Notebook pályázat polgárőr szervezetek részére

2015.11.26

Az Országos Polgárőr Szövetség a Magyar Telekom Nyrt. támogatásával pályázatot ír ki új ASUS X554LA típusú notebookokra.

A pályázat célja a polgárőr szervezetek informatikai fejlesztésének elősegítése, az adminisztrációs folyamatok megszervezésének, elvégzésének támogatása.
Pályázatot nyújthatnak be azon polgárőr egyesületek, akik az Országos Polgárőr Szövetségnek tagjai (rendelkeznek regisztrációs számmal), rendszeres és aktív szolgálatot látnak el a településükön, köztartozásmentesek, továbbá vállalják, hogy a megnyert eszközt a polgárőr egyesület érdekében, feladatainak ellátására használják.
A pályázati úton megnyert eszköz 3 éven belül nem idegeníthető el.
A pályázat során 60 darab ASUS X554LA típusú notebook kerül beszerzésre és kiosztásra a Magyar Telekom Nyrt. részéről biztosított készüléktámogatás keretében. A készülék paramétereit a mellékelt leírás tartalmazza. A gépeken office program nincs telepítve, ezt a nyertes szervezetnek a későbbiekben kell telepítenie.

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a palyazat@opsz.hu email címre 2015. december 7 - december 20 napja közötti időszakban a mellékelt adatlap kitöltésével és az alábbi dokumentumok csatolásával (a határidő előtt vagy után érkező pályázatokat nem áll módunkban befogadni):

  1. Pályázati adatlap (minta alapján)
  2. Az egyesület tevékenységének bemutatása, illetve a pályázattal elérni kívánt cél bemutatása (max. 2 oldal)
  3. Megyei szövetség támogató nyilatkozata (minta alapján)
  4. Köztartozásról szóló nemleges igazolás, vagy köztartozásmentes adózói adatbázis szerinti
    köztartozás mentesség.

Pályázatok elbírásának menete:

A pályázatok értékelése az érkezési sorrendet figyelembe véve történik.
Egyesületenként maximum egy eszközre lehet pályázatot benyújtani.
Megyénként maximum 3 szervezet nyerhet informatikai eszközt, illetve abban az esetben amennyiben valamely megyei szövetség területéről nem érkezik az adott időszakban legalább három pályázat, vagy a beküldött pályázat hibás, hiányos, abban az esetben ismét az érkezési sorrend kap prioritást.Pályázatot benyújtani egy körben lehet, hiánypótlásra nincs lehetőség.
A bíráló bizottságot az OPSZ Elnöke kéri fel a bírálat elvégzésére, mely bizottság minimum 3 fős. A bizottság a döntését, a lehetőségéhez mérten a leghamarabb meghozza, és azt követően írásban értesíti a nyertes egyesületeket a nyeremény átvételének helyéről, illetve időpontjáról. A nyertesek névsorát az Országos Polgárőr Szövetség közzéteszi honlapján, továbbá a Polgárőr Magazinban.

A pályázat kiírója a pályázat visszavonásának és változtatásának jogát fenntartja.Forrás:https://www.opsz.hu/