Országosan is bizonyított Veszprém megye

2016.12.05

Megtartotta évértékelő gyűlését a Veszprém megyei polgárőrségek szövetsége. Az évértékelő gyűlésre december 2-án került sor a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság épületében délután 16 órakor.

A jelenlévőket Dülk József szervezési elnökhelyettes köszöntötte, Cseh Istvánt az OPSZ Etikai Bizottságának elnökét, Borbély Zoltán r. alezredes urat, rendőrségi főtanácsos rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes ügyrendben meghatározott helyettesét, Miskolci Tibor tü. ezredes urat a Veszprém megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató helyettesét, Némedi Lajos urat, Veszprém város alpolgármesterét, valamint a Rendőrkapitányságok képviseletében megjelent rendőrkapitány urakat, majd ismertette a napirendi pontokat. Ezt követően egy perces tiszteletadással emlékeztek meg a megyében elhunyt polgárőr társainkra.

Elsőként Dézsi János a Veszprém megyei polgárőr szövetségek elnöke ismertette az idei évben történt eseményeket és eredményeket. Elmondta, hogy ez az év nagyon megviselte az egész megyei szövetséget, hiszen áprilisban elvesztették elnöküket Kovács Imrét, aki tragikus hirtelenséggel elhunyt. Sajnos ez a tragédia az egész éves elkészített tervezetet keresztül húzta, és újabb nagy döntést kellett hozni a megye polgárőreinek, hiszen elnököt és elnökségi tagokat kellett választaniuk. Szerencsére az új elnökség megválasztása után a megye polgárőrei , szervezetten és egységesen tevékenykednek. Megköszönte a rendőrségtől kapott sok segítséget, és tájékoztatott arról, hogy a megyei szövetség az OPSZ központi programjaiban továbbra is részt vesz. A megyei elnök büszkén számolt be a megyei polgárőrök éves munkájáról, és elmondta , hogy jó a kapcsolat az Országos Polgárőr szövetséggel és a megyei polgárőrök között.

Ezt követte Borbély Zoltán r. alezredes , rendőrségi főtanácsos beszéde, amiben a lakosság és a rendőri állomány nevében megköszönte a megye polgárőreinek a közösen töltött szolgálati órákat, és kiemelte, hogy Veszprém megyében nincs közbiztonság polgárőrség nélkül. Elmondta, hogy ez az év volt a legsikeresebb az idegenforgalmi időszakban, hiszen a bűncselekmények száma jelentősen csökkent.

A folytatásban Némedi Lajos urat, Veszprém város alpolgármesterét hallhatták a jelenlévők, aki Veszprém megye valamennyi polgára nevében köszönte meg a polgárőrök munkáját. Örömmel számolt be arról, hogy Veszprémben élni jó, hiszen a közbiztonság a polgárőröknek és a rendőri munkának köszönhetően kiváló.

A következő felszólaló Cseh Istvánt az OPSZ Etikai Bizottságának elnöke volt, aki tolmácsolta dr.Túrós András az OPSZ elnökének dicséretét és köszönetét az éves munkáért. Elmondta, hogy sikeres volt az év a megye polgárőreinek, de nem szabad megfeledkezni arról, hogy volt azért itt is kellemetlenség, hiszen az egyik veszprémi egyesület megszűnt, ami sajnos egy emberi meggondolatlanságnak köszönhető. Arra kért mindenki, hogy lehetőleg senki ne essen bele ugyanebbe a hibába, mert minden polgárőrre szükség van. Természetesen minden felszólaló a beszéde végén megköszönte a hozzátartozóknak a türelmet és kitartást, és mindenkinek" Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag Boldog Új Évet" kívántak.

A beszédek után az elismerések átadására került sor ami a következő képen alakult.

A Veszprém megyei Polgárőr Szövetség Elnökségének javaslata alapján az OPSZ:

Polgárőr Érdemkereszt arany fokozatát adományozza:

 • Dr. Ipsits Csaba r. ezredes úrnak, a Veszprémi Rendőrkapitányság vezetőjének"A Nagyvárosi Bűnmegelőzési Program" során végezett önzetlen munkája elismeréseként.

Kiemelkedő polgárőr tevékenységük elismeréseként, egyesületük és a megyei szövetségben végzett eredményes munkájukért:

 • Tamás Dánielnek a Szentgáli Polgárőr Egyesület Elnökének
 • Salgó Bélának az Alsóőrsi Polgárőr Egyesület Titkárának

Polgárőr Érdemkereszt ezüst fokozatát adományozza:

 • Nyemcsok Györgynének Almádi Járás Megbízott Koordinátornak
 • Fillér Józsefnek Nagyesztergári Polgárőr Egyesület alapító tagja
 • Blága Sándornak Balatonfűzfő Polgárőr Egyesület tagja

Polgárőr Érdemkereszt bronz fokozatát adományozza

 • Józsa Gábor Tamásnak Ősi Egyesület elnöke, valamint a megbízott várpalotai járási koordinátorának.
 • Farkas Imrének Tüskevár Polgárőr Egyesület tagjának
 • Nagy Lászlónak Sümegprága Polgárőr Egyesület tagjának

A Veszprém Megyei Polgárőr Szövetség Elnöksége a 2016. évben végzett sokoldalú aktív munkájuk elismeréseként:

Az "Év Veszprém Megye Polgárőr Egyesülete" címet adományozza

 • Bánd Polgárőr Egyesület tagsága részére

Az elismerést, Hajdár József az egyesület elnöke veszi át.

Az egyesület 1997-ben alakult, azóta folyamatos fejlődésen ment keresztül. 1997-2000-ig a Herendi egyesülettel közösen járőröztek. 2000-től már Hajdár József irányításával, lakossági támogatással gépjárművet, és felszerelést vásároltak, így már önállóan végezték az önként vállalt munkájukat, a lakosság szubjektív biztonság érzetének javítása érdekében. 2008-ban semmi bűncselekmény, vagy szabálysértés nem történt. Ebben az évben az Országos Polgárőr Szövetség az "Év Polgárőr Egyesülete" címet adományozta az egyesületnek. Majd, 2010-től nyolc Lovas Polgárőr is segíti a munkájukat. 2012-ben a helyi közösség két robogóval támogatta meg az egyesületet, Majd 2014-ben a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt Falugondnoki Gépjármű beszerzési pályázaton nyert, Skoda Yeti gépjárművel, felújult a gépkocsi parkjuk. A 2015 évben a sok szolgálat ellenére, 16 esemény történt. A fokozottabb jelenlétnek, közterületi szolgálatnak, s-a Körzeti megbízottal megnövelt óraszámnak köszönhetően, a mai napig két felderített, esemény történt. Együttműködésük sokirányú, úgy az Egyházzal, a karitatív szervekkel, Gyermekvédelmi és Családsegítő szolgálattal, a VERGA Erdészettel, a helyi Vadásztársasággal, valamint a Magyar Postával.

Jelenleg 34 fővel, az idei évi óraszámuk várhatóan megközelíti a 7000 órát, ami havi átlag kb. 16 óra /főre jön ki. A Veszprém Megyei Polgárőr Szövetség Elnöksége nevében gratulálunk az önzetlen áldozatos munkájukhoz.

"Év Veszprém Megye Polgárőre" címet adományozza

 • Sütő Árpádnak Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület tagjának.

A megye polgárőreinek kiemelkedő munkájuk elismeréseként, a járási koordinátorok, és az egyesületi elnökök javaslata alapján, valamint az elnökség határozata alapján:

Szent László plakettet adományozza:

 • Szűcs Erika c. r. alezredes asszonynak , Veszprém Város Rendőrkapitányság Hivatal Vezetőjének, a Nagyvárosi Bűnmegelőzési Konferencia során nyújtott, kiemelkedő tevékenységéért.
 • Szőke Veronika Veszprém Dózsa város Egyesület
 • Magas Géza Ajka Polgárőr Egyesület elnökének
 • Somogyiné Nagy Gizella Devecser Polgárőr Egyesület
 • Gárdos László r. főtörzsm. Zirci Rendőrőrs KMB
 • Galgóczy Imre Zalahaláp Polgárőr Egyesület
 • Kutler Anita Balatonkenese Polgárőr Egyesület
 • Kutler Thery Balatonkenese Polgárőr Egyesület

A Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság Vezetése, a Rendőrséggel közös aktív szolgálat elismeréseként, a rendőrkapitányságok javaslata alapján

Dicséretben részesíti és a Szent György plakettet adományoz:

 • Horváth Iván Városlődi Polgárőr Egyesület
 • Ónodi Sándor Kamond Polgárőr Egyesület
 • Barcza László Pápai Polgárőr Egyesület
 • Papp Sándor Gyulakeszi Polgárőr Egyesület
 • Thail Tamás Sümegi Polgárőr Egyesület
 • Leiner Norbert Ösküi Polgárőr Egyesület
 • Szilágyi Norbert Gyulafirátóti Polgárőr Egyesület
 • György Tibor Bakonynána Polgárőr Egyesület

Gratulálunk mindenkinek az elismerésekhez, és további sok sikert kívánunk a munkájukhoz.

Kapcsolódó videó:

Nagy Zoltán