Várpalota Városi Polgárőrség 2015. első félévi munkája

2015.08.04

Várpalota Városi Polgárőrség 2015. első félévi munkájáról és eredményeiről olvashatnak részletes leírást ebben a cikkben.

2015. első félévi áttekintő

Egyesületünk a szokásos módon teljesíti szolgálatait.
Önállóan,rendőrséggel közösen-minden második hétvégén. Ez év első felében az önálló és rendőrségi szolgálatok mellett volt példa ,hogy a Honvédséggel is hajtottunk végre éjszakai figyelő szolgálatot,több ízben is.Szolgálataink városunk teljes belterületére ,valamint az északi,keleti,déli és nyugati külterületeire is kiterjed.
Külterületeink: Északra a Kis-Badacsonyi szőlőhegy ,észak-keleti fekvésben a Józan szőlőhegy,keleti irányba a Bögre szőlőhegy található. Déli irányba a harckocsi hobby pálya,valamint a lovarda található, valamint a csákány hídi kertek,végül nyugati irányba a Bántai-kertek található.

Rendszeresen igényüket fejezik ki a Nevelő Otthon dolgozói,nevelőnők. Ide rendszeresen járunk,segítjük a nevelők munkáját,a gyerekekkel szemben a rend és fegyelem betartását. Június hónap derekán megtartott értekezleten is részt vettünk,ott kérték a tapasztalatok alapján a véleményezésünket bizonyos kiemelten problémás tanulókkal szemben,akik felől a zárt intézetbe való átszállítást mérlegelik az illetékesek,s némelyik diákkal szemben már eljárás van folyamatban. Főleg e személyek végett kérnek bennünket a nevelőotthonba,de mindemellett változó időpontokban automatikusan megjelenünk náluk.

A bűnmegelőzés terén a közbiztonsági és közlekedésbiztonsági szolgálataink mellett számos,mondhatnánk minden városi ünnepségen , rendezvényen jelen vagyunk. Rendezvényeket rendőr kollégákkal közösen , esetenként önállóan biztosítjuk. Március hónapban átvehettük az O.P.Sz-től a Suzuki SX4's szolgálati gépjárművet. Köszönjük!

Ezzel egy időben kettő fő polgárőr társunk jutalmat vehetett át Dr.Túrós András úrtól, az O.P.Sz. elnökétől. Jutalmazott polgárőrök Borteleki Zsuzsanna és Id.Varsányi József.

Március 15. Nemzeti Ünnepünk - megemlékezés ,koszorúzás fegyelmezetten,rendben zajlott.Rendőrséggel közösen biztosítottuk a megemlékezés helyszínét.

Éves Közgyűlésünk - A megyei szövetségünket Kun László képviselte polgárőr bázisunkon aki polgárőr
Hölgyeinket ,Húsvét alkalmából kedves kis ajándékkal lepte meg. Elhangzott: pénzügyi/szakmai beszámoló, Felügyelő Bizottság munkája, jelen helyzetünk és körülményeink, ez évi tervek.Önkormányzatunk és Rendőrkapitányságunk is képviseltette magát Közgyűlésünkön.
Rászoruló családok megsegítése: Több családot segítettünk a általunk szervezett ruhagyűjtésből.
Férfi-női ,fiú-leány ruhákat és játékokat gyűjtöttünk. Egy utánfutónyi adomány jött össze,melynek
Örültek az érintett családok. Minden pontra személyesen vittük ki s adtuk át holmikat.
Húsvét: Mint minden évben idén is fokozottabb szolgálatokat láttunk el. Húsvét hétfőjén a már
megszokott módon a Húsvéti Körmenetet is biztosítottuk rendőrséggel közösen.
Május 1. : Rendszerint a munka ünnepén,közbiztonsági céllal jelen voltunk,rendőrséggel közösen.
Alfa Fesztivál: Három napos rendezvénysorozat,melyet Várpalota Járás (keleti régió) területén a
velünk szomszédos polgárőr egyesületek voltak segítségül. Létszámot erősítve rendőrséggel közösen hajtottuk végre feladatainkat. Szolgálatainkat váltásokkal oldottuk meg.

Diadal Napja: Egy látványos programnak lehettek nézői a Thury várnál megrendezett eseménynek.
A rendezvény s a belvárosi felvonulást biztosítottuk közrendvédelmi és közlekedésbiztonsági célból rendőrséggel közösen.
Vadászati és Gyermek nap: E két rendezvény színes programokat kínált. Kivétel nélkül egyesületünk polgárőrei szintén jelen voltak. Katasztrófavédelmi bemutató is volt mely emelte a gyermeknap szín-vonalát. A bemutató helyszínén fenntartottuk a biztonságos távolságot a nézők biztonsága érdekében.
Környezetvédelem: Egyesületünk a környezetvédelemre is fordít időt-energiát. Főként az illegális hulladéklerakást és a falopást igyekszünk meggátolni,mindezeket bűn megelőzni. Szőlőhegyeinkről és a város négy égtáj szerinti külterületein gépjárműves / gyalogos szolgálatokat látunk el ,távcsövekkel pásztázzuk a területeket. Ifjú polgárőr is velünk tart.


Különböző típusú szolgálatok mellett a havi rendszeres rendőr-polgárőr értekezleteken,Gyermekjóléti Intézet ,Nevelőotthon értekezletein ,megbeszélésein vesz részt egyesületünk. Valamint az időközi közlekedésbiztonsági értekezleten is jelen vagyunk. Példái: rendőr-polgárőr értekezletek,megyei Közgyűlések Litéren, Herenden valamint kiemelt prioritású "Balaton-Velence" értekezlet Velencén.


A Megyei Polgárőr Napon képviseletünk jelen volt Sümegen.

Egyesületünk a 2015. év első félévében a bejelentett és jegyzett szolgálati óraszámok és a minden-
kori kapcsolódó létszám szorzatának eredményeként 871 szolgálati órát teljesített.
A tavalyi évhez képest láthatóan többet teljesítünk.

További sikeres,jó munkát és jó együttműködést kívánunk!

Forrás: Várpalota Városi Polgárőrség