Országos elismerést kapott a csopaki polgárőr

2021.06.12

A polgárőrség 30. születésnapja alkalmából beérkezett pályázatokból az egyetemi hallgatók, oktatók közül első díjban részesült Hodai Zoltán csopaki polgárőr, egyetemi adjunktus, a Pannon Egyetem oktatója.

Az elismeréseket Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) és Besenyei Lajos, a szövetség tudományos tanácsának elnöke adta át. - Szívesen készítettem el pályaművemet mint a Csopaki Polgárőr Egyesület tagja és persze - amit, ha akarnék sem tudnék levetkőzni - mint a Pannon Egyetem Mérnöki Karának oktatója - nyilatkozza a Naplónak Hodai Zoltán, aki a dolgozatát a pályázati cím és a pályázatban megfogalmazott iránymutatás alapján, az országos szervezet előzményeinek és elmúlt harminc évének átfogó vizsgálatával kezdte meg.

Számos forrás tanulmányozása nagyon sok hasznos és érdekes információt tartogatott számára, egy általa nem, vagy csupán hallomásból ismert korszakról. Szakirodalmakra alapozva tanulmányozta az Országos Polgárőr Szövetség megalakításának igényét alátámasztó közbiztonsági helyzetet, a rendszerváltozás okozta viszonyokra vonatkozó hatásait. A dolgozat első részében dolgozta fel Kopácsi Sándor életének és munkásságának főbb történéseit. Majd a polgárőrség szükségességét, létjogosultságát alátámasztó fejezetben a rendőrség rendszerváltozást megelőző helyzetének bemutatását foglalta össze.

Hodai Zoltán csopaki polgárőr, egyetemi adjunktus az oklevéllel Fotó: Szendi Péter

Ezekre építve az OPSZ 30 évének forrásokban és történésekben is bővelkedő történeti áttekintését végezte el, kiemelve a polgárőrség 30 év alatt kialakított kapcsolatrendszerét. A dolgozat zárásaként a polgárőrség jövőbeli szerepére, a jelent és a jövőt érintő stratégiai kihívására tért ki röviden.

Zoltán számára nagyon megtisztelő volt a díjátadót követő állófogadáson az elnökség figyelme, az értékes beszélgetések. - Túrós András sok érdekes történetet mesélt el munkásságáról, rendőrségi pályafutásáról. Jólesett, hogy Besenyei Lajos méltatta a pályamunkámat. Felvetette, hogy tanulmányom alkalmas a Polgárőr Akadémia tananyagába történő adaptációra. Beszélgetésünk során nagy egyetértés volt köztünk abban, hogy az OPSZ tagsága megérett a kutatásokhoz, pályázatokhoz, értékelésekhez és elemzésekhez kapcsolódó kutatómunkák és szellemi kihívások felvállalására - meséli büszkén Zoltán, aki eddig is, és ezután is büszkén vállalja a közösségben végzett szolgálatát.

Forrás:https://www.veol.hu/