Támogatások és elismerések feltételei

2012.03.01

A Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége Elnökségének 11/2011. számú határozata.

Az az egyesület amelyik:

- nem vesz részt a szövetség által szervezett, közbiztonsági, környezetvédelmi, idős emberek védelmét megcélzó, karitatív, stb, akciókban,

- nem képviselteti magát a rendőrséggel közös szolgálatvezénylésen,

- nem működik együtt a régiófelelősökkel és a Szövetséggel,

- tagdíjfizetést elmulasztja,

- nem tart rendes közgyűlést,

- nem vesz részt a szövetség közgyűlésén,

- nem vesz részt a régió, vagy a szövetség által szervezett képzésen,

- nem támogatja az OPSZ és a megyei szövetség útmutatásainak megvalósítását,

- tájékoztatási kötelezettségét elmulasztja

azok tagjai nem terjeszthetők fel elismerésre.

A határozatot a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége elnöksége 8 igen 0 nem 0 tartózkodott szavazattal elfogadta.


Ahatározat 2011. 12. 01. napján lép életbe.

A Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetségének

12/2011. számú határozata

A Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége által a központi költségvetésből elosztásra kerülő támogatásban csak az az egyesület vehet részt aki:

- aki részt vesz a megyei szövetség által szervezett közbiztonsági, környezetvédelmi, idős emberek védelmét célzó, karitatív, stb, akciókban,

- képviselteti magát a rendőrséggel közös szolgálatokban,

- együttműködik a régiófelelőssel, és a megyei szövetséggel,

- a tagdíjat időben befizeti,

- rendes közgyűléseit megtartja,

- részt vesz a megyei szövetség közgyűlésén,

- részt vesz a régió, vagy a megyei szövetség által szervezett képzéseken,

- elfogadja és támogatja az OPSZ és a megyei szövetség útmutatásait,

- tájékoztatásadási kötelezettségét teljesíti.

A határozatot a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége elnöksége 8 igen 0 nem 0 tartózkodott szavazattal elfogadta.

A határozat 2011. 12. 01. napján lép életbe.