Németh Tamás emléke örökre példa marad

2015.05.09

Munkássága, emberi magatartása ércnél is maradandóbban őrzi emlékét - hangsúlyozta Tollár Tibor vezér-őrnagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató Németh Tamás ezredes, Veszprém megyei katasztrófavédelmi igazgató temetésén a Felső temetőben szerdán.

Fotó: Penovác Károly

Hatalmas tömeg előtt, ünnepélyes gyászszertartás keretében helyezték örök nyugalomra Németh Tamás ezredest, aki április 26-án, 38 évesen motorbalesetben elhunyt. Utolsó útjára családján, kollégáin kívül elkísérte mások mellett a katasztrófavédelem, a rendőrség, a mentőszolgálat országos és megyei vezetése, Kovács Zoltán államtitkár és kormányhivatali elöljárók.

Fotó: Penovác Károly

- Ne a kérdéseket keressük, saját életünk értelmét kutassuk! Igaz, ezzel leginkább akkor szembesülünk, amikor szeretett halottunk sírjánál állunk megrendülten - szólt Dékány Árpád Sixtus, zirci apát, aki a szertartást vezette.

A zirci apát kiemelte továbbá, Németh Tamás szerénysége, lelkiismeretessége, helytállása, állhatatossága, odaadása értékes örökséget hagyott maga után. Dékány Árpád Sixtus felidézte az elhunyt gyermekkorát, amikor templomban ministrált, és már akkor kereste és befogadta az igaz értékeket. Ez a gondolkodás, életszemlélet - folytatta az apát - egész életében végigkísérte, gyermekét is erre nevelte, hivatása mellett nagy szeretettel szolgálta családját, odaadóan segítette bajtársait.

Fotó: Penovác Károly

- Munkájában az alázat, önzetlenség jellemezte. Környezetében megy tovább az élet, de az út sokkal nehezebb - fogalmazott, majd arról is beszélt, hogy Krisztus megvigasztal, erőt ad az embernek fájdalmában, a gyászban. Úgy vélte, Németh Tamás példája azt üzeni, hogy a maradandó érték örök érvényű ember és Krisztus előtt egyaránt.

- Szerényen, észrevétlenül lehullott egy csillag április 26-án - utalt a tragédiára Tollár Tibor vezérőrnagy. Németh Tamás pályáját követendő példának nevezte, amelyet a szorgalom, kitartás, szakmai felkészültség, emberség kísérte. Korszerű, együttműködő munkamódszerével, megfontolt döntéseivel kiegyensúlyozott fejlődést ért el a Veszprém megyei főigazgatóságon, ahol meglátta kollégái problémáit is, és mindig adott a véleményükre. Példamutató magatartású ember, népszerű, megbecsült vezető hírében állt. A belügyminiszter munkáját többször rangos elismerésekkel méltatta. Németh Tamás beosztott tűzoltóként kezdte a pályafutását, lépésről lépésre végigjárva a ranglétrát, megszerezte a szakterületre vonatkozó összes tudást és tapasztalatot, amelynek birtokában megyei igazgatóvá válhatott. Rajongott a motorozásért, szerette a "levegő ízét".

Fotó: Penovác Károly

Jó kedélyű ember volt, aki szívből tudott nevetni. A családján, ismerősein, kollégáin kívül egy kisfiút és a feleségét hagyta maga után. A Katasztrófavédelem Központi Zenekarától az Il Silenzio dallamai csendültek fel, amikor az ezredest örök nyugalomra helyezték a sírban, amit virágerdő borított. Este misén emlékeztek az elhunytra az apátságban.


Forrás:https://veol.hu