PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!

2023.03.28

Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége, az Országos Polgárőr Szövetség Tudományos Tanácsa és a Magyar Rendészet Tudományi Társaság Közbiztonsági Tagozata pályázatot ír ki a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény (Pőtv.) hatása a bűnmegelőzésre, és a polgárőrség működésére címmel.

A pályaművek kidolgozása során az alábbi szempontrendszer figyelembevételét javasoljuk:

  • A Pőtv. hatása a bűnmegelőzésre, a polgárőrség szervezeti működésére, feladatrendszerére, a ténylegesen ellátott feladatok összehangja a jogi szabályozással;
  • A Pőtv. hatályba lépése óta megjelent újszerű technikai eszközök alkalmazásának gyakorlati lehetőségei, szükségessége a polgárőr szolgálatban, a jogi szabályozás hiányosságai, ellentmondásai;
  • A polgárőr szervezetek státuszának, jogállásának aktuális kérdései az állampolgári bizalom erősítését szolgáló jogszabályi változások szükségessége, a hatályos szabályozás ellenmondásai;
  • Javaslatok a Pőtv. módosítására.

A Pályaművek komplexitásában átfoghatják a javasolt szempontrendszer egészét, de nem kizárt egy-egy ajánlott szempont önálló pályázatként való benyújtása sem.

A pályázaton a pályázók két kategóriában indulhatnak.

I. Kategória

Polgárőrök (Az I. kategóriában nem nyújthatnak be pályázatot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem polgárai akkor sem, ha egyébként polgárőrök)

II. Kategória

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem polgárai

Formai követelmények

A pályamű terjedelme 15.000 – 40.000 karakter legyen szóközökkel együtt;

Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret

Felhasznált forrásokat kérjük lábjegyzetben meghivatkozni, illetve a pályamunka végén felhasznált szakirodalomként feltüntetni az alábbi adatok megadásával: Szerző neve; a felhasznált mű címe (továbbá, gyűjteményes műben történő megjelenés esetén a gyűjtemény címe, szerkesztője, folyóiratban történő megjelenés esetén a folyóirat címe, és az adott lapszám); megjelenés helye; ideje

Bírálati szempontok

Mennyire illeszkedik a pályamű a javasolt szempontrendszerhez;

A téma aktualitása, eredetisége;

Pályamunkában szereplő javaslatok, felvetések kidolgozottságának színvonala;

A pályamunka eredményeinek gyakorlati hasznosíthatósága.

Díjak mind a két kategóriában:

I. helyezett: Elismerő oklevél, 80.000,-Ft (nettó) pénzdíjazás

II. helyezett: Elismerő oklevél, 60.000,-Ft (nettó) pénzdíjazás

III. helyezett: Elismerő oklevél, 40.000,-Ft (nettó) pénzdíjazás

A legjobb pályamunkáknak publikációs lehetőséget biztosítunk az MRTT Közbiztonsági Szemle című folyóiratban.

Bíráló Bizottság elnöke: Prof. Dr.h.c.mult. Dr. Besenyei Lajos, az OPSZ TT Elnöke

Tagjai: Dr. Major Róbert r. ezredes, az MRTT Közbiztonsági Tagozat elnöke,

Szabó Zoltán, az OPSZ szakmai elnökhelyettese,

Dr. Tóth Gábor, az OPSZ igazgatási alelnöke

A pályázatot elektronikus úton a titkarsag@opsz.hu e-mail címre kell benyújtani 2023. április 17-ig.

Budapest, 2023.

Prof. Dr.h.c.mult. Dr. Besenyei Lajos Dr. Major Róbert r. ezredes

Dr. Túrós András