Szakmai képzés Kolontáron

2019.04.03

Kolontáron tartotta a Veszprém Megyei Polgárőr Szövetség -Nyugati Régió polgárőreinek a szakmai továbbképzését.

Borbély Zoltán alezredes, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság közrendvédelmi osztályvezetője, a Veszprém Megyei Polgárőr Szövetség szakmai alelnöke köszöntötte a megjelent polgárőröket. Ismertette a 2019 es év szakmai programját, kiemelve a Te- Szedd akciót és a parlagfű mentesítést. A szervezetek, amelyek stratégiai partnerek egymásnak, napi kapcsolatban állnak és ezért is jó az együttműködés. Ma már hivatalosan is elismert és a legmagasabb szinteken megfogalmazódott, hogy a Polgárőrség a Rendőrség első számú stratégiai partnere, szerves részét képezi a hivatásos bűnmegelőzési tevékenységnek, közös szolgálatokat látnak el, közös programokat dolgoznak ki.
Tili Károly Kolontár község polgármestere elismerését fejezte ki, hogy a polgárőrök szabadidejüket nem csak a közbiztonság fenntartására áldozzák, hanem szakmai tudásukat ilyen képzéseken fejlesztik. Magyarországon a katasztrófavédelmi szervezet olyan intézmény, amely a tűz- és baleseteknél, katasztrófahelyzetekben és más, korunkat jellemző veszélyhelyzetekben az állampolgárok és javaik védelme érdekében fellép, és a társadalom legszélesebb körének bevonásával végzi elhivatott feladatát. Az Ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség részéről Jáger Zoltán tűzoltó ezredes, polgári védelmi felügyelő ismertette a katasztrófavédelmi alapismereteket,a Katasztrófavédelem felépítését,működését és a lakosságvédelemmel kapcsolatos feladatokat. Legfontosabb feladatnak a megelőzést tartja, hiszen a veszélyhelyzetekre legtöbb esetben fel lehet készülni. A megelőzési tevékenységgel összefüggő feladatokat is ismertette. Elsődleges cél a települések valós veszélyeztetettségén alapuló rendszeres kockázatértékelés és katasztrófavédelmi osztályba sorolása, a lakosság sebezhetőségére összpontosító veszély elhárítási tervezés.

Molcsán András az Ajkai Mentőállomás vezetője és Bakos Ferenc mentőtiszt az elsősegélynyújtás legfontosabb tudnivalóit és technikáit ismertették. Az előadók kettő csoportra osztották a résztvevőket, hogy gyakorlati ismereteket szerezhessenek az eszközök segítségével. A leggyakrabban előforduló eseteknél, mint például az ájulás, félrenyelés, fuldoklás, égési sérülések, alacsony vagy magas vércukorszintnél, újraélesztésnél használt életmentő gyakorlatok elsajátítása életet menthet.
Szalai Roland Pénzügyőr őrnagy a Nemzeti Adó-és Vámhivatal munkatársa ismertette a fémkereskedelem szabályait. Magánszemélyek esetében a fémek tárolását, raktározását feltételekhez kötik, ezáltal megakadályozzák, hogy illegálisan szerzett fémet tartsanak maguknál. Szigorodtak továbbá a fémkereskedelmi tevékenység engedélyezésének feltételei is, a napi és havi jelentés bővítésével pedig átláthatóbbá vált a rendszer. Természetes személy tulajdonában vagy használatában álló ingatlanon legfeljebb három köbméter, egyértelműen az ingatlanon termelt, engedélyköteles fém tárolható.

A fémtörvénynek köszönhetően jelentősen csökkentek a lopások, ennek köszönhetően a balesetek. A rendészet feladatköréhez tartozik még a piacok ellenőrzése, hamis termékek felkutatása, hulladékgazdálkodás, vám és jövedéki eljárások, környezetvédelmi termékdíjjal és a regisztrációs adóval kapcsolatos adóztatási és ellenőrzési feladatok.
Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Alosztálya , ismertebb nevén a MEKTA, rendőrei, Németh Zsolt törzsőrmester és Lukács János zászlós intézkedés taktikai bemutatót tartottak a szabályos és biztonságos intézkedésről.
Feladatuk még a rendőrség személyi állományának kiképzése. Az állomány többek között, fegyverrel való mozgást, beépített területen történő harcászatot, testi kényszert, bilincselést és sok egyéb erőszakos bűncselekmény elkövetésekkor előforduló szituációra készülnek fel és készítenek fel. Ezen gyakorlatok célja a rendőrök felkészítése a fizikai és mentális stressz alatt végzett valósághű szituációkra.


Felhívták a polgárőrök figyelmét, hogy jogellenes cselekménynél mindig kérjenek segítséget. Bakos András rendőr Alezredes Úr a Devecseri Rendőrőrs vezetője ismertette a 2018-as év eseményeit, statisztikáját, egyben kiemelte, hogy csökkent a jogellenes bűncselekmények száma, ez köszönhető a rendőrség és a polgárőrség jó együttműködésének. Javult a nyomozás eredményessége gyorsabb lett az ügyfeldolgozás, megmaradt és tovább erősödött az együttműködés az ügyészséggel, bírósággal, járási hivatalokkal, önkormányzatokkal, és polgárőrséggel. A megelőzési tevékenység és a lakosság biztonságérzetének növelése legfontosabb, ennek érdekében fokozott szolgálatot látnak el a rendőreink. A hivatalos szervekkel együtt készülünk fel az idei esztendő rendezvényeire.

Kristóf János a Veszprém Megyei Polgárőr Szövetség Elnök helyettese megköszönte az előadóknak a szakmai továbbképzést, a polgárőröknek a részvételt. Reményét fejezte ki aziránt, hogy a képzés alkalmával hasznos információkhoz jutottak.
A gyakorlatban mindez azt jelenti, hogy a polgárőrök a lakosság legszélesebb rétegeivel kerülnek kapcsolatba, sokszor kiélezett helyzetekben kell intézkedniük, tudatában kell lenniük cselekvésük lehetőségeivel és korlátaival.
Egy-egy jó szándékú, de szakszerűtlen intézkedés óriási károkat okozhat a polgárőrség egésze számára.
A polgárőrök szakmai felkészültségére ennek a ténynek rendkívül komoly kihatása van, pontosabban: nagyon komoly követelményeket támaszt aziránt, hogy a rendőrökkel együtt szolgálatot teljesítő polgárőrnek tisztában kell lenni szakmai feladataival, kötelességével, tennivalóival. Ha ez nem így lenne, komoly akadályozó tényezője lenne az eredményes munkának. A jövőben szeretnénk további képzéseket szervezni tematikus formában.


További sok, eseménytelen szolgálatot kívánt polgárőrtársainak.