XI. Országos Polgárőr Lovas Szemle és Szakmai Nap

2023.10.15

Nem csak lovasok, hanem iskolások, diákok felnőttek is megtöltötték a Szilvásváradi Állami Ménesgazdaság fedett lovardáját 2023.10.14-én az Országos Polgárőr Szövetség Lovas Tagozat XI. Lovas Szemléjén.

Az eseményt Szaniszló László Szilvásvárad Polgármestere nyitotta meg, aki hangsúlyozta, hogy ő maga is polgárőr, aktívan részt vesz a szolgálatokban, még nem lovasként ugyan, de érdeklődést mutat ezen különleges szolgálati forma iránt.

Dallos Gyula Miniszteri biztos, örökös magyar bajnok, úgy fogalmazott, hogy ez a nap a köszöneté, az ünnepé. A Szemlén ugyan is ünnepi körülmények között kerül bemutatásra a Lovas Polgárőrök napi tevékenysége sokoldalú feladatmegoldása, szolgálata. Példaértékű, hogy a lóval szolgálatot teljesítő mind a négy szervezet Rendőr – Honvéd – Huszár Hagyományőrző – Lovas Polgárőr képviseltette magát a parancsnokaik vezetésével, demonstrálva azt, hogy a szolgálatban a ló a közös gyökereket jelenti és ezen kívül mindenki a speciális feladatszabása szerint teljesít. Örömmel jegyezte meg a fiatal polgárőrök nagy számú jelenlétét és a generációk közötti egységet, a folytonosságot. Kitért arra is, hogy az országban szolgálatot teljesítő 66 ezer polgárőr közül 1100 polgárőr ezt lóháton teszi saját szolgálati lovával. Mint az Országos Polgárőr Szövetség Lovas Tagozatának elnökségi tagja megköszönte a támogatást Lezsák Sándornak, a magyar országgyűlés alelnökének, az esemény védnökének, ugyanis a Népfőiskola Alapítvány szolgál a polgárőr lovasok egyik kiképző bázisaként. Köszönetét fejezte ki továbbá dr. Túrós Andrásnak, az Országos Polgárőr Szövetség elnökének, hogy vezetésével, az OPSZ Elnöksége – a lovas szolgálat speciális jellege miatt – 2012 áprilisában megalakította szakmai tanácsadó szervként a Lovas Tagozatot, ezzel ugrásszerűen növekedett a lovas polgárőrök létszáma. Kiemelte, hogy elégedett a tagozat szakmai munkájával, a lovasok teljesítményével. A képzésben ő maga is részt vállal, ezzel is elősegítve a színvonalas önkéntes szolgálat ezen különleges formáját. Említést tett arról, hogy a Polgárőrség munkáját a kormány és a társadalom is nagyra értékeli és támogatja.

A rendőrség és a polgárőrség együttműködését tekintve az elmúlt esztendő az utóbbi időszak egyik legeredményesebb éve volt annak érdekében, hogy javuljon a Heves vármegyében élők szubjektív biztonságérzete. Ezt önök nélkül nem tudnánk megvalósítani – értékelte a hazánkban szolgáló polgárőrök munkáját Balogh Tibor r. ezredes. A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének rendészeti helyettese megköszönte a civil bűnmegelőző mozgalomban résztvevőknek a helytállásukat. Elmondása szerint több esztendőn keresztül ő is lóháton szolgált, egyúttal sajnálatát fejezte ki, hogy Heves Vármegyében felszámolásra került a lovas rendőr járőr szolgálat. Madarász Róbert őrnagy, a Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok Igazgatósága Bevetési Főosztály III. Lovas és Kutyás Szolgálati Osztály Lovas Alosztály vezetője elismerően nyilatkozott a közös munkáról, kiemelve az egyre gyakoribb közös szolgálatokat, képzéseket. Köszönetét fejezte ki a lovasoknak az önzetlen tevékenységükért. A közbiztonságban vállalt polgárőri szolgálatok nagyban segítik a rendőrség munkáját a lovas szolgálatok tekintetében is. Fontosnak tartja az oktatást, melyben ő maga is aktívan tevékenykedik.

Honti Attila r. ezredes a Nógrád vármegyei, eredményes közös lovas szolgálatokról számolt be, ugyanis Nógrád vármegyében 2023.-tól 3 fő lovas rendőr járőr teljesít szolgálatot. A rendszeres együttműködés eredményeként a rendőr és lovas járőr párosok részt vettek határsértők feltartóztatásában, aminek eredményességéhez a közös oktatások és gyakori közös megjelenések elengedhetetlenek. Köszönetét fejezte ki a Nógrád vármegyei lovas polgárőr szolgálatokért, és arra kérte a tagozat elnökét, hogy lehetőség szerint még több szolgálati órában működjön együtt a tagozat a vármegyével. Szabó Zoltán az OPSZ szakmai elnökhelyettese beszédét dr. Túrós András elismerő szavaival kezdte meg, akit az eseményen képviselt. Elégedettségét fejezte ki a tagozat bűnmegelőzési szolgálatainak tekintetében, kiemelte, hogy az 1100 lovas közel 80000 szolgálati órát teljesített már a 2023.-as évben országosan. Az utánpótlás biztosításában, a hagyományápolásban, a határvédelemben, és a külterületi szolgálatokban is jól teljesítettek a lovasok. Megerősítette, hogy ez a szolgálati forma különösen hatékony az illegális fakitermelések megakadályozásában, a jogellenes hulladéklerakó helyek felszámolásában, a mezőgazdasági terménylopások megelőzésében, a cselekmények elkövetőinek tettenérésében, mivel a lovasok hangtalanul közlekednek. Végül a tagozatot az Országos Polgárőr Szövetség legértékesebb ékszerének nevezte. A beszédeket követően kitüntetések és jutalmak átadása következett. A kitüntetéseket átadták Dallos Gyula miniszteri biztos, Szabó Zoltán OPSZ szakmai elnökhelyettes, dr. Radácsné Reszegi Rita OPSZ Lovas Tagozat elnöke.

Az Országos Polgárőr Szövetség Lovas tagozatának elnöksége jelenlétével támogatta az eseményt. Sallay Sándor lovaglótanár, Molnár Tamás lovas szakedző és Pénzes Gábor főhadnagy, aki lóháton is bemutatót tartott.

Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke Varga Balázst a Szilvásváradi Polgárőr Egyesület elnökét, Szent László érem kitüntetésben részesítette.

Az OPSZ Lovas Tagozat elnöke a polgárőr mozgalomért végzett áldozatkész szolgálataiért díszoklevéllel és ajándéktárggyal jutalmazta:

Gyalai Szandrát Bács Kiskun vármegyei lovas polgárőrt, Toókos Zoltán Heves vármegyei lovas polgárőrt, Varga Gábort BAZ vármegyei lovas polgárőrt, Deguly Sándort, Pest vármegyei lovas polgárőrt, Fehérvári Pétert Nógrád vármegyei lovas polgárőrt, Hesz Jánost Tolna vármegyei lovas polgárőrt, Faragó Zoltánt Hajdú- Bihar vármegyei lovas polgárőrt, Kovács Attilát Somogy vármegyei lovas polgárőrt, Pécsi Krisztinát Békés vármegyei lovas polgárőrt, Salánki Zsoltot Bács-Kiskun vármegyei lovas polgárőrt, Sávai Henriettet Jász-Nagykun vármegyei lovas polgárőrt, Szaniszló Lászlót Szilvásvárad polgármesterét. A jelenlévő Molnár Katalin regisztrált érdeklődő fiatalok közül ingyenes szakmai tábort Tarnai Sára és nyertek. A kiállított rajzok közül a legtöbb szavazatot Ambrus Ádám munkája kapta, egy lovas ajándékcsomaggal térhetett haza.

Azután a szakmai bemutatók következtek.

A Készenléti Rendőrség Lovas Alosztályának lovasai, a gróf Nádasdy Ferenc Huszárosztály lovas tisztjei, a Huszár Hagyományőrzők lovasai színesítették a szakmai programokat.

A lovas polgárőrök több külön programban mutatták be szolgálati feladatellátásukat interaktív formában. A közönség tagjai a lovak között maguk is megtapasztalhatták, hogy a jól képzett önkéntes lovasok magas szinten idomított lovakkal dolgoznak mind lóháton, mind fogattal.

A külterületi szolgálai feladatellátás bemutatása egy illegális fakitermelésen át mutatta be, hogy a váratlan hanghatás – motoros fűrész, kiabáló fatolvaj – mellett is a jól idomított ló hibamentesen végzi feladatát. Az ájult, sérült ember ellátását, biztonságba helyezését is bemutatták a lovasok, és amely elsősegélynyújtásra az OPSZ-en belül elsőként a Lovas Tagozat okítja lovasait és a szolgálatadáshoz részükre egészségügyi combtáskát rendszeresített.

A Tagozat díjlovas bemutatójában tanúbizonyságot kaphatunk arról, hogy a jól idomított lovakkal az amatőr lovasok a lovaspályán is megállják helyüket.

A polgárőrség lovas szolgálata sokszínű, feladatellátása sokrétű. Az ifjú polgárőr lovasok akadályt ugrattak lovaikkal, a nagy rendezvényeken is helyt tudnak állni. Az érdeklődő gyerekek színes lufikkal játszottak a lovak körül, simogatták őket. A legnagyobb sikert a pisztoly eldördülése hozta, amit a lovak vigyázzállásban tűrtek, azt a közönség és a gyerekek sikollyal és tapssal díjaztak és a polgárőr lovasok ezt a hatalmas ovációt is bízva lovasaikban, nyugodtan tűrték.

A szakami bemutatók után a délutáni programon az oktatásé volt a főszerep. Szolgálati állatokon biotechnikai workshopot tartott Marton Zsófia és Deminger Kornélia, ahol a lótartó polgárőrök hasznos tudnivalókkal gyarapodhattak a nyergeléstől kezdve, a lóegészségügyi problémák megoldásán át, a mérgező és gyógynövényekig. A két előadó frissen megjelent könyveit elsőként a lovas polgárőrök kaphatták kézbe az előadások után.

Összességében lovas polgárőrnek lenni a kötelezettségek és lehetőségek olyan egyensúlyát jelenti, amellyel a közösség gazdagodik és az egyén is jól érzi magát.

Ezúton köszönöm meg a XI. Lovas Szemle és Szakami Napon résztvevő lóval szolgálatot teljesítő szervezeteknek, lóháton szolgáló polgárőrnek és családjuknak a részvételt, az elkötelezettséget a tagozat, a szolgálat iránt. Egy ilyen sikeres nap összetartó csapatmunkával jöhetett létre, megtiszteltetés és öröm volt számomra lóhátról vezetni a csapatok felvonulását.

Szöveg: dr. Radácsné Reszegi Rita

fotó: Sebestyén Jenő