Tisztújító küldött gyűlés Herenden 2023

2023.04.22

Megtartotta szokásos évi tisztújító küldött gyűlését a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége 2023. 04. 22-én szombaton.

Valente József köszöntötte a jelenlévőket, Cseh Lászlót az OPSZ mb. közlekedési alelnökét, a Baranya Vármegyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége elnökét, Suszter Tamás rendőr ezredes Urat, a Veszprém Vármegyei Rendőr Főkapitányság Bűnügyi Rendőrfőkapitány helyettesét, Rauch József tűzoltó alezredes Urat, a Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjét, Pálinkás Roland urat, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságának elnökét, Kovács Zoltán Országgyűlési képviselő urat, továbbá a megjelent városi Rendőrkapitányokat és Őrsparancsnokokat.

A közgyűlés elején, egy perces néma felállással emlékeztek meg elhunyt polgárőr társaikról a meghívott polgárőrök és vendégek, majd a napirendi pontok ismertetése következett.

Elsőként a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetség Elnökség szakmai beszámolóját ismertette Mezei József a VeMPSZ elnöke. Beszédében a jelenlévők hallhatták ez elmúlt évben megtartott oktatásokat, rendezvényeket és egyéb elvégzett polgárőr feladatokat.

Elmondta, hogy a kitűzött célok reálisak voltak így a tervezett feladatok sikeresek. Sajnos vannak olyan egyesületek, akik működése veszélybe került őket támogatni kell viszont nagyon fontos lenne a polgárőrség fiatalítása is.

Ezt követően VeMPSZ 2023. évi költségvetésének ismertetése következett, amit szintén Mezei József ismertetett a jelenlévőkkel.

A harmadik napirendi pontban a Felügyelő Bizottság beszámolója következett, amit Balogh Csaba a FEB elnöke mondott el. Ezt a beszámolót a küldöttek nem fogadták el és visszahívták a FEB tagjait, majd új FEB tagokat és elnököt választottak.

Az alapszabályt is módosítani kell hiszen a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége neve Veszprém Vármegyei Polgárőrségek Szövetsége lett, aminek a rövidítése VeVPSZ.

Ezt követően a meghívott vendégek hozzászólásai következtek, elsőként Suszter Tamás rendőr ezredes a Veszprém Vármegyei Rendőr Főkapitányság Bűnügyi Rendőrfőkapitány-helyettese tolmácsolta, Dékány Balázs rendőr ezredes Rendőrfőkapitány úr üdvözletét és köszönetét. Suszter Tamás rendőr ezredes megköszönte a polgárőrök munkáját és elmondta, hogy a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság továbbra is stratégiai partnerként tekint a polgárőrségre és amiben tudja támogatja munkájukat.

 Folytatásban Rauch József tűzoltó alezredes köszöntötte a jelenlévőket és köszönte meg a polgárőrök munkáját. Beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy önkéntes tűzoltó szervezet ként, plusz támogatásokat tudnak szerezni az egyesületek ezért mindenkit erre buzdít.

Az OPSZ megbízásából Cseh László az OPSZ mb. közlekedési alelnöke, Dr. Túrós András az OPSZ elnökének az üdvözletét és elismerő szavait tolmácsolta, az elvégzett munkáért. Beszédében elmondta, hogy a rendezvények biztosítása mellett, ne felejtsük el a polgárőrség alap tevékenységét, ami az egyesületek helyi területére vonatkozik és a közbiztonság fenntartása a lényeg. Fontosnak tartja, hogy a polgárőröket lássák a közterületen, hiszen ez egy visszatartó erő az esetleges bűncselekmény elkövetői számára. Kiemelte azt, hogy a fiatalítani kell a polgárőrséget éppen ezért ahol van ifjú polgárőr azt olyan feladattal kell ellátni, ami után kedvet kapjon és az egyesületnél maradjon.

A beszédek után már csak az elismerések átadása volt hátra, ami a következő képen alakult.

A Veszprém megyei Polgárőr Szövetség Elnökségének javaslata alapján az OPSZ:

Polgárőr Érdemkereszt arany fokozatát adományozza:

  • Takács Béla Vilonya Polgárőr egyesület, járási koordinátornak.

Polgárőr Érdemkereszt ezüst fokozatát adományozza:

  • Farkas Imre Tüskevár Polgárőr egyesület tagjának.

Polgárőr Érdemkereszt bronz fokozatát adományozza:

  • Kis-Galiné Orbán Edit Zánka Polgárőr egyesület tagjának.

A Veszprém Megyei Polgárőr Szövetség elnöksége a 2014 évben alapította a Szent László plakettet. A megye polgárőrségének munkájában kiemelkedő teljesítés elismerésére, járási koordinátorok és az egyesületi elnökök javaslata alapján az elnökség határozata alapján:

Szent László plakettet adományozza:

1. Sztána Lászlóné Papkeszi

2. Tóth Zsolt Felsőörs

3. Ács József Noszlop

4. Mód Lajosné Pusztamiske

5. Kollos Lóránd Csopak

6. Bokodi Béla Vinár

7. Karácsony József Pápa

8. Éri Andrea Csabrendek

9. Rauk József Ábrahámhegy

10. Tóth János Zalahaláp

11. Varga Zoltán Inota

12. Molnárné Sárközi Zsuzsanna Tótvázsony

13. Szajp László Dudar

A Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Ügyvezetője és az OPSZ Elnöke a Közlekedésbiztonság területén elért kimagasló polgárőr tevékenysége elismeréseként dicsérő oklevélben részesíti Borsos László polgárőrt a Takácsi PE elnökét, valamint Szövérfi Zoltán polgárőrt a Devecseri PE elnökét.

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője a rendőrséggel közös aktív szolgálat elismeréseként, a rendőrkapitányságok javaslata alapján

Dicséretben részesíti és a Szent György plakettet adományozza:

1. Dülk Anita Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége

2. Antal János Öcs PE

3. Tóth Károly Csögle PE

4. Simon Róbert Lovas PE

5. Pap Zoltán Litér PE

6. Borsodi László Takácsi PE

7. Németh Stella r. őrm. Badacsonytomaj PE

8. Samu László Zalahaláp PE

9. Boncz Ferenc Vilonya PE

10. Fekete Attila Tibor Nagyesztergár PE

11. Lampert Dezső Gyulafirátót PE

Veszprém Vármegyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a város közbiztonsága érdekében végzett kiemelkedő polgárőri munka alapján minden évben dönt az "ÉV VESZPRÉMI POLGÁRŐRE" elismerésről.

2023-ban Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a város közbiztonsága érdekében kifejtett példaértékű polgárőri munka elismeréseként Tóth Tamás Tibor részére Az Év Veszprémi Polgárőre díjat adományoz.

Tóth Tamás Tibor Veszprémben végezte általános és középiskolai tanulmányait, majd Budapesten szerzett közgazdász diplomát és tiszti rendfokozatot a katonai főiskolán. Később munka mellett folytatott tanulmányokat a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán, illetve a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen.

Első munkahelyén, a baracskai Büntetés-végrehajtási Intézetben 4 évet, majd utána a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben gazdasági vezetőként 13 évet dolgozott. Aktívan részt vett az új veszprémi börtön építésében. Ezután az ország több börtönében is vezető beosztásban teljesített szolgálatot több, mint 30 éven át.

2014-ben Áder János köztársasági elnök Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adományozott kiemelkedő szakmai tevékenységéért, majd 2015-ben dandártábornokká nevezte ki.

2019-ben civil pályára lépett és visszaköltözött szülővárosába, ahol munkája mellett a két éve megalakult Veszprémi Polgárőr Egyesületben az elnök gazdasági helyetteseként látja el feladatait. A gazdálkodási, elszámolási feladatokon túl a szolgálatok szervezését, az együttműködő szervezetekkel való kapcsolattartást is végzi, segíti, folyamatosan kapcsolatot tart a rendőrség munkatársaival, illetve a polgárőrség járási koordinátorával.

A Veszprémben megalakult helyi Polgárőr Egyesület alapító tagjaként elkötelezett élharcosává vált az önkéntes mozgalomnak. Az egyesület megválasztott elnökének, Takács Lászlónak a munkáját töretlenül segíti és támogatja. Szakmai tudása, rátermettsége a polgárőr mozgalom iránt, biztosítéka a további sikeres és eredményes munkavégzésnek.

Zárás ként az OPSZ küldöttek megválasztása volt, akiket a küldöttek egyhangúlag megszavaztak.

Írta: Nagy Zoltán