Polgárőr biztosítás

2014.08.12

A következőkben a SIGNAL Biztosító Zrt. "Polgárőr biztosítás" ajánlatát ismerhetitek meg.

Tisztelt Polgárőrök!


A következőkben a SIGNAL Biztosító Zrt. "Polgárőr biztosítás" ajánlatát ismerhetitek meg.

A biztosítás hatálya:

a biztosítási fedezet csak a polgárőri feladatok ellátásának ideje, de csak a szolgálattal összefüggő tevékenység során felmerült balesetkre terjed ki.

A szolgálati idő 16.00 - 06.00. Az ettől eltérő időpontokra (pl. rendezvénybiztosítás, akció) a kockázatviselés csak abban az esetben terjed ki, ha a Polgárőrség a Szolgálati naplóval, illetve eseménynaplóval azt igazolja.

Biztosítási szolgáltatások: Biztosítási összegek (Ft)

1. változat 2. változat 3. változat 4. változat

(S1610) (S1610) (S1620) (S1620)

Baleseti halál 300.000.- 300.000.- 300.000.- 300.000.-

Baleseti rokkantság 500.000.- 500.000.- 500.000.- 500.000.-

Baleseti kórházi napidíj 1.000.-/nap 1.000.-/nap 1.000.-/nap 1.000.-/nap

Azonnali szolgáltatás

- csonttörés 10.000.- 10.000.- 10.000.- 10.000.-

- egyéb súlyos sérülés 50.000.- 50.000.- 50.000.- 50.000.-

Baleseti műtéti térítés - 45.000.- - 45.000.-

Biztosítás éves díja 1 főre 3.572.- Ft/fő 4.678.- Ft/fő 4.504.- Ft/fő 5.610.- Ft/fő

A 3. és 4. változatnál (módozat: S1620) az "Azonnali szolgáltatás" keretében - eltérve a csonttörések vagy egyéb súlyos sérülések esetén nyújtandó azonnali szolgáltatás Kiegészítő Biztosítási Feltételek 1. pontjától - az ujj-, lábujjcsont és az orrcsonttörésekre is kiterjed a biztosítási fedezet.

Somos János
üzleti igazgató

0620/365-6970