Önkéntesen a bűnmegelőzésért

2016.12.22

Idén Veszprém megye kiváló polgárőr egyesülete a Bándi Polgárőr Egyesület. Az elismerés kapcsán Hajdár Józsefet, az egyesület elnökét kérdeztük meg.

Hajdár József, aki egyben a Veszprém Megyei Polgárőr Szövetség járási koordinátora is, elmondta, a legjobb bűnmegelőző a lakosság. Ha az emberek vigyáznak értékeikre és figyelnek környezetükre, jelzik a szokásostól eltérő gyanús gépjárművek és személyek mozgását, az nagyban elősegíti a polgárőrök és a rendőrök munkáját. Felidézte, az egyesület 1997-ben alakult a bándi Német Nemzetiségi Iparos Egyesület kezdeményezésére.

1997-től 2000-ig Staub Emil elnöksége alatt a herendi egyesülettel közösen járőröztek. 2000-től már Hajdár József irányításával önállóan végzik a munkájukat, lakossági támogatással a kezdéshez autót és felszerelést vásároltak. 2008-ban nem történt bűncselekmény vagy szabálysértés a településen, ebben az évben nyerték el országos szinten Az Év Kiváló Polgárőr Egyesülete címet. 2010-től nyolc lovas polgárőr segíti munkájukat. Lovasaik hétvégeken, mikor hobbiból kilovagolnak, egyben szolgálatot is látnak el.

Több esetben jeleztek már a rendőrségnek falopással, orvvadászattal, illegális szemétlerakással vagy természetkárosítással kapcsolatban. 2012-ben robogókat nyertek pályázati úton, majd 2014-ben a jelenleg használt Skoda Yeti terepjárót nyerték pályázaton. Tavaly a sok szolgálat ellenére az ország szegényebb régióiból érkezett útépítők megkeserítették tevékenységüket, 16 esemény történt a faluban.

Az évértékelőn Dézsi János (jobbról), a Veszprém Megyei Polgár-őrségek Szövetségének elnöke adja át a díjat Hajdár Józsefnek, az egyesület elnökének. A bándi egyesületben 34 a taglétszám Fotó: polgárőrség

Elmondta azt is, hogy a kezdeti 27 tagból álló létszámuk idővel megfogyatkozott és 16-ra csökkent. Zömében a fiatalabb korosztályból csak tavaly és idén nyolc új taggal bővült a létszámuk, köszönhetően szerteágazó tevékenységüknek, valamint a toborzásnak. 2015-ben a polgármester, Steigerwald Zsolt is belépett soraikba, ő jobbára a körzeti megbízottal teljesít szolgálatot. Természetesen továbbra is szívesen fogadják a jelentkezéseket.

Az idei év kiemelkedően jónak mutatkozik két eseménnyel, melyeket később felderítettek. A szomszédos településekhez viszonyítva lényegesen kevesebb bűneset történik. Az eredmények nemcsak a polgárőri tevékenységnek köszönhetőek, a faluban kiépített térfigyelő kamerahálózat is nagyban hozzájárult. A rendőrséggel és a körzeti megbízottal, Kaszás Györggyel példaértékű a kapcsolatuk.

Sajnos a határvédelmi feladatok miatt sokat nélkülözik a körzeti megbízottat az utóbbi időben, de mindig jól együtt tudtak működni. A rendőrkapitányság kérésére sok esetben a megyeszékhelyen is látnak el szolgálatot. Együttműködésük sokirányú, kapcsolatban állnak az önkormányzattal, a gyermek- és családvédelmi szolgálattal, egyházzal, karitatív szervezetekkel, a vadásztársasággal, a postával.

A megyei szövetséggel kapcsolatuk jó, oktatásokon rendszeresen részt vesznek szép számmal. Az idő múlásával sajnos egyre nehezebb a vállalkozóktól és magánszemélyektől támogatáshoz jutniuk. Kiadásaik nagy részét fedezik pályázati forrásokból, illetve támogatók segítségével, ilyen mások mellett a Márkói Német Nemzetiségi Önkormányzat is, illetőleg Bánd önkormányzata.

A bándi egyesület 34 fővel dolgozik, akiknek életkora a tinédzsertől a nyugdíjas korosztályig terjed, valamint hét nő polgárőr is segíti munkájukat. Idei szolgálatban eltöltött óraszámuk megközelítheti a hétezeret.

Terveik közt szerepel a faluban a bűncselekmények és a szabálysértések minimális szinten tartása, a technikai eszközök fejlesztése, a kamerarendszer bővítése, további kapcsolatok építése a község nyugalma érdekében.

Forrás:https://veol.hu