Nem az egyesületeknek kell kifizetniük az idei év cégautóadóját

2022.10.28

Az OPSZ elnöksége október 28-i ülésén jóváhagyta a költségvetés átcsoportosítását, így az idei negyedik negyedévi, megnövekedett cégautóadó kifizetését átvállalja a vele szerződésben álló egyesületektől. Az elnökség emellett döntött arról, hogy a 2023-as esztendőt a Gondoskodó Polgárőrség Évének nyilvánítja.

Cégautóadó

Több hetes szakmai munka eredményeként, sikerült megoldást találni az idei költségvetés átcsoportosítására, úgy, hogy közben a Polgárőrség működése sem kerül veszélybe és még a likviditási tartalékban is marad mintegy 40 millió forint. A döntés értelmében, az OPSZ átvállalja a vele szerződésben álló egyesületektől az idei utolsó negyedévi cégautóadó kifizetését.

Dr. Túrós András szerint, az OPSZ felelős döntést hozott azzal, hogy a megnövekedett adó, összességében 66 millió forintos költségét, úgy tudja fedezni, hogy a máshonnan történő elvonások nem érintik a megyei szövetségeket, csak az OPSZ Központi szervezetét, a bizottságokat és a tagozatokat.

Az OPSZ elnöke a döntést követően elmondta, nem adta fel, hogy kormányzati forrást találjon a megnövekedett adó fedezésére, és további egyeztetéseket folytat az illetékes szervekkel, de nincs könnyű dolga, hiszen a kemény takarékoskodási intézkedések a kormányzatot és a minisztériumokat is érintik. A jövő évről szólva Dr. Túrós András elmondta, utasítására a megyei szövetségek a következő hetekben felmérik a Polgárőrség teljes egyesületi járműparkját és annak állapotát. A felmérés eredményének ismeretében az elnökség a következő, novemberi ülésén tárgyalja meg, hogyan történjen a jövő évben a megnövekedett cégautóadó kifizetése.

Ajánlás a közterületi szolgálatot ellátni nem tudó polgárőrök szolgálati formáira

Elfogadta az elnökség Szabó Zoltánnak, az OPSZ szakmai elnökhelyettesének szakmai ajánlását arra vonatkozóan, milyen feladatokat adhatnak az egyesületek azoknak az idősebb polgárőröknek, akik életkorukból adódóan, közterületi szolgálatot már nem tudnak ellátni, de dolgozni szeretnének, hiszen sok esetben alapítói és mindenképpen megbecsült, tapasztalt tagjai az egyesületeknek.

Az ajánlásban egyebek mellett olyan feladatok vannak felsorolva, mint a tagtoborzásokon való részvétel; baleset és bűnmegelőzési előadások tartása idős-és napköziotthonokban; lakáson, polgárőrirodán telefonos ügyelet adása; polgárőrirodában fogadóórákon tájékoztatás, felvilágosítás adása; hatósági megkeresések esetén információszolgáltatás; a települési SZEM szervezése; információk összegyűjtése, részvétel az egyesületi rendezvények szervezésében.

(Az ajánlás teljes szövegét egy külön írásban hozzuk nyilvánosságra)

2023 a "Gondoskodó Polgárőrség Éve"

Egy előterjesztés alapján, az elnökség döntött arról, hogy a 2023-as év "a Gondoskodó Polgárőrség Éve" lesz. A javaslat szerint, az továbbra is egyértelmű, hogy a Polgárőség, mint önkéntes társadalmi szervezet, alapvető feladata az ország közrendjének és közbiztonságának fenntartásában való aktív közreműködés. A koronavírus-járvány, majd az ukrán menekültek megjelenése ugyanakkor némileg átrendezte a feladatokat és megjelent a gondoskodó polgárőr fogalma is, hiszen a fókuszba a karitatív feladatok kerültek.

A Szövetség tagjai az elmúlt két és fél évben képesek voltak az aktív bűnmegelőző tevékenységgel azonos szintre emelni, és a veszélyhelyzetben megmutatni a szervezet értékrendjében lévő empátiát, szolidaritást és társadalmi felelősségvállalást. A program részleteit és a pontos feladatokat egy jövő januári fórumot követően alakítja majd ki az elnökség, addig még azt is meg kell vizsgálni, hogyan tud a Polgárőrség szorosabban együttműködni a hazai karitatív szervezetekkel.

Egyebek

Az elnökség emellett tájékoztatót hallgatott meg a lezárult turisztikai szezonról, valamint a KTI Programok alakulásáról, illetve döntött egy Életmentő Érdemérem odaítéléséről, valamint arról, hogy az OPSZ a tagjai sorába fogadja a Tiszaőrsi, a Dobogókői és a Máriahalmi Polgárőr Egyesületet. Ezekkel a szervezetekkel együtt, idén már 28 új egyesület lett tagja az Országos Polgárőr Szövetségnek.

Bakonyi Ágnes