Tisztújító küldöttgyűlés 2021

2021.05.05

A Jelölő- és Választó Bizottság (továbbiakban JVB) tájékoztatója a 2021. június első felében(várhatóan jún. 05. vagy 12.) tartandó megyei rendes (egyben tisztújító) közgyűlést megelőzően elvégzendő feladatokról.

1. Levél

Tisztelt Elnök Asszony/Úr!

A Jelölő és Választási Bizottság 2021. május 4-én tartotta online, telefonon keresztül tartott megbeszélését 17 órai kezdettel, melyet Tóth Miklós elnök hívott össze.

A megbeszélésen a tagok áttekintették a 2021. június első felében tartandó kitűzött megyei éves rendes -egyben tisztújító- küldöttgyűlés előkészítő munkáival kapcsolatos teendőiket.

Aktualizálták a JVB tagok elérhetőségeit.

Úgy látták, hogy az előző (2018-as) választáson alkalmazott JVB ügyrenden lényegi változtatást nem alkalmaznak, mivel a 2018 óta érvényes megyei Alapszabály jelenleg érvényes, az abban leírtak szerint történik a jelöltállítás és a szavazás lebonyolítása.

Az elnök a megbeszélést 19:30-kor bezárta.

Zalahaláp, 2021. május 4.

Tisztelettel: Tóth Miklós elnök

2. Levél

Tisztelt Elnök Asszony/Úr!

A Jelölő- és Választó Bizottság (továbbiakban JVB) tájékoztatója a 2021. június első felében (várhatóan jún. 05. vagy 12.) tartandó megyei rendes (egyben tisztújító) közgyűlést megelőzően elvégzendő feladatokról

1. A Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége elnöke -Dézsi János- a tavasszal elhunyt, helyette új elnököt kell választani.

2. Borbély Zoltán elnökségi tag -jelenlegi szakmai alelnök- bejelentette lemondását, mivel magasabb rendőri vezetői megbízatásával összeférhetetlen a VeMPSZ elnökségében betöltött megbízatása, így helyére új elnökségi tagot kell választani.

A JVB elnöke az elnök és az elnökségi tag választásakor titkos szavazás lebonyolítását kéri.

Az előkészítő munka a választás napjáig nyomon követhető a www.halaporseg.hu honlap Főmenüjében levő hivatkozásokon, valamint a VeMPSZ honlapján.

Az elnök és elnökségi tag jelölés a "bemutatkozó levél" beküldésével történik.

Határidő: 2021. május 30.

A jelölt legyen tisztában azzal, hogy a bemutatkozó levelet internetes oldalon hozzáférhetővé teszem, hogy mindenki megismerhesse a jelöltet. A jelölt a bemutatkozó levél megküldésével egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy annak tartalmát a tagság (az előbbi formában) megismerhesse. A választást követően a honlapra feltett anyagok megsemmisítésre kerülnek. A tagság igényli és várja a nyilvánosság biztosítását!

Elérhetőségem: +36/30/621-4039; miktap@gmail.com; 8308 Zalahaláp, Vadvirág u. 39.

Melléklet:

1) Bemutatkozó (forma)levél

Zalahaláp, 2021. május 04.

Tisztelettel:

Tóth Miklós
jelölőbizottság elnöke

3. Levél

A Jelölő és Választási Bizottság (továbbiakban JVB) munkáját a 2018. szeptember 15-én tartott VeMPSZ közgyűlésen elfogadott -jelenleg is hatályban levő- Alapszabály 63; 78. pontjai szerint végzi.

A VeMPSZ érvényes Alapszabály forrása: (https://www.veszprem-polgarorszovetseg.eoldal.hu)

  1. Az egyesületi elnökök tájékoztatása (elektronikus úton) a jelöltállítás menetéről. Különös figyelemmel az érvényes Alapszabály 63; 78. pontjára, miszerint:

"63. A Jelölő és Választási Bizottság

a.) Megvizsgálja a küldöttgyűlési képviselő mandátumát, megállapítja a megvizsgált mandátum érvényességét vagy érvénytelenségét, javaslatot tesz a küldöttgyűlés levezető elnökéhez a küldöttgyűlés határozatképességének megállapítására,

b.) A tisztújító küldöttgyűlés előtt a jelöltektől beszerzi azok bemutatkozó anyagát. A bemutatkozás tartalmazza a jelölt adatait, polgárőr múltját, esetleges elképzeléseit a választásra kerülő pozícióban. A bemutatkozó anyagot a tisztújító közgyűlés előtt legkésőbb 10 nappal elektronikus úton megküldi a küldötteknek.

c.)Javaslatot tesz a VeMPSZ elnökének, elnökségi tagjainak, Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megválasztására.

d.) A tisztújító küldöttgyűlésen a szavazás titkos szavazással történik.

e.) A feladatkörébe tartozik a szavazás szervezési és technikai lebonyolítása, a szavazatok számlálása, a választás eredményének kihirdetése."

"78. Az Elnökség tagjának csak polgárőr választható meg.

Az elnökség tagjait a küldöttgyűlés titkos szavazással választja meg. Az elnökség megválasztott tagjaiból az egyes tisztségekre a személyt név szerint az elnök javaslatára a küldöttgyűlés választja meg.

1.) Küldöttgyűlés az elnökséget 4 év időtartamra választja meg.

2.) Vezető tisztségviselőnek csak 3 éves polgárőr múlttal, vezetői tapasztalattal rendelkező polgárőrt lehet választani.

3.) Az elnökségi vagy bizottsági tagságra jelölt, a választást megelőzően legkésőbb 15 nappal írásban bemutatkozó levélben tájékoztatja küldötteket polgárőr szakmai múltjáról, a szövetségben tervezett munkájáról, melyet a jelölő bizottság elnökéhez elektronikus levél útján kell megküldeni. A jelölő bizottság elnöke a bemutatkozó levelet megismerhetővé teszi.

Ezt követően jelöltnek kell tekinteni."

2.)A jelöltek "Bemutatkozó levél" beküldésével kerülhetnek a jelöltek listájára.

3.)A jelöltek "Bemutatkozó levél" beküldésének-befogadásának határideje 2021. május 25 éjfél.

4.)A JVB a határidőre beérkezett és érvényes "Bemutatkozó levelek" alapján jelölt listát állít, mely lista összeállításakor figyelembe veszi a jelölt szakmai végzettségét (amennyiben ez szükséges), és szakmai gyakorlatát. A jelöltek listáját a JVB 2021. május 26-án megtartandó ülésén állítja össze.

5.)A jelöltek listáját, és a "Bemutatkozó levelét" a JVB 2021. május 26-tól a -VeMPSZ (https://www.veszprempolgarorszovetseg.eoldal.hu) és a -Zalahalápi Polgárőr Egyesület (https://www.halaporseg.hu) honlapján a választás napjáig elérhetővé teszi.

6.)Az Alapszabály 61/e. pontja értelmében a JVB gondoskodik a szavazás lebonyolításáról, a választás eredményének kihirdetéséről.

Zalahaláp, 2021. május 4.

Tóth Miklós
jelölőbizottság elnöke

Az eredeti levelek itt olvashatóak:

0_JVB_ules_20210504.docx

1_korlevel_elnokokhoz_20210504.docx

2_jvb_ugyrend_20210504.docx