Módosult a polgárőrségről szóló törvény

2023.12.23

Az Országgyűlés december 12-én módosította a polgárőrségről szóló, 2011-ben elfogadott törvényt. A Magyar Közlönyben december 21-én kihirdetett módosított jogszabály több fontos változást is tartalmaz.

A 2011. évi CLXV. törvény módosításának legfontosabb elemei a következők:

1) Az Országos Polgárőr Szövetség elnökségének kezdeményezésére a polgárőr egyesület alapfeladata kiegészült az államhatár védelme és az illegális migráció megelőzése érdekében teljesített közterületi járőrszolgálattal és figyelőszolgálattal.

Az államhatár védelméhez kapcsolódó tényleges feladatok ellátása továbbra is önkéntes a polgárőr döntésétől függ, hogy részt vesz benne vagy sem.

2) A polgárőr egyesület felhatalmazást, jogosultságot kapott kép és hangfelvétel készítésére

A kép és hangfelvétel készítésére csak a törvényben meghatározott esetekben és módon van lehetőség.

Ezek az alábbiak:

  • az államhatár védelme és illegális migráció megakadályozás az államhatártól, határjeltől az ország belseje felé számított 8 km-es területen belül,
  • eltűnt, körözött személyek tárgyak és holttestek felkutatásában való közreműködés esetén, a kutatás ideje alatt,
  • és az illegálisan elhelyezett hulladék lerakóhelyek felderítése érdekében.

A jogszabály nem határozza meg, hogy a polgárőr egyesület milyen eszközt alkalmazhat a kép és hangfelvétel készítésére ebből következik, hogy a felvételeket el lehet készíteni pilótanélküli légi járművel, (drón) fényképezőgéppel, mobiltelefonnal, videókamerával, vadkamerával stb.

Fontos szabály, hogy a felvételkészítésének mindenki által nyilvánvalóan észlelhető módon kell történnie és csak a törvényben meghatározott cél érdekében és csak a konkrét tevékenység ideje alatt lehetséges.

A kép és hangfelvételt rögzítő eszközök használata során a más jogszabályokban megállapított feltételeknek is meg felelni.

A törvény részletes szabályokat tartalmaz a készített felvételek tárolására, felhasználására, megsemmisítésére is. A polgárőr egyesület adatkezelő szervezet lesz és az erre vonatkozó szabályokat is be kell tartania.

3) Fontos változás, hogy a polgárőrnek jelentkező a büntetlen előéletet hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal köteles igazolni. A felvételi kérelemhez mellékelni kell a hatósági erkölcsi bizonyítványt is.

4) A jelenlegi gyakorlattal ellentétben 2024. január 01-től, a polgárőrnek csak egy polgárőr igazolványa lehet, azonban továbbra is lehet több egyesületeknek a tagja.

5) A korábbiakkal ellentétben nem lehet soha többé vezető tisztségviselő, akit szándékos bűncselekmény elkövetése miatt a bíróság jogerősen elmarasztalt, függetlenül attól, hogy milyen büntetést vagy intézkedést alkalmazott.

6) Módosult a szolgálati, illetve etikai szabályszegés esetén alkalmazható intézkedések köre is.

  • a polgárőrt el lehet véglegesen tiltani a polgárőri szolgálat ellátástól,
  • javasolni lehet a polgárőr egyesületből való végleges kizárását.

A fentiek nem szószerinti ismertetései a jogszabálynak, csak a legfontosabb változásokra hívja fel a figyelmet! Javaslom minden egyesületi vezetőnek, hogy ismerje meg a törvényi változásokat.

Dr. Nagy-Juhák István
OPSZ hivatalvezető