Támogatás igénylése a lovas szolgálatot adó polgárőr szervezetek részére

2023.05.18

Az Országos Polgárőr Szövetség pályázatot ír ki lovas polgárőri tevékenységet végző tagegyesületek számára, 2023. évre biztosított, vissza nem térítendő támogatás igénybevételére. A támogatás nyújtására – az adminisztratív terhek csökkentése érdekében – a megyei területi polgárőr szervezetek által a tagszervezeti egyesületeknek nyújtott működési támogatások szerződéses mellékleteként kerül sor.

A pályázathoz rendelkezésre álló összeg: 10 millió forint.

Finanszírozás jellege: Előfinanszírozott. Az adott feltételeknek megfelelő tagszervezeti polgárőr egyesület támogatásának minimum összege 60.000,- forint, maximum összege 300.000, – forint lehet. A Kedvezményezett a Támogatást a 2023. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakban felmerült és igazolt, pénzügyileg teljesített költségekre használhatja fel.

A támogatás alanya az a polgárőr tagszervezeti egyesület lehet, amely a megyei területi polgárőr szervezetek által működésre kiírt támogatási szerződési feltéteket teljesíti, és

 • tagja az OPSZ Lovas Tagozatának, az OPSZ Szolgálati Szabályzat 1. függelék 1.1.pontja szerinti min. portyaszolgálati vizsgával rendelkező lovas tagja(i)vannak.
  • TÁMOGATÁSI KÉRELEMBEN vállalja, hogy (minimum 120 óra/ló) lovas szolgálatot lát el.
  • Vállalási nyilatkozat: hogy éves viszonylatban a támogatni kért lovak számával arányosan évi minimum 120 óra/ló szolgálatot lát el (pl.: 2 lónál évi minimum 240 óra, 10 lónál évi minimum 1200 óra)
  • FELHASZNÁLÁSI TERVET nyújt be, és a megítélt összeget azokra a formaruhákra, eszközökre, takarmányra, stb. költi, amelyeket előzetesen megjelölt és a Tagozat jóváhagyott. Az elszámolást a felhasználási tervben foglaltak alapján teljesíti.

Mellékleteként az alább meghatározott okmányokat elektronikusan becsatolja:

 1. A ló-útlevelek fedőlapja, a tulajdonos nevét, a fertőző kevésvérűség és
  takonykór negatív labor eredményét igazoló oldalai másolatát.
 2. A személyes adatok kezeléshez hozzájáruló nyilatkozatok (polgárőrök és
  lótulajdonosok részéről).
 3. Amennyiben a ló nem az egyesület tulajdona: a ló használatának
  engedélyezését tartalmazó megállapodások másolatát.

Az adminisztrációs terhek könnyítése érdekében, amely egyesületek a korábbi években a mellékleteket szabályszerűen csatolták, azoknak csak az új tagokra, lovakra vonatkozó mellékleteket szükséges csatolniuk!

A Tagozat hiánypótlásra hívja fel azokat az egyesületeket, amelyek esetében a rendszerében rendelkezésre álló fenti dokumentációt hiányosnak találja.

Minden hónap 10. napjáig a megadott, lovas egyesületeknek kiküldött linken teliesítsen statisztikai adatszolgáltatást. Azaz jelentse le, hogy az aktuális hónapban hány óra lovas szolgálatot teljesített.

Támogatási igény benyújtásának határideje: 2023. június hó 01. napja! Hiánypótlásra legfeljebb 2023.június 15. napjáig kerülhet sor, ezt követően a bírálat az időszerűen rendelkezésre álló adatok alapján történik meg. A rövid határidőt a támogatás mihamarabbi folyósítása teszi szükségessé.

A támogatási igény benyújtása módja: elektronikusan szükséges benyújtani:

 • Elektronikus úton: az opszlovas.gazdasag@gmail.com címre
  Tárgyban: "TÁMOGATÁS IGÉNYLÉS – EGYESÜLET NÉV, TELEPÜLÉS NÉV".

Benyújtandó: TÁMOGATÁSI KÉRELEM, valamint a FELHASZNÁLÁSI TERV

Tájékoztatom, hogy a szerződéskötéshez szükségesek lesznek a következő mellékletek:

 1. OBH kivonat
 2. Aláírási címpéldány hiteles másolata
 3. KOMA vagy 0-s igazolás
 4. Áfa nyilatkozat
 5. Összeférhetetlenségi, + adatváltozási nyilatkozat.
 6. Felhatalmazó levél

Az igények elbírálásának módja:

A támogatás elbírálására jogosult: az OPSZ Elnöksége, amelynek döntését a Lovas Tagozat javaslati formában készíti elő 2023. június 20-ig. Ennek során a Lovas Tagozat az igényt benyújtó egyesületek tényleges tevékenységének ellenőrzése érdekében felveszi a kapcsolatot a polgárőr területi szervek elnökeivel.

A támogatás felhasználásáról:

Amennyiben a polgárőr szolgálatot ellátó ló nem polgárőr szervezet tulajdonában áll, a ló tartása csak akkor támogatható a polgárőr egyesület részéről, amennyiben az adott ló éves szinten legalább 120 óra szolgálatot teljesít!

A magán tulajdonban álló lovakra adható természetbeni támogatás értéke nem haladhatja meg az évi 60.000,- forintot. A ló tulajdonosának aláírásával kell igazolnia, hogy az adott lóra milyen értékű hozzájárulást vett át (pl. 2 körbála szénát, vagy 5 mázsa zabot, stb.)

A támogatás felhasználható különösen az alábbi sorrendben:

 • lovas polgárőr formaruházat
  • ló felszerelések (minden olyan eszköz, ami kifejezetten a lóhoz kötött használati tárgy) pl.
  kantár, zabla,- polgárőrség egyen forma nyeregalátétje, mely támogatottan szerezhető be,-nyereg, ínvédő, takarók, stb.
  • lovas felszerelések (a polgárőr formaruházaton kívül, minden olyan speciálisan lovas
  ruházati termék és egyéb biztonsági felszerelés, ami a lovas személyéhez köthető) pl.
  gerincvédő, lábszárvédő, lovas nadrág, kobak, fényvisszaverő felszerelések, stb.
  • takarmányok. almok, bértartás költsége, nyalósó, vitaminok,
  • patkolás, körmölés költsége,
  • kötelező vérvétel, oltások költsége, féreghajtás költsége, egyéb állatorvosi költségek,
  • lóápolási felszerelések,
  • lószállító eszköz /abban az esetben, ha a bejárt terület nagysága és jellege, illetve a lovas
  polgárőr csoport létszáma, aktivitása és a vállalt szolgálati óraszám is ezt indokolja/
 • egyesületek lovas szolgálati működési költségeire, kiküldetési rendelvény szerint

Nem fordítható a támogatás összege:
• formaruha esetében azokra a polgárőrökre, akik már kaptak OPSZ támogatásból (közpénzből) a formaruha katalógus 36-38. oldalán található lovas formaruházatból
• polgárőrségre nem jellegzetes, nagy értékű, egyedi méretezésű, személyes használatú tárgyakra (pl. b bőr teljes chapsek, a Tagozat által tiltott ló- és lovasfelszerelésekre.
• ló vásárlására.

Beszámolási kötelezettség:

A Kedvezményezett a Támogatás felhasználásáról beszámolót készít, mely szakmai beszámolóból és pénzügyi elszámolásból áll (a továbbiakban: "Beszámoló"). A Kedvezményezett 2023. december 31-ig a teljes Beszámolót a szerződést kötő Országos Polgárőr Szövetség címére postai úton, valamint a szakmai beszámolót – elektronikus formában – az OPSZ Lovas Tagozatának is megküldi az opszlovas.gazdasag@gmail.com címre. A szakmai beszámolót az OPSZ Lovas Tagozat elnöksége véleményezi, értékeli, erről az Országos Polgárőr Szövetséget közvetlenül, elektronikus formában tájékoztatja. A Beszámoló a fenti határidő előtt is benyújtható.

Legénd, 2023. április 27. napján

Dr. Radácsné Reszegi Rita s.k.
Lovas Tagozat elnök