolygó arccal mentetek el.

Győztetek!

Én kérlek Benneteket, hogy továbbra is kellő kitartással végezzük közösen ezt a feladatot. Nem magunkért, hanem másokért vagyunk.Mindegyikőtöknek az életben a legfontosabbat, nagyon jó egészséget kívánok a magánéletetekben sok örömet és boldogságot a családotokban, a gyermekeitekben, unokáitokban.

Őszinte tisztelettel és barátsággal:

Kovács Imre

elnök