Utolsó útjára kísérték Kovács Imrét, a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetségének volt elnökét.

2016.04.17

Monostorapátiban vettek végső búcsút szombaton kora délután a Veszprém megyei polgárőrök, és országos vezetők Kovács Imrétől, aki tragikus hirtelenséggel április 10-én elhunyt.

Családtagok és a Veszprém megyei polgárőrök mellett jelen volt dr. Túrós András az OPSZ elnöke, az elnökségi tagok és számos megyei elnök, illetve polgárőr. A rendőrségtől jelen volt Dr. Töreki Sándor r. dandártábornok, r. főtanácsos, rendőrfőkapitány, Anda György r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes és több kapitányságvezető illetve a társszervek vezetői és mindazok, akik ismerték és szerették Kovács Imrét. A gyászmisét a monostorapáti köztemető ravatalozójában tartották ,és a gyász szertartás alatt folyamatosan érkeztek a gyászoló polgárőrök és azok akik szerették volna elkísérni utolsó útjára a megyei elnököt.

A szertartás alatt Kovács Imre hamvai előtt meghajolva vettek végső búcsút a VeMPSZ elnökség tagjai, az OPSZ elnöksége, megyei elnökök, a polgárőrség kommunikációs munkatársai, és a megyei egyesületi vezetők és a polgárőrök.

A szertartás után a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége nevében Borbély Zoltán, r. alezredes, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság közrendvédelmi osztályvezetője és a VeMPSZ szakmai alelnöke búcsúztatta Kovács Imrét mielőtt utolsó útjára kísérik a jelenlévők. A búcsúztatón elmondta Kovács Imre életútját.

Kovács Imre Monostorapátiban született 1951. augusztus 06-án. Érettségit a tapolcai Batsányi János Gimnáziumban szerzett. Első munkahelye a Veszprémi Balaton Volán volt, ahol nyugdíjazásáig dolgozott. Itt szerzett szakképesítést, közben elvégezte a Felsőfokú Forgalmi tiszti tanfolyamot 1975-ben, valamint 1978-ban felsőfokú rendészeti képesítést szerzett. Időközben több vezető beosztást is betöltött, nyugdíjba vonulását megelőzően, 2014. december 30-ig a Vagyonvédelmi és Garázsszolgálati Osztály vezetője volt. Munkája elismeréseként 4 alkalommal vezérigazgatói dicséretben részesült.
A közbiztonság iránti, munkaköréből adódó elkötelezettségét magával hozta a polgárőr mozgalomba, ahova 1995-ben, a Monostorapáti Polgárőrség megalakulásakor kötelezte el magát, amelynek alapító tagja, illetve első elnöke volt. 1998-tól 2002-ig a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetségének alelnöki tisztségét töltötte be, majd 2002-ben a megyei szövetség elnökévé választották. Ugyanettől az időponttól az Országos Polgárőr Szövetség elnökségi tagja is volt, 2010-től pedig az Országos Polgárőr Szövetség Bűnmegelőzési Munkabizottságának tagjává választották.
Áldozatos munkája elismeréseként számos miniszteri, és országos elnöki jutalomban részesült. 2007-ben megkapta a Polgárőrség legrangosabb kitüntetését, a Kopácsi Sándor Polgárőr Érdemrendet. 2009-ben a Magyar Köztársaság Elnöke Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesítette.
Pályafutása során Kovács Imre végig lelkiismeretesen, odaadóan végezte vállalt feladatait, elnöki teendőit. Elnökként felkészült, határozott véleménye volt, de a többség véleményét is el tudta fogadni, erősítve ez által az OPSZ irányító munkáját. A megyét szinte valamennyi ülésen képviselte, azokon stabil pont, meghatározó egyéniség volt. Több országos program (például a SZEM Mozgalom, Tiszteletet az éveknek, biztonságot az időseknek program) megindításának országos szinten is zászlóvivője volt. Bármibe kezdett, az első szempont számára az volt, hogy tevékenységének "mi lesz a hozadéka". Szakmai felkészültsége, tudása a legfelkészültebb elnökök közé emelte.
Élete utolsó pillanatáig aktívan tevékenykedett, a jövőt tervezte. Rosszulléte napján is a megyei polgárőr irodában dolgozott. Jókedvűen, lelkesen beszélt a polgárőrség előtt álló feladatokról. Sajnos a hirtelen jött súlyos rosszullét okozta következményeket már nem bírta leküzdeni, és 2016. április 10-én örökre eltávozott.


Borbély Zoltán azt is elmondta, hogy szomorú kötelesség utolsó útjára kísérni azt, aki nap mint nap része volt életünknek, akivel több mint két évtizedet együtt dolgoztunk, akivel azonosak voltak gondjaink, örömeink. Kovács Imre Elnök Úr komolyan vette esküjének azon szavait, hogy "szabadidőmben, ellenszolgáltatás nélkül bűnmegelőzési szolgálatot teljesítek, ....., közreműködök a közbiztonság megőrzésében, embertársaimat segítem, a Polgárőrség eszmeiségéhez, küldetéséhez hű leszek, ......, az önként vállalt polgárőri szolgálatot becsülettel, legjobb tudásom szerint látom el". Életét esküje határozta meg, a vállaltakat sokszor erőn felül, magánélete rovására is teljesítette.
Példamutató munkájával ő is beírta magát a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetségének negyed évszázados történelmébe.

Kovács Imre hamvait a megyei polgárőrök sorfalai között vitték az utolsó útjára, és helyezték örök nyugalomra.

Virágot tettek a sírjába a családtagokon kívül, az OPSZ elnöksége, megyei elnökök, a társszervek vezetői illetve a búcsúzó kollégák. A temetési szertartás a trombita szóval elhangzott "Szilenciummal" ért véget. A szertartás végén dr. Túrós András az OPSZ elnöke és az elnökségi tagok egy része, személyesen is részvétüket fejezték ki a családtagok részére.

Kovács Imrét, a Veszprém Megyei Polgárőr Szövetségek elnökét az Országos Polgárőr Szövetség saját halottjává nyilvánította.

Kovács Imre Elnök Úr, nyugodjék békében!

Nagy Zoltán